Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đình Ẩn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:48' 12-01-2010
  Dung lượng: 84.3 KB
  Số lượt tải: 430
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 13:
  PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP.
  GV: HUỲNH THỊ HƯƠNG
  Kiểm tra bài cũ:
  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
  a) (x - y)2 + 4(x - y) b) (x - y)2 – 4
  b)

  (x - y)2 – 4
  = (x - y)2 – 22
  = [ (x - y) – 2][(x - y) +2]
  = (x – y - 2)(x – y + 2)
  Giải : a) (x - y)2 + 4(x - y)
  = (x - y). (x - y) + 4. (x - y)
  = (x - y) (x – y + 4)
  x2 - 2xy + y2 – 4
  =
   Đặt nhân tử chung
   Nhóm hạng tử
  1.Ví dụ:
  Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 2x3 + 4x2 + 2x
  Giải: Ta có
  2x3 - 4x2 + 2x
  = 2x . x2 - 2x . 2x + 2x . 1
  = 2x (x2 - 2x + 1)
  = 2x (x - 1)2
  Tiết 13: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP.
  Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
  x3 + 2x2y + xy2 – 9x
  Giải : Ta có
  x3 + 2x2y + xy2 – 9x
  = x ( x2 + 2xy + y2 – 9 )
  = x [( x2 + 2xy + y2 ) – 32 ]
  = x [( x + y )2 – 32 ]
  = x ( x + y – 3 )( x + y + 3 )
  Ví dụ 3: Khi phân tích đa thức sau thành nhân tử.
  2x3y - 2xy3 - 4xy2 - 2xy
  Bạn An làm như sau:
  2x3y - 2xy3 - 4xy2 - 2xy
  = 2xy(x2 - y2 - 2y - 1)
  = 2xy[ x2 – ( y2 + 2y + 1 )]
  = 2xy[ x2 – ( y + 1 )2 ]
  = 2xy[ x - ( y + 1 )][ x + ( y + 1 )]
  = 2xy( x – y – 1 )( x + y + 1 )
  Em hãy thảo luận nhóm để chỉ rõ cách làm trên. Bạn An đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử ?
   Đặt nhân tử chung
   Nhóm hạng tử
  }  Hằng đẳng thức
  Giải: Ta có.
  y2 – x2 – 2x – 1
  = y2 – ( x2 + 2x + 1)
  = y2 – ( x + 1)2
  = [ y – ( x + 1)][ y + ( x + 1)]
  = ( y – x - 1)( y + x + 1)
  = ( 95 – 4 - 1)( 95 +4 +1)
  = 90 . 100 = 900
  2. Áp dụng:
  Bài 1: Phân tích đã thức sau thành nhân tử rồi tính giá trị của biểu thức
  y2 – x2 – 2x – 1 tại x = 4; y = 95
  Bài 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
  x2 – x – 4x + 4
  x2 – 5x + 4
  =
  Giải : Ta có

  x2 – x – 4x + 4
  = ( x2 – x ) - ( 4x – 4 )
  = x( x – 1 ) – 4( x – 1 )
  = ( x – 1 )( x – 4 )
  x2 – 5x + 4
  Củng cố:
  Bài tập: Chứng minh rằng ( 5n + 2 )2 – 4
  chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.
  Giải: Ta có ( 5n + 2 )2 – 4
  = ( 5n + 2 )2 – 22
  = [( 5n + 2 ) – 2 ][( 5n + 2 ) + 2 ]
  = ( 5n + 2 – 2 )( 5n + 2 + 2 )
  = 5n ( 5n + 4)
  Vì 5n ( 5n + 4) chia hết cho 5, với mọi số nguyên n.
  Nên ( 5n + 2 )2 – 4 chia hết cho 5, với mọi số nguyên n.
  1.Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 2x3 + 4x2 + 2x
  Giải: Ta có 2x3 - 4x2 + 2x = 2x . x2 - 2x . 2x + 2x . 1
  = 2x (x2 - 2x + 1) = 2x (x - 1)2
  Tiết 13: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP.
  Ví dụ 3: Khi phân tích đa thức sau thành nhân tử.
  2x3y - 2xy3 - 4xy2 - 2xy
  Bạn An làm như sau:
  2x3y - 2xy3 - 4xy2 - 2xy
  = 2xy(x2 - y2 - 2y - 1)
  = 2xy[ x2 – ( y2 + 2y + 1 )]
  = 2xy[ x2 – ( y + 1 )2 ]
  = 2xy[ x - ( y + 1 )][ x + ( y + 1 )]
  = 2xy( x – y – 1 )( x + y + 1 )
  Em hãy thảo luận nhóm để chỉ rõ cách làm trên. Bạn An đã sử dụng phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử.
   Đặt nhân tử chung
   Nhóm hạng tử
  }  Hằng đẳng thức
  2. Áp dụng:
  Bài 1: Phân tích đã thức sau thành nhân tử rồi tính giá trị của biểu thức
  y2 – x2 – 2x – 1 tại x = 4; y = 95
  Giải: Ta có.
  y2 – x2 – 2x – 1
  = y2 – ( x2 + 2x + 1)
  = y2 – ( x + 1)2
  = [ y – ( x + 1)][ y + ( x + 1)]
  = ( y – x - 1)( y + x + 1)
  = ( 95 – 4 - 1)( 95 +4 +1)
  = 90 . 100 = 900
  Bài 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 – x – 4x + 4
  x2 – 5x + 4
  =
  Giải : Ta có
  x2 – x – 4x + 4
  = ( x2 – x ) - ( 4x – 4 )
  = x( x – 1 ) – 4( x – 1 )
  = ( x – 1 )( x – 4 )
  Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
  x3 + 2x2y + xy2 – 9x
  Giải : Ta có
  x3 + 2x2y + xy2 – 9x
  = x ( x2 + 2xy + y2 – 9 )
  = x [( x2 + 2xy + y2 ) – 32 ]
  = x [( x + y )2 – 32 ]
  = x ( x + y – 3 )( x + y + 3 )
  Bài tập về nhà: 51 57/SGK
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓