Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 31. Con chó Bấc

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Chuyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:04' 09-07-2008
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 540
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy cô giáo về dự hội thi thiết kế giáo án điện tử huyện hưng hà
  năm học 2005 - 2006
  Bài tập trắc nghiệm
  Tìm từ thích hợp điền vào chỗ (.) cho thích hợp?
  Trên đời hiếm gì nghịch lý oái oăm! Có cái thật làm người ta đau đớn, héo mòn rồi chết rụi! Nhưng lại có cái giả an ủi, nâng đỡ tâm hồn như một liều thuốc thập toàn đại bổ! Hình ảnh...........
  trong truyện ngắn lừng danh ...........
  của nhà văn Mĩ ........ là một trong những liều thuốc đó.
  chiếc lá thường xuân
  Chiếc lá cuối cùng
  O. Hen - ri
  Ngữ văn 9 tiết 156
  Văn bản Con chó Bấc
  (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)
  G. Lân - đơn


  I. Đọc hiểu chú thích
  1. Tác giả.
  + (1876 - 1916), là nhà văn Mĩ.
  + Cuộc đời phiêu lưu sóng gió, làm đủ các nghề, có ý thức sớm tiếp cận với tư tưởng chủ nghĩa xã hội, không ngừng vươn lên trong học tập.
  I.Đọc hiểu chú thích
  1. Tác giả

  - TiÓu thuyÕt: TiÕng gäi n¬i hoang d· (1903)
  - Gåm 7 ch­¬ng.
  - LÊy ®Ò tµi cuéc sèng cña nh÷ng ng­êi ®i t×m vµng ë B¾c MÜ mµ nh©n vËt trung t©m lµ con chã BÊc
  3. §o¹n trÝch: "Con chã BÊc"
  - VÞ trÝ: Thuéc ch­¬ng 6, víi tªn gäi: "T×nh yªu th­¬ng ®èi víi mét con ng­êi"
  - Bè côc
  2. Tác phẩm
  Đoạn trích có thể chia làm mấy phần?
  A. Hai
  B. Ba
  C.Bốn
  D. Không thể chia đoạn
  Nội dung của các đoạn trong văn bản?

  Đoạn 1:


  Đoạn 2:  Đoạn 3:
  Giới thiệu con chó Bấc
  Tình cảm của Thoóc - tơn với Bấc
  Tình cảm của Bấc với Thoóc - tơn.
  I. Đọc hiểu chú thích

  1. Giíi thiÖu con chã BÊc.
  + T¹i nhµ thÈm ph¸n Mi - l¬:
  * §i s¨n lang thang ®©y ®ã cïng c¸c cËu con trai cña «ng ThÈm, hé vÖ nh÷ng ®øa ch¸u nhá cña «ng ThÈm.
  * Cã t×nh c¶m nh­ng t×nh c¶m Êy chØ lµ chuyÖn lµm ¨n cïng héi cïng ph­êng.
  * Cã t×nh b¹n nh­ng lµ thø t×nh b¹n trÞnh träng ®­êng hoµng.
  * Hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm trong vai ®Çy tí, nhµn h¹ nh­ng nh¹t nhÏo.
  + Khi gÆp Thoãc - t¬n.
  * T×nh yªu th­¬ng thùc sù nång nµn.
  * Yªu th­¬ng ®Õn ®é s©u s¾c ch©n thµnh tõ bªn trong t×nh c¶m.
  * Yªu th­¬ng s«i næi, nång ch¸y, th­¬ng yªu ®Õn t«n thê, cuång nhiÖt.
  Ii. đọc hiểu đoạn trích
  Khao khát và quý trọng tình yêu thương
  I. Đọc hiểu chú thích
  II. đọc hiểu văn bản
  1. Giới thiệu con chó Bấc
  Hành động
  - Không thể nào không chăm sóc.
  Không bao giờ quên chào hỏi thân mật hoặc nói lời vui vẻ.
  - Có thói quen dùng hai bàn tay túm chặt lấy đầu Bấc, rồi dựa đầu anh vào đầu nó.
  - Thấy Bấc vùng dậy trên hai chân, miệng cười mắt long lanh, và khi đó anh muốn kêu lên: "Trời đất! Đằng ấy hầu như biết nói đấy!"
  2. Tình cảm của Thoóc - tơn đối với Bấc
  Yêu quí, có trách nhiệm, có cách biểu
  hiện tình cảm giản dị tự nhiên
  Rất thân thiện, gần gũi
  Thương yêu hiểu nhau như những
  người bạn thân tình
  Một ông chủ có lòng nhân từ, có tình yêu thương con vật một cách tự
  nhiên. Thoóc - tơn là một ông chủ lý tưởng.
  Có nhận xét gì về cách kể chuyện của tác giả trong đoạn này?
  Kết hợp kể và tả nhân vật với các chi tiết tỉ mỉ
  Câu văn biến hóa bằng các quan hệ từ và các dấu ngắt câu liên tục
  3. Tình cảm của Bấc đối với Thoóc - tơn
  Không muồn rời Thoóc - tơn một bước, luôn bám theo gót chân.
  Vội vùng dậy... trườn qua giá lạnh đến mép lều lắng nghe tiếng thở đều của chủ.
  Há miệng cắn bàn tay Thoóc - tơn.
  Nằm phục ở chân Thoóc - tơn. theo dõi từng biểu hiện của chủ.
  Gần gũi,
  vuốt ve
  đáp lại
  cử chỉ
  thân ái
  của chủ
  Phục tùng
  tôn thờ
  ngưỡng mộ
  Vô cùng gắn bó, sẵn sàng hy sinh vì chủ
  Hành động
  Hµnh ®éng
  + GÇn gòi, vuèt ve, ®¸p l¹i cö chØ th©n ¸i cña chñ.
  + Phôc tïng , t«n thê, ng­ìng mé.
  + V« cïng g¾n bã, s¾n sµng hy sinh v× chñ.
  3. Tình cảm của Bấc đối với Thoóc - tơn
  Cảm xúc
  Ngời ánh
  qua đôi mắt
  tỏa rạng
  ra ngoài
  Sợ Thoóc -tơn
  biến khỏi
  cuộc đời nó
  (nỗi ám ảnh)
  Biết ơn
  sâu nặng
  trung thành
  Một tình yêu thương giống như
  Tình yêu thương của con người
  Là nhu cầu sống từ bên
  Trong tâm hồn, sâu sắc,
  Quên mình và
  Thủy chung
  Câu hỏi
  Nhóm 1: Từ chuyện kể về con chó Bấc, em cảm nhận những gì về tình yêu thương?
  Nhóm 2: Sau khi Thoóc - tơn chết, Bấc đã dứt bỏ con người và trở thành một con chó hoang. Em nghĩ gì về tình yêu thương từ kết thúc này?
  Nhóm 3: Tài năng và tình cảm nổi bật của nhà văn trong đoạn trích?
  Nhóm 4: Con người đã được bồi đắp tình cảm gì khi đọc truyện con chó Bấc?
  Chúng mình cùng thảo luận ! ! !
  ý nào không là tác phẩm của Lân - đơn?
  A. Mác jin j - dơn (1909)
  B. Sói biển (1904)
  C. Gót sắt (1907)
  D. Nanh trắng (1906)
  E. Đôn - ki- hô - tê
  G. Người thầy đầu tiên
  Chi tiết nào không thể hiện trí tưởng tượng tuyết vời của nhà văn?
  A. Họng rung lên như những ân thanh không thốt lên lời mà cứ như trong tư thế đứng yên, bất động.
  B. Nó tưởng chừng như quả tim mình nhảy tung ra khỏi cơ thể vì quá ngây ngất.
  C. Nó sợ Thoóc - tơn lại biến ra khỏi đời nó.
  D. Ngay cả đêm trong giấc mơ, nó cũng bị nỗi sợ này ám ảnh.
  E. Tất cả các ý trên.
  Hướng dẫn học ở nhà:
  1. Đọc và tóm tắt văn bản.
  2. Nêu suy nghĩ của em về hình ảnh con chó Bấc?
  3. Cảm nhận về ý nghĩa của văn bản?
  4. Soạn bài kịch "Bắc Sơn"
   
  Gửi ý kiến