Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 11. National parks

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:45' 31-01-2010
  Dung lượng: 10.5 MB
  Số lượt tải: 778
  Số lượt thích: 0 người
  OUR CLASS 10A1
  Company Logo
  www.themegallery.com
  WARMER
  Look at the following pictures and name trees and animals you see?
  What do these pictures tell you about?
  Bamboo
  Tiger
  Butterfly
  Cave
  Unit 11: NATIONAL PARKS
  Lesson 1: READING
  I. BEFORE YOU READ
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Vocabulary.
  - establish (v) [is`tæbli∫]:
  - contain (v) [kən`tein]:
  - hike (v) [haik]:
  - survival (n) [sə`vaivl]:
  - orphan (v) [`ɔ:fən]:
  - abandon (v) [ə`bændən]:
  - toxic (adj) [`tɔksik]:
  - contamination (n) [kən,tæmi`nei∫n]:
  thành lập, thiết lập
  chứa đựng, bao gồm
  leo. Eg: He often hikes mountains
  làm cho (trẻ em) mồ côi cha mẹ
  Eg: She was orphaned in the war
  sự sống sót, sự tồn tại
  từ bỏ, ruồng bỏ
  = poinsonous
  pollution
  =
  sự làm bẩn, sự làm ô uế.
  : độc hại
  Company Logo
  www.themegallery.com
  2. Complete the following sentences using the words or phrases you’ve just learnt.
  UNIT 11: NATIONAL PARKS - LESSON 1: READING
  1. The bottle can ............. two litres of beer.
  2. Exporting is necessary for our economic...........
  3. The river has been polluted with ............ waste from local factories.
  4. They will ................a national park in his country
  contain
  survival
  toxic
  establish
  10
  II. WHILE YOU READ
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Activity 1: Scan the passage quickly, circle the letter of the correct answer
  UNIT 11: NATIONAL PARKS - LESSON 1: READING
  According to the passage, which of the three national parks has plants and animals from both tropical and temperate zones?
  A. Cuc Phuong National Park.
  B. Nairobi National Park.
  C. Everglades National Park.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Activity 2: Read the text again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

  Company Logo
  www.themegallery.com
  Activity 3: Read the text again and answer the questions
  1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park ?
  2. What can people learn in Nairobi National Park?
  3. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage ?
  4. Why is Everglades National Park endangered?
  Group work
  Company Logo
  www.themegallery.com
  LUCKY ANIMAL
  Question 1:
  What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park ?
   (The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is) 200 square kilometres.
  Question 2:
  What can people learn in Nairobi National Park?
   They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.
  Question 3:
  What kinds of animals are taken care of in the Orphanage ?
   In the Orphanage, orphaned or abandoned animals are taken care of.
  Question 4:
  Why is Everglades National Park endangered?
   Because there are toxic levels of chemicals in the water.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Company Logo
  www.themegallery.com
  III. AFTER YOU READ
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Activity 1: Group work: Complete the table below..
  In southwest of Hanoi, Vietnam.
  In Kenya
  In the southeastern United States.
  - butterflies, caves, and 1,000-year-old tree.
  - over 200 square km of rainforest.
  - large variety of animals and plants
  - lots of orphaned and abandoned animals are taken care of.
  - plants and animals from both tropical and temperate zones.
  - toxic levels of chemicals in the water.
  3
  1
  2
  UNIT 11: NATIONAL PARKS - LESSON 1: READING
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Activity 2: Discussion
  * What should we do to protect national parks ?

  1. Learn by heart the new words and phrases from the passage.
  2. Re-read the passage carefully.
  3. Prepare for the next lesson.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Designed by Nguyen Hoang Linh
  Email: linhnhmc@yahoo.com
  Website: http://violet.vn/linh77
  2009 - 2010
  Thank you for joining us
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓