Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Người Đẹp
  Ngày gửi: 16h:23' 17-10-2008
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 819
  Số lượt thích: 0 người
  NHÓM I
  TỔ 1
  MAI THỊ ĐỨC NGUYÊN
  ĐINH THỊ HOÀ
  LÃ THỊ HUYỀN
  ĐINH THỊ PHƯƠNG NHÃ
  PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG
  LÊ THỊ THU HOÀI
  HOÀNG HỮU HỢP
  NGƯỜI HƯỚNG DẪN :Th.S VŨ TRUNG HÒA
  GIẢNG VIÊN TỔ VẬT LÝ
  LỚP : LÝ - KTCN _K29
  ?VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
  ?GIA CÔNG CƠ KHÍ
  ?CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
  ?TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
  BÀI 17
  MỤC TIÊU
  ? Hiểu được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống
   Bieát ñöôïc söï ña daïng cuûa saûn phaåm cô khí vaø quy trình taïo ra saûn phaåm cô khí
  BÀI 17
  I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
  Các hình trên mô tả người ta đang làm gì ?
  Sự khác nhau giữa các cách nâng vật nặng ở các hình ?
  Em hãy cho biết máy giúp ích gì cho con người ?
  BÀI 17
  I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
  Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống
  ?Tạo ra máy thay lao động thủ công để nâng cao năng suất lao động
   Giaûi phoùng söùc lao ñoäng cô baép cho con ngöôøi khieán lao ñoäng trôû neân nheï nhaøng hôn
   Môû roäng taàm nhìn giuùp con ngöôøi chinh phuïc thieân nhieân
  BÀI 17
  I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
  II. SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
  Máy sản xuất
  hàng tiêu dùng
  Máy trong công trình
  văn hoá, sinh hoạt
  Máy khai thác
  Máy gia công
  Máy nôngnghiệp
  Máy thực phẩm
  Máy vận chuyển
  Máy điện
  SẢN PHẨM
  CƠ KHÍ
  Các loại máy khác
  Hình: Các sản phẩm cơ khí
  Máy gia công
  Máy sinh hoạt
  Máy điện
  Máy khai thác
  Máy sản xuất hàng tiêu dùng
  Máy vận chuyển
  Máy nông nghiệp
  BÀI 17
  I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
  II. SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
  III. SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
  Thép
  Phôi
  kìm
  Hai

  kìm
  Chiếc
  kìm
  Chiếc
  kìm
  hoàn
  chỉnh
  Rèn
  dập
  Dũa
  khoan
  Tán
  Nhiệt
  luyện
  Quy trình chế tạo kìm nguội được biểu diễn dưới dạng sơ đồ
  Vật liệu
  cơ khí
  (kim loại,
  phi kim
  loại)
  Gia công
  cơ khí
  (đúc,
  hàn, rèn,
  cắt gọt,
  nhiệt
  luyện)
  Chi
  tiết
  Lắp
  ráp
  Sản
  phẩm
  cơ khí
  Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí
  BÀI 17
  I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
  II. SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
  III. SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
  Gia công cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có hình dạng, kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kĩ thuật dựa trên các nguyên lí khoa học và công nghệ.
   
  Gửi ý kiến