Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Bài giản khá hay cảm hơn bạn , ...
 • it's me :D...
 • Sao bạn không giải ở phần câu hỏi luôn? Nhưng...
 • hay ...
 • Phải đăng ký thành viên mới dc xem giáo án...
 • NGUỒN: TỔNG HỢP VÀ CHỈNH SỬA... (KHÔNG CÓ BÀI TẬP...
 • Cũng hay...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 12. A vacation abroad

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Van Dat
  Ngày gửi: 22h:28' 21-12-2009
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 2064
  Số lượt thích: 4 người (Trần Phong Nhã, Nguyễn Lan, phung ngoc han, ...)
  Teacher : Trinh Thi Ha
  to class 8A
  Xuan Phu secondary school
  Unit 12
  A vacation abroad
  Period 77
  Lesson 5: WRITE
  now
  Sally
  1. Gap fill:
  Dear Sally,
  We are having a wonderful time (1)____ the USA. The (2)______ are friendly and the (3)______ has been warm and sunny.
  In San Francisco, I (4)________my friend, Sandra Smith and (5)____ family. It was (6)____ to see them.
  I (7)_________ lots of souvenirs (8)_____ the children. Thanh is always complaining about the (9)___________ of my suitcase.
  See you (10)_____.
  Love,
  Quyen
  in
  people
  weather
  her
  nice
  bought
  for
  heaviness
  visited
  soon
  Unit 12: A vacation abroad
  Period 77: Lesson 5: Write
  Unit 12: A vacation abroad
  Period 77: Lesson 5: Write
  1. Gap fill
  1- in ; 2- people ; 3- weather ; 4- visited ;
  5- her ; 6-nice ; 7- bought ; 8- for ;
  9- heaviness ; 10- soon
  Questions:
  1.Where does Mrs Quyen visit?

  2.How does she feel about people there?

  3. What is the weather like?

  4. Who did she visit?

  5. What did she buy?

  6. Did she see parks and zoos?
  2. Comprehension questions
  The USA
  They are friendly.
  It has been warm and sunny.
  She visited the Smiths.
  No, she didn`t.
  She bought lots of souvenirs.
  Unit 12: A vacation abroad
  Period 77: Lesson 5: Write
  1. Gap fill
  1- in ; 2- people ; 3- weather ; 4- visited ;
  5- her ; 6-nice ; 7- bought ; 8- for ;
  9- heaviness ; 10- soon
  2.Comprehension questions
  3. Write
  Ha Long Bay
  Unit 12: A vacation abroad
  Period 77: Lesson 5: Write
  1. Gap fill
  1- in ; 2- people ; 3- weather ; 4- visited
  5- her ; 6-nice ; 7- bought ; 8- for ;
  9- heaviness ; 10- soon
  2. Comprehension questions
  3. Write
  Replace:


  Beginning with:
  Dear Hoa,
  I`m having a wonderful time in Ha Long Bay.
  The USA
  Ha Long Bay
  friendly
  friendly, helpful
  warm and sunny
  warm and nice
  visit her friend
  friends, limestone caves, beautiful sights
  Unit 12: A vacation abroad
  Period 77: Lesson 5: Write
  1. Gap fill
  1- in ; 2- people ; 3- weather ; 4- visited ;
  5- her ; 6-nice ; 7- bought ; 8- for ;
  9- heaviness ; 10- soon
  2. Comprehension questions
  3. Write
  Dear Hoa,
  I`m having a wonderful time in Ha Long Bay. The people are friendly and the weather has been warm and nice.
  I visited my friends, Nga and Lan. It was nice to see them. I saw many limestone caves and beautiful sights.
  I bought lots of souvenirs for my friends.
  See you soon.
  Love,
  Ha
  HOMEWORK
  + Write your postcard in your notebook.
  + Prepare the next lesson.
  Thank you !
  See you again !
  No_avatar

  Cười nhăn răng

   

  No_avatar

  hay.....................Mỉm cười

   

  No_avatar

  hay................................Cười nhăn răng

   

  Avatar

  not bad

  No_avatar

  binh thuong thoi Sáng mắt vì $

  No_avatar

  ko co j dac bietLè lưỡi

  Avatar

  Tệ

   
  Gửi ý kiến