Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thu Hương
  Ngày gửi: 22h:01' 18-01-2010
  Dung lượng: 16.6 MB
  Số lượt tải: 232
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG I- LỊCH SỬ VIỆT NAM
  (TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI TK XIX)
  Bài 19
  NHÂN DÂN VIỆT NAM
  KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC
  I. Liên quân Pháp- Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam.

  1.Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược


  Nhóm 2: T×m hiÓu t×nh h×nh kinh tÕ ViÖt Nam tr­íc khi thùc d©n Ph¸p x©m l­îc ?
  Nhóm 1: T×m hiÓu t×nh h×nh chÝnh trÞ ViÖt Nam tr­íc khi thùc d©n Ph¸p x©m l­îc ?
  Nhóm 4: X· héi ViÖt Nam trong thêi kú nµy nh­ thÕ nµo ?
  Nhóm 3: T×m hiÓu t×nh h×nh qu©n sù, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam ?
  Hoạt động nhóm

  1.Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược


  ? a. Chính tr?:
  + VN l m?t qu?c gia d?c l?p
  + Ch? d? phong ki?n lm vo
  kh?ng ho?ng.
  ? b. Kinh t?:
  sa sút, mất mùa đói kém thường xuyên

  đình đốn, lạc hậu do chính sách “bế quan toả cảng”của triều đình

  + Nông nghiệp:
  + Công thương nghiệp:
   c. Quân sự :
  - Lạc hậu
  d. Đối ngoại : sai lầm: “cấm đạo”, đuổi giáo sĩ.
  e. Xã hội :
  - Các cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình nổ ra khắp nơi.

  ? Tình hình đất nước dưới triều Nguyễn vào nửa đầu thế kỷ XIX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc chống Pháp, khi bị Pháp xâm lược.
  *Chính sách thống trị của họ Nguyễn làm cho sức dân, sức nước hao mòn, gy ra nhi?u mu thu?n, lm r?n n?t kh?i dồn k?t dn t?c, gy b?t l?i cho s? nghi?p khng chi?n sau ny
  2.Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam
  Việt Nam tiếp xúc với phương Tây từ khi nào?
  Những hành động nào chứng tỏ thực dân Pháp
  đang ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam?

  2.Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam
  ? -Tu b?n phuong Ty nhịm ngĩ xm nh?p vo Vi?t Nam t? r?t s?m, b?ng con du?ng buơn bn v truy?n d?o
  - Th?c dn Php d l?i d?ng vi?c truy?n b d?o thin cha d? xm nh?p vo Vi?t Nam.

  ?
  - Nam 1787, B Da L?c d gip tu b?n Php can thi?p vo Vi?t Nam b?ng hi?p u?c Vcxai
  - Nam 1857, Napơlơng III l?p H?i D?ng Nam K? d? bn cch can thi?p vo Vi?t Nam.
  ? Vi?t Nam d?ng tru?c nguy co b? xm lu?c

  Nhóm 2: : Vì sao Pháp chuyển mục tiêu vào Gia Định? Tìm hiểu chiến sự ở Đà Nẵng ( Theo mẫu )
  Nhóm 1: Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ? Tìm hiểu chiến sự ở Đà Nẵng ( Theo mẫu )
  Hoạt động nhóm
  3. Chiến sự ở Đà Nẵng (1858) và Gia Định (1859)
  Mặt
  trận
  Cuộc xâm lược của thực dân Pháp
  Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam
  Kết quả, ý nghĩa
  Huế
  ĐÀ NẴNG
  Đà Nẵng là cảng nước sâu tàu chiến có thể ra vào dễ dàng
  Từ Đà Nẵng có thể tấn công kinh thành Huế , buộc triều đình nhà Nguyễn phải đầu hàng  kết thúc nhanh chóng cuộc xâm lược Việt Nam
  Đà Nẵng còn là nơi Pháp xây dựng được cở sở giáo dân theo Kitô, chúng hy vọng được giáo dân ủng hộ
  Do dó Pháp chọn Đà Nẵng làm nợi mở màn tấn công xâm lược Việt Nam
  B.Đ Sơn Trà
  (1-9-1858)
  Gia Định
  Đà Nẵng
  Cửa Đa Lạt
  Cửa Thuận An
  Mặt
  trận
  Cuộc xâm lược của thực dân Pháp
  Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam
  Kết quả,ý nghĩa
  Đà Nẵng
  1858-1859
  *31-8-1858 Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng
  * 1-9-1858 chính thức xâm lược nước ta.
  -Triều đình cử Nguyễn Tri Phương phối hợp cùng nhân dân kháng chiến:
  +Đắp chiến luỹ
  +Thực hiện "vườn không nhà trống".
  -Khí thế kháng chiến sôi sục trong cả nước
  *Pháp bị cầm chân tại Đà Nẵng ?kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại ở Đà Nẵng.
  - Chiếm được Gia Định là chiếm được vựa lúa gây khó khăn cho triều đình nhà Nguyễn.
  - Chiếm xong Gia Định, sẽ theo đường sông Cửu Long, đánh sang Cămpuchia, làm chủ lưu vực MêKông.
  - Gia Định xa Trung Quốc sẽ tránh được sự can thiệp của nhà Thanh.
  - Xa kinh đô Huế sẽ tránh được sự canh thiệp của Triều đình.
  Hà Nội
  Gia Định
  Đà Nẵng
  Huế  Cam Pu Chia
  Kháng chiến ở Gia Định
  17-2-1859
  9-2-1859
  Mặt
  trận
  Cuộc xâm lược của thực dân Pháp
  Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam
  Kết quả,ý nghĩa
  Gia Định
  1859
  * 2-1859 Pháp đánh vào Gia Định
  ? 17-2-1859 chiếm thành Gia Định
  *1860 Pháp gặp khó khăn phải dừng cuộc tấn công ,lực lượng Pháp ở Gia Định rất mỏng.
  * Nhân dân chủ động kháng chiến ngay từ đầu : chặn đánh, quấy rối,tiêu diệt làm quân Pháp gặp khó khăn.
  * 3-1860 Triều đình cử Nguyễn Tri Phương vào Gia Định xây dựng Đại đồn Chí Hoà.
  * 7-1860 nhân dân tấn công địch ở đồn Chợ Rẫy
  * Kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" bị thất bại, Pháp chuyển sang "chinh phục từng gói nhỏ"
  * Pháp ở thế tiến thoái lưỡng nan.
  * Triều đình xuất hiện tư tưởng chủ hoà.
  1860

  * Cuộc kháng chiến nổ ra kịp thời, ngay khi Pháp nổ súng xâm lược.
  * Th? hi?n lòng yêu nước và ý thức về một đất nước thống nhất của toàn dân, chí quyết tâm cao của nhân dân thể hiện sự tự động kháng chiến cùng với quân triều đình.
  ? Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858.
  Câu 1: Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược?
  A. Chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng.
  B. Nông nghiệp sa sút, quân sự lạc hậu, đối ngoại sai lầm.
  C. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống triều đình nổ ra.
  D. Tất cả các ý trên.
  Câu 3: Chiến thuật đối phó của Nguyễn Tri Phương tại mặt trận Đà Nẵng là:
  A. Đắp lũy phòng thủ không cho quân Pháp tiến sâu vào nội địa, kêu gọi nhân dân thực hiện “vườn không nhà trống”.
  B. Tập trung lực lượng chủ động tấn công Pháp.
  C. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế.
  D. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp.
  Câu 4: Chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp ở Đà Nẵng bị thất bại chủ yếu là do:
  A. Quân Pháp không quen với khí hậu Việt Nam.
  B. Việc tiếp tế lương thực thuốc men khó khăn.
  C. Quân Pháp không thông thuộc địa hình.
  D. Sự phối hợp chiến đấu của nhân dân địa phương với quân đội triều đình và chiến thuật của Nguyễn Tri Phương có hiệu quả.
  Câu 5: Hãy nối mốc thời gian ở cột A cho đúng với sự kiện ở cột B
  Thaân aùi chaøo taïm bieät
  Giám mục Bá Đa Lộc (1741 – 1779)
  Hoàng tử Cảnh
  CHỢ RẪY
  Hành quyết giáo sĩ Bô-ri 1838
  Xử tử một giáo dân
  SỰ LẠC HẬU VỀ KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIỮA TK XIX
  Lực lượng quân Pháp có 14 tàu chiến(có những tàu lớn trang bị 50 khẩu đại bác như taù Nê-Mê-Dít),chở 2000 quân,ngoài ra còn có 850 quân Tây Ban Nha
  Lược đồ liên quân Pháp, Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng

  Hoàng tử Cảnh
  Bá Đa Lộc
  Vua Gia Long
  Vua Bảo Đại
  No_avatarf

  chi ơi cho em hỏi cái video pháp chiếm gia định chị lấy ở đâu vầy?

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng