Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 11. Keep fit, stay healthy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ng Thi ­­­­­ Huong
  Ngày gửi: 15h:06' 24-01-2010
  Dung lượng: 829.5 KB
  Số lượt tải: 455
  Số lượt thích: 1 người (Hạnh Nguyễn)
  chào mừng các thầy cô giáo
  chào các em học sinh lớp 7
  chúc các em học tốt
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Matching:
  Match the words about sickness with their meaning
  A B
  1. cold a. c¶m cóm
  2. flu b. c¶m l¹nh
  3. headache c. ®au ®Çu
  4. toothache d. ®au bông
  5. stomachache e. ®au r¨ng
  New vocabulary
  - common cold (n) bÖnh c¶m th­êng
  - disease (n) bÖnh tËt
  - symptom (n) triÖu chøng
  - runny nose (n) ch¶y n­íc mòi
  - slight fever (n) sèt nhÑ
  - cough (v) ho
  - sneeze (v) h¾t x× h¬i
  - cure (n) c¸ch ch÷a trÞ
  (v) ch÷a trÞ
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Pre questions:
  a. Why do people call the cold “common”?
  b. What are the symptoms of the common cold?
  Answer key:
  a. People call the cold common because every year, millions of people catch it.
  b. They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Matching:
  guess the meaning of the words by matching each word on column A with a translation in column B
  A B
  1. unpleasant a. biÕn mÊt
  2. relieve b. khã chÞu
  3. disappear c. ng¨n c¶n
  4. prevent d. thuèc
  5. medicine e. gi¶m nhÑ
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Comprehension questions:
  a. Why do people call the cold “common”?
  - People call the cold common because every year, millions of people catch it.
  b. What are the symptoms of the common cold?
  - They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
  c. Is there a cure for the common cold?
  - No, there is no cure for the common cold.
  d. Do cold cures work? What do they do?
  - No, these medicines don’t cure a cold, but they relieve the symptoms.
  e. How can you help prevent a cold?
  - We can prevent a cold by eating well, doing exercise, keeping fit and staying healthy.

  Fill in the gap with the given words in the box:

  1. The symptoms of the common cold are a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
  2. The students filled in their medical record.
  3. What was wrong with you?
  - I had a bad cold.
  4. The doctor said you should eat well.
  5. Did your mother write sick note for you?
  - No, she didn’t.


  didn’t, symptoms, wrong, doctor, fever, record
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Play with words
  Hold your nose and read this poem.

  I have a cold, a horrible cold.
  I cough, I sneeze, and then I blow.
  Here comes another sneeze – oh no!
  Ah choo!

  I have a cold, a terrible cold.
  My face is white, my nose is red.
  And I have a pain in my head.
  Ah choo!
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Homework
  Write the short passage about common cold (summarize text)
  Goodbye! See you soon!

  No_avatar

  Không biết ngượng hay day cu soan nhieu vao nka cung oi

  Xấu hổNháy mắt hihi

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng