Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 10. Recycling

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Ngọc Thiện
  Ngày gửi: 00h:09' 22-01-2010
  Dung lượng: 14.4 MB
  Số lượt tải: 1379
  Số lượt thích: 0 người  Good Morning Everybody


  Unit 10 : Recycling
  Lesson 2 : Speak & Listen

  I.Listen
  UNIT 10- RECYCLING
  Lesson : speak & listen
  Listen. you will hear four questions during the recording.
  a. What type garbage can you put in the compost.
  A. all vegetable matter
  B. meat or grain products
  b. where is the best place for a compost heap?
  A.a place that gets no sun.
  B. a place that gets sun and shade.


  UNIT 10: RECYCLING
  Lesson : speak & listen
  Listen.
  c. Should you water the compost ?
  A. Yes
  B. No
  d. How long does it take before you can use the compost ?
  A. after it rains
  B. six months
  UNIT 10: RECYCLING
  Lesson : speak & listen
  Listen. you will hear four questions during the recording.
  a. What type of garbage can you put in the compost?
  A. all vegetable matter
  B. meat or grain products
  b. where is the best place for a compost heap?
  A.a place that gets no sun.
  B. a place that gets sun and shade.


  UNIT 10: RECYCLING
  Lesson : speak & listen
  Listen.
  c. Should you water the compost ?
  A. Yes
  B. No
  d. How long does it take before you can use the compost ?
  A. after it rains
  B. six months
  UNIT 10- RECYCLING

  Lesson 2: Speak
  Experimental School
  Garbage collectors
  a huge garbage dump at the city center
  Poor the turtle! It is swallowing a plastic bag.

  7
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  What are they?
  glass
  fabric
  metal
  plastic
  paper
  Vegetable matter
  leather
  I. Vocabuly
  Fabric : sợi ( vải)
  2. Vegetable matter: rau, quả
  3. Metal : kim loại
  4.Leather : da
  UNIT 10- RECYCLING
  Lesson : speak & listen  Exercise 1: Group or classify the things in picture (p. 91)
  Which group do clothes belong to ?
  Put them in “ fabric”.
  Which group does the bottle belong to ?
  Put it in “glass”.
  Which group do/ does…… belong to ?
  Put it/them in “ …..”
  Clothes,
  Bottles,
  Work with the partner. Fill in the table.
  Exercise 2: Mapped dialogue
  - Which group do clothes belong to?
  -Put them in fabric.
  -What can we do with those clothes?
  -We can recycle them and make them into paper or shopping bags
  -Is fruit ‘vegetable matter’?
  - That’s right.
  -What will we do with it?
  - We make it into compose and fertilize our field.
  Exercise 2: Mapped dialogue
  - Which group do/ does……. belong to?
  -Put it/ them in ‘ ……’
  -What can we do with ………..?
  -We can ………….
  -Is/ are ……… ‘ …….’?
  - That’s right.
  -What will we do with it/them ?
  - We make ………..
  Don’t throw things away and find another use for them! REDUCE ==> less garbage.
  REUSE ==> use an item more than once.

  RECYCLE ==> turn an item into another useful item.

  Try to find out the other use(s) for the trash as many as you can.
  1 mark for each correct idea.
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  Homework:
  Make a dialogue as the mapped one .
  Do exercise 2,3 (page 59,60)
  Speaking
  Look at the pictures and make the same dialogue.
  Speaking
  Look at the pictures and make the same dialogue.
  What should we do with this vegetable matter?
  We should ….
  Speaking
  Look at the pictures and make the same dialogue.
  metal
  bottles
  paper
  vegetable
  matter
   
  Gửi ý kiến