Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:48' 02-02-2010
Dung lượng: 8.4 MB
Số lượt tải: 1057
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
năm học 2007 - 2008
lớp 7
Môn Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
Tại sao Bình Định là trung tâm của các cuộc khởi nghĩa ở Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII ?
Bình Định là vùng đất thượng võ.
Địa thế hiểm trở là nơi trung chuyển giữa cao nguyên và đồng bằng.
Đời sống nhân dân "ngột ngạt" hơn các địa phương khác.
Cả A, B và C
Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
TL?
PXuân ?
Quy Nhơn?
Gia Định?
Phú Yên ?
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
Trước tình thế này quân Tây Sơn đặt ra kế hoạch gì ?
- Tập trung lực lượng tiêu diệt quân Trịnh
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu diệt chúa Nguyễn.
- Chia đôi lực lượng tiêu diệt cả hai cùng lúc.
Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
TL?
PXuân ?
Quy Nhơn?
Gia Định?
Phú Yên ?
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu diệt chúa Nguyễn.
- Năm 1777 chính quyền họ Nguyễn lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài mút
a, Nguyên nhân
- Quân Xiêm muốn chiếm đất Gia Định và thôn tính chân Lạp
- Nguyễn ánh cầu cứu vua Xiêm
Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu diệt chúa Nguyễn.
- Năm 1777 chính quyền họ Nguyễn lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài mút
a, Nguyên nhân
- Quân Xiêm muốn chiếm đất Gia Định và thôn tính chân Lạp
- Nguyễn ánh cầu cứu vua Xiêm
Kế hoạch của Vua Xiêm:
" Thuỷ quân cùng mấy trăm chiến thuyền
do hai cháu ta thống lĩnh đổ bộ lên Kiên Giang,
còn quân bộ ta uỷ thác cho Lục Côn và Sa Uyển
luồn qua chân Lạp từ phía Bắc đánh xuống.
Ta quy hẹn lấy đất Cần Thơ làm nơi hội quân.
Không đánh thành ngay mà đánh từ từ, đánh
đến đâu đào hào đắp luỹ để vừa đánh ăn chắc,
vừa đánh nhanh giải quyết nhanh. Lấy chiêu
bài "Phò Nguyễn diệt Tây Sơn"

-Trích kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước
-Nhà xuất bản QĐ
Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
TL?
PXuân ?
Quy Nhơn?
Gia Định?
Rạch Gầm -Xoài mút
Phú Yên ?
Cần Thơ
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu diệt chúa Nguyễn.
- Năm 1777 chính quyền họ Nguyễn lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài mút
a, nguyên nhân
- Quân Xiêm muốn chiếm đất Gia Định và thôn tính chân Lạp
- Nguyễn ánh cầu cứu vua Xiêm
?
-Giữa 1784 quân Xiêm kéo vào nước ta
- Tháng 1 năm 1785 chọn Rạch Gầm - Xoài mút làm trận địa thuỷ chiến
Sông tiền
Rạch
Chà Là
Rạch Gầm
Rạch
Xoài Mút
(Xoài Hột)
Chợ giưa
binh đức
Mĩ tho
Kim sơn
Sông tiền
Rạch
Chà Là
Rạch Gầm
Rạch
Xoài Mút
(Xoài Hột)
Chợ giưa
binh đức
Mĩ tho
Kim sơn
Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu diệt chúa Nguyễn.
- Năm 1777 chính quyền họ Nguyễn lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài mút
a, nguyên nhân
- Quân Xiêm muốn chiếm đất Gia Định và thôn tính chân Lạp
- Nguyễn ánh cầu cứu vua Xiêm
?
-Giữa 1784 quân Xiêm kéo vào nước ta
- Tháng 1 năm 1785 chọn Rạch Gầm - Xoài mút làm trận địa thuỷ chiến
Hãy lựa chọn những câu đúng trong các câu dưới đây về diễn biến của trận Rạch Gầm - Xoài mút ?
- Nguyễn Huệ đã lợi dụng thuỷ triều lên để nhử quân địch qua trận địa phục kích.
- Nguyễn Huệ lợi dụng 2 bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao thới Sơn để đặt phục kích.
- Quân Xiêm tiến đánh quân Tây Sơn rất thận trọng.
- Quân Xiêm hung hăng cậy đông đã huy động toàn bộ quân thuỷ bộ đuổi theo quân Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ chờ nước thuỷ triều xuống cho quân tấn công địch.
- Nguyễn Huệ chờ cho quân Xiêm vào trận địa phục kích liền bất ngờ cho nghĩa quân xông thẳng vào đội hình địch để tiêu diệt.
b. Diễn biến
Câu hỏi thảo luận nhóm:
Qua tường thuật diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài mút. Em nhận xét gì về nghệ thuật đánh giặc của quân ta ? Trận Rạch Gầm - Xoài Mút gợi cho em thắng lợi nào của quân ta trước đó? Em hãy so sánh?
Trả lời:
Về nghệ thuật: Thuỷ chiến, lợi dụng thuỷ triều.
Giống nhau:
+ Lợi dụng thuỷ triều nhử quân địch vào trận địa phục kích.
+ Lợi dụng hai bên bờ sông có cây cối đặt phục kích.
+ Quân địch hung hăng đuổi theo, ta bất ngờ cho quân đánh thẳng vào đội hình địch để tiêu diệt chúng.
Khác nhau:
+ Trận địa của Ngô Quyền có bãi cọc ngầm.
+ Trận địa của Nguyễn Huệ lợi dụng nước chiều xuôi.

Thắng lợi
Bài 25: Phong trào tây Sơn
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ thành Quy Nhơn
- Năm 1774 ở rộng vùng kiểm soát từ phía Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu diệt chúa Nguyễn.
- Năm 1783 chính quyền họ Nguyễn lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài mút
a, nguyên nhân
- Quân Xiêm muốn chiếm đất Gia Định và thôn tính chân Lạp
- Nguyễn ánh cầu cứu vua Xiêm
- Đưa cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển lên một tầm cao mới
d) ý nghĩa lịch sử
c) Nguyên nhân thắng lợi
- Là một trong những trận địa thuỷ chiến lớn nhất của quân ta.
- Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm.
?
-Giữa 1784 quân Xiêm kéo vào nước ta
- Tháng 1 năm 1785 chọn Rạch Gầm - Xoài mút làm trận địa thuỷ chiến
- Nguyễn Huệ đã lợi dụng thuỷ triều lên để nhử quân địch qua trận địa phục kích.
- Nguyễn Huệ lợi dụng 2 bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao thới Sơn để đặt phục kích.
- Quân Xiêm hung hăng cậy đông đã huy động toàn bộ quân thuỷ bộ đuổi theo quân Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ chờ cho quân Xiêm vào trận địa phục kích liền bất ngờ cho nghĩa quân xông thẳng vào đội hình địch để tiêu diệt.
b. Diễn biến
Bài tập 1: Hoàn thành bảng sau.
1 - 1785
- Là thắng lợi đầu tiên về mặt quân sự của nghĩa quân Tây Sơn.
Chính quyền chúa Nguyễn bị lật đổ
- Là một trong những trận địa thuỷ chiến của quân ta.
- Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm.
- Đưa cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển lên một tầm cao mới.
?
?
?
?
Bài 25: Phong trào tây Sơn
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
Ê
Ê
N
G
N
G
H
U
Y
C
H
I
Ê
N
T
S
Ô
N
T
I
N
C
Â
N
T
H
Ơ
H
O
A
H
O
A
N
N
G
U
Y
Ê
N
N
H
A
C
? Bài tập củng cố
Trò chơi ô chữ
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
1
2
3
4
5
H
Chìa khoá
lịch sử
G
U
Y
Ê
N
H
U
Ê
N
Bài 25: Phong trào tây Sơn
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
Điện thờ Tây Sơn (Bình Định)
Bài 25: Phong trào tây Sơn
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
Bài 25: Phong trào tây Sơn
II - Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
Hướng dẫn về nhà
Làm bài tập cuối SGK và vở bài tập.
Soạn bài 25 - Mục III.
Tập tường thuật chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Kính Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Hạnh phúc thành đạt!
Chúc Các em học sinh!
Chăm ngoan học giỏi
Gìờ học kết thúc
Hẹn gặp lại!
No_avatar

Tuyệt

hehe

cung dc

cung koa luc kan den no day

cam on cac tahy ko nhiu nha

Cười

No_avatar
hay hay hay wá . bàj nàj hay wá . ngay káj khúc mà "Chiến thắg nài giống với chiến thắg nào ... " em khôg bíc tl mà cô e nói k kó chog sách dảj mà chog đêy kó kâu nàj . mừg wá . tks kác thấy kác kô nhìu :dHôn
 
Gửi ý kiến