Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Chí Hào
  Ngày gửi: 12h:21' 03-02-2010
  Dung lượng: 7.2 MB
  Số lượt tải: 1390
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 27. NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
  NHÔM

  B. CÁC HƠP CHẤT CỦA NHÔM
  NHÔM
  I – VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

  II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

  III – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

  IV. ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THIÊ THIÊN NHIÊN

  V. SẢN XUẤT NHÔM  B. CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM
  I. NHÔM OXIT

  NHÔM HIDROXIT

  NHÔM SUNFAT

  IV. CÁCH NHẬN BIẾT ION Al3+ TRONG DUNG DỊCH
  I . VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
  - Ô số 13, nhóm IIIA, chu kì 3.
  - Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1 hay [Ne]3s23p1
  - Dễ nhường cả 3 electron hố trị nên có số oxi hố +3 trong các hợp chất.
  NHÔM
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

  Màu trắng bạc, tnc = 6600C, khá mềm, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng.

  - Là kim loại nhẹ (d = 2,7g/cm3), dẫn điện tốt và dẫn nhiệt tốt.
  NHÔM
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

  Nhôm là kim loại có tính khử mạnh, chỉ sau kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ, nên dễ bị oxi hoá thành ion dương.
  Al – 3e- ---> Al3+
  1. Tác dụng với phi kim
  a) Tác dụng với halogen
  2Al + 3Cl2 ---> 2AlCl3
  b) Tác dụng với oxi

  * Al bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lớp màng oxit Al2O3 rất mỏng bảo vệ.
  NHÔM
  2. Tác dụng với axit
   Khử dễ dàng ion H+ trong dung dịch HCl và H2SO4 loãng thành H2
  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

   Tác dụng mạnh với dung dịch HNO3 loãng, HNO3 đặc, nóng và H2SO4 đặc, nóng.

  Chú ý: Nhôm bị thụ động hoá bởi dung dịch HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc nguội.
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  NHÔM
  4. Tác dụng với nước
  - Phá bỏ lớp oxit trên bề mặt Al (hoặc tạo thành hỗn hống Al-Hg thì Al sẽ phản ứng với nước ở niệt độ thường)
  2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2
  - Nhôm không phản ứng với nước ở nhiệt độ cao vì trên bề mặt của nhôm được phủ kín một lớp Al2O3 rất mỏng, bền và mịn, không cho nước và khí thấm qua.
  NHÔM
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  5. Tác dụng với dung dịch kiềm
  - Trước hết, lớp bảo vệ Al2O3 bị hoà tan trong dung dịch kiềm:
  Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (1)
  - Al khử nước:
  2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 (2)
  - Lớp bảo vệ Al(OH)3 bị hoà tan trong dung dịch kiềm
  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (3)
  Các phản ứng (2); (3) xảy ra xen kẽ nhau cho đến khi nhôm bị hoà tan hết.
  2Al + 2NaOH + 2H2O ---> 2NaAlO2 + 3H2
  NHÔM
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  IV. ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN
  1. Ứng dụng

  2. Trạng thái thiên nhiên
  Đất sét (Al2O3.2SiO2.2H2O), mica (K2O.Al2O3.6SiO2), boxit (Al2O3.2H2O), criolit (3NaF.AlF3),...
  NHÔM
  V. SẢN XUẤT NHÔM
  Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy

  - Điện phân nhôm oxit nóng chảy
   Chuẩn bị chất điện li nóng chảy: Hoà tan Al2O3 trong criolit nóng chảy nhằm hạ nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp xuống 9000 C và dẫn điện tốt, khối lượng riêng nhỏ.
   Quá trình điện phân
  Al2O3 ---> 2Al3+ + 3O2-
   Khí oxi ở nhiệt độ cao đốt cháy cực dương cacbon, sinh ra hỗn hợp khí CO; CO2. Do vậy trong quá trình điện phân phải hạ thấp dần dần cực dương..
  NHÔM
  I. NHÔM OXIT
  1. Tính chất
   Tính chất vật lí: Chất rắn, màu trắng, không tan trong nước không td với nước, tnc > 20500C.
   Tính chất hoá học: là oxit lưỡng tính.
  * Td với dung dịch axit
  Al2O3 + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2O
  Al2O3 + 6H+ ---> 2Al3+ + 3H2O
  * Td với dung dịch kiềm
  Al2O3 + 2NaOH ---> 2NaAlO2 + H2O
  natri aluminat
  B. CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM
  II. NHÔM HIĐROXIT
   Tính chất vật lí: Chất rắn, màu trắng, kết tủa ở dạng keo.
   Tính chất hoá học: là hiđroxit lưỡng tính.
  * Td với dung dịch axit
  Al(OH)3 + 3HCl ---> AlCl3 + 3H2O
  Al(OH)3 + 3H+ ---> Al3+ + 3H2O
  * Td với dung dịch kiềm
  Al(OH)3 + NaOH ---> NaAlO2 + 2H2O
  natri aluminat
  B. CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM
  III. NHÔM SUNFAT
  - Muối nhôm sunfat khan tan trong nước và làm dung dịch nóng lên do bị hiđrat hoá.
  - Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong công nghiệp nhuộm vải, chất làm trong nước,...
  - Phèn nhôm: M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O (M+ : Na+; Li+, NH4+)
  B. CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM
  IV. CÁCH NHẬN BIẾT ION Al3+ TRONG DUNG DỊCH
  Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch thí nghiệm, nếu thấy kết tủa keo xuất hiện rồi tan trong NaOH dư ==> có ion Al3+.
  Al3+ + 3OH- ---> Al(OH)3
  Al(OH)3 + OH (dư) ---> AlO22-+ 2H2O
  B. CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

  No_avatar

  bình thwowngf

   

  No_avatar

  trình bày đơn giản tí cho dễ đọc.cái quan trọng là nội dung thôi.Không biết ngượng

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng