Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài giảng Pháp luật đại cương(P2)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trí Đạo
  Ngày gửi: 14h:46' 09-09-2008
  Dung lượng: 247.0 KB
  Số lượt tải: 573
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ
  CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

  GV. Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Nội dung
  I- Nguồn gốc của pháp luật
  II- Bản chất của pháp luật
  III- Thuộc tính của pháp luật
  IV- Kiểu pháp luật
  VII- Hình thức của pháp luật
  I- Nguồn gốc của pháp luật

  1- Các quan điểm phi mác-xít
  2- Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin

  1- Các quan điểm phi mác xít về nguồn gốc pháp luật
  Pháp luật được ra đời như thế nào ?
  Thuyết
  Thần
  học
  PL do
  Thượng
  đế sáng
  tạo ra
  Thuyết
  PL
  linh cảm
  PL là
  linh cảm
  của con
  người về
  cách xử sự
  đúng đắn
  Thuyết
  "Quyền
  tự nhiên"
  PL =
  Luật NN
  + Quyền
  tự nhiên
  2- Quan niệm của chủ nghĩa
  Mác-Lênin về nguồn gốc pháp luật
  + Pháp luật chỉ xuất hiện khi xã hội loài người phát triển đến một giai đoạn nhất định
  + Quản lý xã hội trước khi có nhà nước và pháp luật ?
  Xã hội
  Tập quán
  Tín điều
  tôn giáo
  Đạo đức

  + Nguồn gốc ra đời pháp luật: Những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời pháp luật

  Xã hội
  Tư hữu và giai cấp
  Nhà nước
  Pháp luật
  + Phaùp luaät hình thaønh baèng nhöõng con ñöôøng naøo?
  Nhà
  nước
  Pháp
  luật
  Thừa nhận (tập quán
  hoặc tiền lệ)
  Ban hành
  II- Bản chất của pháp luật
  1- Tính giai cấp
  2- Tính xã hội
  1- Tính giai cấp của pháp luật
  Về mặt nội dung: pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
  Về mục tiêu điều chỉnh các quan hệ xã hội:
  - Pháp luật định hướng các quan hệ xã hội phát triển theo mục tiêu, trật tự phù hợp ý chí của giai cấp thống trị;
  - Pháp luật bảo vệ, củng cố quyền lợi, địa vị của giai cấp thống trị.
  2- Tính xã hội của pháp luật
  Pháp luật thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội
  Pháp luật chứa đựng các giá trị xã hội:
  + Nhân đạo
  + Công lý, công bằng
  + Giá trị thông tin: PL phản ánh điều kiện kinh tế, xã hội v.v..
  * Định nghĩa pháp luật  HỆ
  THỐNG
  QUY
  TẮC
  XỬ SỰ
  Do nhà nước ban hành
  hoặc thừa nhận
  và đảm bảo thực hiện
  Thể hiện ý chí của
  giai cấp thống trị
  Là nhân tố điều chỉnh
  các quan hệ xã hội
  Pháp luật
  III- Thuộc tính của pháp luật
  1- Khái niệm:
  Thuộc tính của pháp luật là những dấu hiệu riêng có, để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác.
  2- Các thuộc tính của pháp luật:
  - Tính quy phạm-phổ biến
  - Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
  - Tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước
  VI- Kiểu pháp luật
  + Khái niệm: Kiểu pháp luật là tổng thể những đặc điểm cơ bản, đặc thù của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của pháp luật trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định.
  + Các kiểu pháp luật trong lịch sử ?
  + Quy luật thay thế các kiểu pháp luật?


  VII- Hình thức của pháp luật
  1- Khái niệm hình thức của pháp luật
  2- Các dạng hình thức pháp luật:
  + Hình thức bên trong (HT cấu trúc)
  + Hình thức bên ngoài (Nguồn của PL)
  1- Khái niệm hình thức pháp luật
  KN1: Hình thức pháp luât là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của mình lên thành luật.
  2- Các dạng hình thức pháp luật
  * Hình thức bên trong (hình thức cấu trúc)
  Quy
  phạm
  PL
  Chế
  định
  PL
  Ngành
  luật
  Hệ
  thống
  PL
  * Hình thức bên ngoài (nguồn của pháp luật)


  Tập quán pháp
  Tiền lệ pháp
  Văn bản QPPL
  Pháp
  luật
  Ví dụ về tập quán pháp
  Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2005. Quyền xác định dân tộc
  1. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ.
  II. CÁC LOẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VN
  Biểu quyết thông qua Luật ở Quốc hội
  No_avatar

  cung tam tam

  No_avatar
  lai di chom cua nguoi khac. chan qua may thay oi
   
  Gửi ý kiến