Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương II. §12. Tính chất của phép nhân

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hà
  Ngày gửi: 19h:19' 11-01-2010
  Dung lượng: 5.2 MB
  Số lượt tải: 1105
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Lê Duy)


  Toán 6

  Người thực hiện: Nguyễn Thị Hà
  Đơn vị: Trung học cơ sở Long Trì

  Năm 2009.
  Bài giảng điện tử
  * Phép nhân các số tự nhiên có các tính chất nào?
  Phép nhân các số tự nhiên có các tính chất :
  - Giao hoán.
  - Kết hợp.
  - Nhân với 1.
  - Phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
  * Các tính chất của phép nhân trong tập hợp N nói trên có còn đúng trong tập hợp Z hay không ?
  Ôn tập kiến thức cũ
  Ðặt vấn ðề
  Toán 6
  Bài dạy:
  Tiết 65
  Bài 12
  Sách giáo khoa Toán 6, trang 93
  Tính chất của phép nhân
  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán :
  a . b = b . a
  Ví dụ 1:
  2 . ( - 3 ) =
  ( - 3 ) . 2 =
  - 6
  - 6
  Vậy : 2 . ( - 3 ) = ( - 3 ) . 2
  Ví dụ 2:
  ( - 7 ) . ( - 2 ) =
  ( - 2 ) . ( - 7 ) =
  14
  14
  Vậy : ( - 7 ) . ( - 2 ) = ( - 2 ) . ( - 7 )
  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  Ví dụ 3 :
  [ 9 . ( - 5 ) ] . 2 =
  (- 45 ) . 2 =
  9 . [ ( -5 ) . 2 ] =
  9 . ( - 10 ) =
  - 90
  [ 9 . ( - 5 ) ] . 2 = 9 . [ ( - 5 ) . 2 ]
  - 90
  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  * Chú ý : ( SGK/ 94 )
  Chú ý :
   Nhờ tính chất kết hợp, ta có thể nói đến tích của ba, bốn, năm ,…số nguyên.
  a . b . c = a . ( b . c ) = ( a . b ) . c
   Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên , ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số một cách tuỳ ý.
   Ta cũng gọi tích của n số nguyên là luỹ thừa bậc n của số nguyên a ( cách đọc và kí hiệu như đối với số tự nhiên ).
  Ví dụ: ( - 2 ) . ( - 2 ) . ( - 2 ) = ( - 2 )3
  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  * Chú ý : ( SGK/ 94 )
  ?1
  Bài tập 1:
  Các tích sau đây có dấu gì ?
  [(-2) . (-2)] =
  [(-2) . (-2)] . [(-2) . (-2)] =
  [(-2) . (-2)] . [(-2) . (-2)] . [(-2) . (-2)] =
  Dấu cộng
  ?1 Tích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì?
  - Tích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu cộng.
  Bài tập 1:
  Các tích sau đây có dấu gì ?
  [(-2) . (-2)] =
  [(-2) . (-2)] . [(-2) . (-2)] =
  [(-2) . (-2)] . [(-2) . (-2)] . [(-2) . (-2)] =
  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  * Chú ý : ( SGK/ 94 )
  ?1
  ?2
  Bài tập 2:
  Các tích sau đây có dấu gì ?
  [( - 2 ) . ( - 2 )] . ( - 2 ) =
  [( - 2 ) . ( - 2 )] . [( - 2 ) . ( - 2 )] . ( - 2 ) =
  [( - 2 ) . ( - 2 )] . [( - 2 ) . ( - 2 )] . [( - 2 ) . (- 2 )] . (- 2 ) =
  Dấu trừ
  ?2 Tích một số lẻ các thừa số nguyên âm có dấu gì?
  - Tích một số lẻ các thừa số nguyên âm có dấu trừ.
  Bài tập 2:
  Các tích sau đây có dấu gì ?
  [( - 2 ) . ( - 2 )] . ( - 2 ) =
  [( - 2 ) . ( - 2 )] . [( - 2 ) . ( - 2 )] . ( - 2 ) =
  [( - 2 ) . ( - 2 )] . [( - 2 ) . ( - 2 )] . [( - 2 ) . (- 2 )] . (- 2 ) =
  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  * Chú ý : ( SGK/ 94 )
  ?1
  ?2
  * Nhận xét :
  * Nhận xét :
  Trong một tích các số nguyênkhác 0
  a) Nếu có một số chẵn thừa số nguyên âm thì tích mang dấu “ + ‘’.
  b) Nếu có một số lẻ thừa số nguyên âm thì tích mang dấu “ – ‘’ .

  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  * Chú ý : ( SGK/ 94 )
  ?1
  ?2
  * Nhận xét :
  3.Nhân với 1 :
  a . 1 = 1 . a = a
  ?3

  Ví dụ 4 :
  ( -2 ) . 1 =
  1 . ( - 2 ) =
  (-2 )
  (-2 )
  Do đó : (-2 ) . 1 = 1 . (-2 ) = (-2 )

  ?3 a . ( - 1 ) = ( - 1 ) . a =
  - a
  Tổng quát : a . 1 = 1 . a = a
  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  * Chú ý : ( SGK/ 94 )
  ?1
  ?2
  * Nhận xét :
  3.Nhân với 1 :
  a . 1 = 1 . a = a
  ?3
  ?4
  ?4 Đố vui:
  Bình nói rằng bạn ấy đã nghĩ ra được hai số nguyên khác nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Bạn Bình nói có đúng không? Vì sao?
  * Giải đáp:
  Bình nói đúng. Chẳng hạn hai số bạn ấy nghĩ ra là 2 và – 2 .
  Tuy 2 ≠ - 2 nhưng 22 = (-2)2 = 4
  Bài: Tính chất của phép nhân
  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  * Chú ý : ( SGK/ 94 )
  ?1
  ?2
  * Nhận xét :
  3.Nhân với 1 :
  a . 1 = 1 . a = a
  ?3
  ?4
  4.Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
  a ( b + c ) = a b + a c
  * Chú ý :
  a ( b – c ) = a b – a c

  4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
  a ( b + c ) = a b + a c

  *Chú ý :
  Tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ.


  a ( b – c ) = a b – a c
  Thật vậy :
  a . (b - c) = a.[ b+(-c)]= a.b +a.(-c)= a.b - a.c
  Bài: Tính chất của phép nhân

  1.Tính chất giao hoán:
  a . b = b . a
  2.Tính chất kết hợp:
  ( a . b ) . c = a . ( b . c )
  * Chú ý : ( SGK/ 94 )
  ?1
  ?2
  * Nhận xét :
  3.Nhân với 1 :
  a . 1 = 1 . a = a
  ?3
  ?4
  4.Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
  a ( b + c ) = a b + a c
  *Chú ý :
  a ( b – c ) = a b – a c
  ?5

  ?5 Tính bằng hai cách và so sánh kết quả :
  a) (- 8 ) . ( 5 + 3 )
  Cách 1 : (- 8 ) . ( 5 + 3 ) =
  Cách 2 : (-8). 5 +(-8). 3 =
  ( -8 ). 8 =
  - 64
  (-40)+(-24)=
  - 64
  Vậy : ( -8 ) . ( 5 + 3 ) = ( - 8 ) . 5 + ( - 8 ) . 3
  b) ( - 3 + 3 ) . ( - 5 )
  Cách 1 : ( - 3 + 3 ) . ( - 5 ) =
  Cách 2 : (- 3).(- 5) + 3. (-5) =
  0 . ( -5 ) =
  15+(-15) =
  0
  0
  Vậy : ( - 3 + 3 ) . ( -5 ) = (-3 ).(-5 ) + 3 . (-5 )
  Bài: Tính chất của phép nhân
  Phép nhân các số nguyên có các tính chất :
  - giao hoán.
  - kết hợp.
  - nhân với 1.
  - tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
  Củng cố
  * Phép nhân các số nguyên có những tính chất nào ?
  Bài: Tính chất của phép nhân
  BT 90 trang 95 :
  Thực hiện các phép tính :
  a) 15 . ( - 2 ) . ( - 5 ) . ( - 6 ) b) 4 . 7 . ( -11 ). ( -2 )
  = [ 15 . (-6) ] . [ (-2).(-5) ]
  = (-90) . 10
  Củng cố
  = - 900
  = 28 . 22
  = 616
  BT 91 trang 95 :
  Thay một thừa số bằng tổng để tính:
  a) -57 . 11 b) 75 . ( - 21 )
  = -57. ( 10 +1 )
  = - 570 - 57
  = - 627
  = 75 . ( -20 – 1 )
  = - 1500 - 75
  = - 1575
  BT 91 trang 95 :
  Thay một thừa số bằng tổng để tính:
  a) -57 . 11 b) 75 . ( - 21 )
  Bài: Tính chất của phép nhân
  Hướng dẫn về nhà
  * Nắm vững các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên :
  - giao hoán
  - kết hợp
  - nhân với 1
  - tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
  * Làm các Bài tập 92, 93, 94 trang 95
  Chúc các em học tốt
  No_avatarf

  hay dayKhông biết ngượng

  Avatar

  hayMỉm cười, nhưng bài tập wá ít àh huhuKhóc:((


  No_avatar

  hay hay

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓