Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 11. Keep fit, stay healthy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ng Thi ­­­­­ Huong
  Ngày gửi: 15h:06' 24-01-2010
  Dung lượng: 829.5 KB
  Số lượt tải: 455
  Số lượt thích: 1 người (Hạnh Nguyễn)
  chào mừng các thầy cô giáo
  chào các em học sinh lớp 7
  chúc các em học tốt
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Matching:
  Match the words about sickness with their meaning
  A B
  1. cold a. c¶m cóm
  2. flu b. c¶m l¹nh
  3. headache c. ®au ®Çu
  4. toothache d. ®au bông
  5. stomachache e. ®au r¨ng
  New vocabulary
  - common cold (n) bÖnh c¶m th­êng
  - disease (n) bÖnh tËt
  - symptom (n) triÖu chøng
  - runny nose (n) ch¶y n­íc mòi
  - slight fever (n) sèt nhÑ
  - cough (v) ho
  - sneeze (v) h¾t x× h¬i
  - cure (n) c¸ch ch÷a trÞ
  (v) ch÷a trÞ
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Pre questions:
  a. Why do people call the cold “common”?
  b. What are the symptoms of the common cold?
  Answer key:
  a. People call the cold common because every year, millions of people catch it.
  b. They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Matching:
  guess the meaning of the words by matching each word on column A with a translation in column B
  A B
  1. unpleasant a. biÕn mÊt
  2. relieve b. khã chÞu
  3. disappear c. ng¨n c¶n
  4. prevent d. thuèc
  5. medicine e. gi¶m nhÑ
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Comprehension questions:
  a. Why do people call the cold “common”?
  - People call the cold common because every year, millions of people catch it.
  b. What are the symptoms of the common cold?
  - They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
  c. Is there a cure for the common cold?
  - No, there is no cure for the common cold.
  d. Do cold cures work? What do they do?
  - No, these medicines don’t cure a cold, but they relieve the symptoms.
  e. How can you help prevent a cold?
  - We can prevent a cold by eating well, doing exercise, keeping fit and staying healthy.

  Fill in the gap with the given words in the box:

  1. The symptoms of the common cold are a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
  2. The students filled in their medical record.
  3. What was wrong with you?
  - I had a bad cold.
  4. The doctor said you should eat well.
  5. Did your mother write sick note for you?
  - No, she didn’t.


  didn’t, symptoms, wrong, doctor, fever, record
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Play with words
  Hold your nose and read this poem.

  I have a cold, a horrible cold.
  I cough, I sneeze, and then I blow.
  Here comes another sneeze – oh no!
  Ah choo!

  I have a cold, a terrible cold.
  My face is white, my nose is red.
  And I have a pain in my head.
  Ah choo!
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  Lesson 5: B4,5
  Homework
  Write the short passage about common cold (summarize text)
  Goodbye! See you soon!
  No_avatar

  Không biết ngượng hay day cu soan nhieu vao nka cung oi

  Xấu hổNháy mắt hihi

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng