Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương I. §1. Hàm số lượng giác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hông Vân (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:51' 14-06-2009
  Dung lượng: 476.5 KB
  Số lượt tải: 496
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ
  PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
  Giáo viên: Nguyễn Hồng Vân
  Trường :THPT Trần Hưng Đạo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
  Soạn xong ngày 17 tháng 6 năm 2008
  Trên hình 1.1, hãy chỉ ra các đoạn thẳng có độ dài
  bằng sinx, bằng cosx.Tính sin(/2), cos(-/2) , cos2
  H1:
  OK = sinx
  Với riêng hình 1.1
  OH = cosx
  x
  sin(/2) = OB =1
  cos(-/2) = 0
  cos(2) = 1
  Vào bài mới
  BÀI 1
  CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
  ( Tiết 1)
  1) Các hàm số y = sinx và y = cosx
  2) Các hàm số y = tan x và y = cotx
  3) Về khái niệm hàm số tuần hoàn
  Nháy vào mục cần học
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  a) Định nghĩa
  b) Tính chất tuần hoàn
  c) Sự biến thiên của hàm số y = sinx
  d) Sự biến thiên của hàm số y = cosx
  Nháy vào mục cần học
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  a) Định nghĩa
   Quy tắc đặt tương ứng với mỗi số thực x với sin của góc
  lượng giác có số đo rađian bằng x được gọi là hàm số y = sinx
   Quy tắc đặt tương ứng với mỗi số thực x với côsin của góc
  lượng giác có số đo rađian bằng x được gọi là hàm số y = cosx
  Chuyển Slide
  MH đn y = sinx
  * Tập xác định của hàm số y = sinx , y = cosx là R
  =>Viết:
  sin: IR  IR
  x I sinx
  cos: IR  IR
  x I cosx
  Nhận xét:
  y = sinx là một hàm số lẻ vì sin(-x) = - sinx
  với mọi x thuộc IR
  MH đn y = cosx
  MH y = sinx lẻ
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  a) Định nghĩa
  Chuyển Slide
  MH y = cosx chẵn
  H2:
  Tại sao có thể khẳng định hàm số y = cosx là hàm số chẵn?
  Trả lời:
  Hàm số y = cosx là hàm số chẵn vì:
  Tập xác định D = R và cos(-x) = cosx
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  b) Tính chất tuần hoàn
  Tìm cbt của y = sinx
  Đã biết:
  Với mỗi số nguyên k và số 2k thỏa mãn:
  Sin( x+k2) = sinx với mọi x
  Ngược lại , có thể chứng minh rằng số T sao cho
  sin(x+T) = sinx với mọi x thì số T phải có dạng T = k2
  , k là số nguyên.
  *)Vậy đối với hàm số y = sinx, số T = 2 là số dương nhỏ
  nhất thỏa mãn
  Sin( x+k2) = sinx với mọi x
  Hàm số y = cosx cũng có tính chất tương tự.
  =>Ta nói hai hàm số y = sinx và y = cosx
  là tuần hoàn với chu kì 2
  Slide1
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  c) Sự biến thiên của y = sinx
  *) Vì hàm số y = sinx tuần hoàn chu kỳ 2
  => Khảo sát hàm số trên đoạn [-;]
  *) xét góc lượng giác x = ( OA,OM) tăng từ - đến 
  Chuyển Slide 12
  Slide8
  Trục sin
  o
  A’
  A
  B’
  B
  M
  Quan sát khi x tăng trên khoảng (-;-/2)
  thì tung độ đầu mũi tên tăng hay giảm như thế nào?=> sinx?
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  c) Sự biến thiên của y = sinx
  *) Vì hàm số y = sinx tuần hoàn chu kỳ 2
  => Khảo sát hàm số trên đoạn [-;]
  *) xét góc lượng giác x = ( OA,OM) tăng từ - đến 
  Chuyển Slide 12
  Trục sin
  o
  A’
  A
  B’
  B
  M
  Quan sát khi x tăng trên khoảng (-;-/2)
  thì tung độ đầu mũi tên tăng hay giảm như thế nào?=> sinx?
  Chuyển Slide 13
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  c) Sự biến thiên của y = sinx
  *) Vì hàm số y = sinx tuần hoàn chu kỳ 2
  => Khảo sát hàm số trên đoạn [-;]
  *) xét góc lượng giác x = ( OA,OM) tăng từ - đến 
  Chuyển Slide 12
  Slide8
  Trục sin
  o
  A’
  A
  B’
  B
  M
  Quan sát khi x tăng trên khoảng (-;-/2)
  thì tung độ đầu mũi tên tăng hay giảm như thế nào?=> sinx?
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  c) Sự biến thiên của y = sinx
  *) Vì hàm số y = sinx tuần hoàn chu kỳ 2
  => Khảo sát hàm số trên đoạn [-;]
  *) xét góc lượng giác x = ( OA,OM) tăng từ - đến 
  Chuyển Slide12
  Trục sin
  o
  A’
  A
  B’
  B
  M
  Quan sát khi x tăng trên khoảng (-;-/2)
  thì tung độ đầu mũi tên tăng hay giảm như thế nào?=> sinx?
  Chuyển Slide 13
  Nếu
  Nếu
  Nếu
  Một chu kì [-;]
  Chuyển Slide 13
  MH1
  c) Sự biến thiên của y = sinx
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  Thì
  Thì
  Thì
  MH 2
  MH 2
  Nếu
  Nếu
  Nên nhớ: Chiều biến thiên của hàm số
  y = sinx trên một chu kì [-/2;3/2]
  Chuyển Slide
  Nhận xét:
  Hàm số y = sinx đồng biến trên ( ) , kZ
  c) Sự biến thiên của y = sinx
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  Thì
  Thì
  MH
  MH
  Đồ thị
  Đọc thêm bảng giá trị của hàm số y = sin x trong (sgk)
  c) Sự biến thiên của y = sinx
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  c) Sự biến thiên của y = sinx
  Chuyến Slide
  Nhận xét:
  -1 ≤ y = sinx ≤1 . Ta nói hàm số y = sin x có
  tập giá trị là [-1;1]
  Đồ thị y = sinx màu vàng.
  Đến tóm tắt
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  d) Sự biến thiên của y = sinx
  Chuyển slide
  Đồ thị y = sinx màu vàng.
  H3
  Khẳng định sau đây đúng hay sai?
  Hàm số y = sinx nghịch biến trên mỗi khoảng
  ( ) , kZ?
  Đ
  Đến tóm tắt
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  d) Sự biến thiên của y = cosx
  Cách 1:Khảo sát hàm số y = cosx tương tự hàm số y = sinx
  Cách 2: Dựa vào công thức: cosx = sin ( )
  Chuyển Slide
  Minh họa
  Đồ thị y = sinx màu vàng.
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  d) Sự biến thiên của y = cosx
  Cách 1:Khảo sát hàm số y = cosx tương tự hàm số y = sinx
  Cách 2: Dựa vào công thức: cosx = sin ( )
  Chuyển slide
  Đồ thị y = sinx màu vàng.
  Đồ thị y = cosx màu cam.
  Tịnh tiến
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  d) Sự biến thiên của y = cosx
  MH [-;0]
  Nhận xét:
  *)-1 ≤ y = sinx ≤1 .Ta nói hàm số y = cos x có
  tập giá trị là [-1;1]
  *) Hàm số y = cosx là hàm số chẵn nên đồ thị nhận
  oy làm trục đối xứng
  Tóm tắt
  MH [ 0; ;]
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  d) Sự biến thiên của y = cosx
   H/s y = cosx đồng biến trên mỗi khoảng ( - + k2 ; k2),kZ
  Đến tóm tắt
  Quay lại bbt
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  d) Sự biến thiên của y = cosx
  H/s y = cosx nghịch biến trên mỗi khoảng (k2; ( + k2),kZ
  Quay lại bbt
  Đến tóm tắt
  1)Hàm số y = sinx và y = cosx
  Bài tập về nhà
  M.H y = sinx
  Ghi nhớ:
  Hàm số y = sinx
  Hàm số y = cosx
  -Tập xác định: D = R
  -Tập xác định: D = R
  -Tập giá trị: [-1;1]
  -Tập giá trị: [-1;1]
  -Là hàm số lẻ
  -Là hàm số chẵn
  -H/s tuần hoàn chu kì 2
  -H/s tuần hoàn chu kì 2
  -Đồng biến trên mỗi khoảng

  ( )
  -Nghich biến trên mỗi khoảng

  ( )
  -Đồng biến trên mỗi khoảng

  ( )
  -Nghich biến trên mỗi khoảng

  ( )
  M. H y = cosx
  Quay lại
  => Hàm số y = sinx là hàm số lẻ
  Quay lại
  *) Đọc bảng tóm tắt => so sánh với đồ thị=> hiểu => nhớ
  => Vận dụng
  *) Làm bài tập 1,2,3 trang 14
  Kết thúc tiết 1
  o
  A’
  A
  B’
  B
  Trục sin
  Quay lại
  Mỗi x tương ứng với một giá trị y = sinx
  o
  A’
  A
  B’
  B
  H
  Trục côsin
  M’
  Quay lại
  Mỗi x tương ứng với một giá trị y = cosx

  Avatar
  TÔI MONG CÁC THẦY GÓP Ý ĐỂ TÔI SOẠN BA TIẾT CÒN LẠI CỦA BÀI NÀY ĐƯỢC TỐT HƠN.
  Avatar

  Thầy Nguyễn Tuấn cừong ơi! Hình như muỗi nó sợ cái phần mềm ấy thật đấy! Từ tối đến giờ tôi không thấy con muỗi nào vo ve quanh tôi nữa.Không biết bán kính có đựoc rộng không nhỉ.Và,Khi tắ máy tính chăc là muỗi lại đến luôn ý. 

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng