Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Hoi giang tieng Anh

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Châm
  Ngày gửi: 21h:43' 15-11-2008
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  Teacher : Pham Thi Cham
  Learners: Students in class 9D
  of Luong Dien secondary school
  Period :23
  Unit 4: Learning a foreign language.
  (Lesson: Read)
  1: Vocabulary

  sơ cấp
  trung cấp
  cao cấp
  có trình độ cao
  việc dạy kèm
  (= institute)
  học viện
  hội đồng
  (adj)
  (n)
  (adj)
  (adj)
  (adj)
  (n)
  beginner
  intermediate
  advanced
  well- qualified
  academy
  tuition
  council
  (n)
  * Matching
  beginner
  intermediate
  advanced
  well- qualified
  academy
  tuition

  council
  cao cấp
  trung cấp
  sơ cấp
  việc dạy kèm
  học viện
  có trình độ cao
  hội đồng
  Period :23
  Unit 4: Learning a foreign language.
  (Lesson: Read)
  2. Complete the form

  morning, afternoon, evening

  advanced

  first week of November
  morning, evening

  beginner,
  intermediate

  3rd November
  afternoon,
  evening, weekend

  beginner

  (today)

  ’s notes
  English class
  - early evening
  - intermediate level
  - starting late October/
  early November
  3. Your advice for Mr Lam
  Mr Lam should choose …………………………………… Because the
  school has ………………. classes. It offers ………… levels and the courses start
  on ……………….. .
  Mr. Lam

  1: Which school do you like ?
  2: Do you like a morning, afternoon or evening class ?
  3: Which level do you want ?
  4: When do you want the course start ?
  What about you ?
  Period :23
  Unit 4: Learning a foreign language.
  (Lesson: Read)
  1: New words
  beginner (adj) s¬ cÊp
  intermediate (adj) trung cÊp
  advanced (adj) cao cÊp
  well – qualified (adj) cã tr×nh ®é cao
  tuition (n) viÖc d¹y kÌm
  academy (n) häc viÖn
  council (n) héi ®ång
  2. Answer keys
  3. Advice for Mr Lam
  Mr Lam should choose Foreign
  Language Council. Because the school
  has morning and evening classes . It
  offers beginner and intermediate levels
  and the courses start on 3rd November.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng