Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:47' 16-06-2008
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 406
  Số lượt thích: 0 người
  0

  Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố như sau:
  Natri
  Magiê
  Liti
  Điền số thích hợp vào bảng sau:
  11
  11+
  11
  3
  1
  12+
  3
  12
  12
  2
  3+
  3
  3
  2
  1
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  1
  7
  9
  23
  24
  39
  40
  45
  48
  51
  52
  55
  56
  59
  59
  64
  65
  70
  73
  75
  79
  84
  80
  40
  20
  4
  19
  16
  14
  12
  11
  28
  31
  32
  35.5
  27
  85
  88
  89
  91
  93
  96
  99
  101
  103
  106
  108
  112
  115
  119
  122
  128
  131
  127
  133
  137
  139
  179
  181
  184
  186
  190
  192
  195
  197
  201
  204
  207
  209
  209
  222
  210
  223
  226
  227
  1+
  3+
  4+
  12+
  11+
  20+
  38+
  56+
  88+
  19+
  37+
  55+
  87+
  22+
  40+
  72+
  21+
  39+
  57+
  24+
  42+
  74+
  23+
  41+
  73+
  89+
  26+
  44+
  76+
  25+
  43+
  75+
  28+
  46+
  78+
  27+
  45+
  77+
  30+
  48+
  80+
  29+
  47+
  79+
  32+
  50+
  82+
  31+
  49+
  81+
  34+
  52+
  84+
  33+
  51+
  83+
  36+
  54+
  86+
  35+
  53+
  85+
  14+
  13+
  16+
  15+
  18+
  17+
  6+
  5+
  8+
  7+
  10+
  9+
  2+
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  - Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố: Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn
  1. Ô nguyên tố
  Số hiệu nguyên tử
  Tên nguyên tố
  Nguyên tử khối
  Kí hiệu hoá học
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  - Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố: Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  Số hiệu nguyên tử
  Tên nguyên tố
  Nguyên tử khối
  Kí hiệu hoá học
  11
  Na
  Natri
  23
  6
  C
  Cacbon
  12
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  - Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố: Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  Ô nguyên tố cho biết: - Số hiệu nguyên tử - Kí hiệu hoá học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối
  Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  Bài tập 1: Quan sát bảng tuần hoàn, điền số liệu thích hợp vào bảng sau:
  Bo
  B
  5+
  5
  5
  Ca
  Canxi
  20
  20+
  20
  Kali
  K
  19
  19
  19
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  2. Chu kì
  Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 7 chu kì. Trong đó có: - 3 chu kì nhỏ ( chu kì 1, 2, 3) - 4 chu kì lớn ( chu kì 4, 5, 6, 7)
  1
  1
  Chu kì 1: - Gồm 2 nguyên tố ( H, He)
  - Có 1 lớp e trong nguyên tử(Số thứ tự của chu kỳ =số lớp e)
  - Được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  2. Chu kì
  Chu kì 2: - Gồm 8 nguyên tố ( Từ Li ? Ne)
  - Có 2 lớp e trong nguyên tử (Số thứ tự của chu kỳ =số lớp e )
  - Được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  Chu kì 1: - Gồm 2 nguyên tố ( H, He)
  - Có 1 lớp e trong nguyên tử(Số thứ tự của chu kỳ =số lớp e)
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  2. Chu kì
  Chu kì 3: - Gồm 8 nguyên tố ( Từ Na ? Ar)
  - Có 3 lớp e trong nguyên tử (số thứ tự của chu kỳ =số lớp e )
  - Được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  Chu kì 2: - Gồm 8 nguyên tố ( Từ Li ? Ne)
  - Có 2 lớp e trong nguyên tử(Số thứ tự của chu kỳ =số lớp e)
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  - Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 7 chu kì. Trong đó có: - 3 chu kì nhỏ ( chu kì 1, 2, 3) - 4 chu kì lớn ( chu kì 4, 5, 6, 7)
  2. Chu kì
  - Chu kì là dãy nguyên tố mà nguyên tử của chúng có .......................... và được xếp theo chiều .............................tăng dần. - Số thứ tự của chu kì bằng......................
  cùng số lớp electron
  điện tích hạt nhân
  số lớp electron
  2
  4
  4
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  3. Nhóm:
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  19+
  3+
  11+
  55+
  37+
  87+
  - Nhóm I: + Gồm các nguyên tố kim loại hoạt động mạnh
  + Điện tích hạt nhân tăng từ Li(3+) đến Fr(87+)
  - Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 8 nhóm.
  + Đều có 1 electron lớp ngoài cùng.
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  3. Nhóm
  7
  7
  7
  7
  7
  35+
  9+
  17+
  85+
  53+
  - Nhóm VII: + Gồm các nguyên tố phi kim hoạt động mạnh
  + Điện tích hạt nhân tăng từ F(9+) đến At(85+)
  9
  F
  Flo
  17
  Cl
  Clo
  85
  At
  Atatin
  35
  Br
  Brom
  53
  I
  Iot
  VII
  - Nhóm I: + Gồm các nguyên tố kim loại hoạt động mạnh
  + Điện tích hạt nhân tăng từ Li(3+) đến Fr(87+)
  + Đều có 1 electron lớp ngoài cùng.
  + Đều có 7 electron lớp ngoài cùng.
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  2. Chu kì
  3. Nhóm
  - Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 8 nhóm.
  - Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng .................... và do đó có ............... tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của..................................nguyên tử.
  - Số thứ tự của nhóm bằng ................. lớp ngoài cùng của nguyên tử.
  bằng nhau
  tính chất
  điện tích hạt nhân
  số electron
  3
  2
  1
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  1. Ô nguyên tố
  - Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  - Ô nguyên tố cho biết: - Số hiệu nguyên tử - Kí hiệu hoá học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối
  2. Chu kì
  - Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron.
  3. Nhóm
  - Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số electron lớp ngoài cùng và do đó chúng có tính chất tương tự nhau, được sắp xếp thành cột, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng.
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  2. Chu kì
  3. Nhóm
  Bài tập 2: Xét nguyên tố ở ô thứ 35 trong bảng tuần hoàn. Điền số thích hợp vào bảng sau:
  Brom
  Br
  80
  4
  35+
  7
  Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  1. Ô nguyên tố
  2. Chu kì
  3. Nhóm
  Bài tập 3: Nguyên tố A có cấu tạo nguyên tử như sau: Điện tích hạt nhân 15+, có 3 lớp e và 5 e lớp ngoài cùng. Hãy xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn, tên, kí hiệu của A.
  Lời giải:
  - A có điện tích hạt nhân là 15+ A ở ô 15
  - A có 3 lớp e A ở chu kì 3
  - A có 5 e lớp ngoài cùng A ở nhóm 5
  Vậy A là Photpho kí hiệu là P
  Hướng dẫn về nhà
  Làm bài tập 1, 2 SGK trang 101
  Bài 31.2 trang 35 sách bài tập
  - Học bài phần ghi nhớ 1, 2.
  Chúc các thầy cô giáo ,
  các em học sinh mạnh khoẻ


  Chúc các thầy cô giáo ,
  các em học sinh mạnh khoẻ

   
  Gửi ý kiến