Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 9. My favourite food and drink

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Chơn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:56' 04-02-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 502
Số lượt thích: 0 người
Lao Bao No.2 Primary School
Teacher: Lam Chon
Huong Hoa Education & Training Department
ENGLISH - BOOK 2
* Warm up:
Wednesday, February 3rd 2010
* Vocabulary and M.S of Lesson 1.
* Vocabulary:
chicken
meat
milk
orange juice
* M.S of Lesson 1:
I like chicken.
It’s my favourite food.
I like orange juice.
It’s my favourite drink.
Unit 9:
Lesson 2:
My Favourite Food and Drink
A. 4, 5, 6
Wednesday, February 3rd 2010
1. Listen and check:A.4 - P.84
Unit 9:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Favourite Food and Drink
Wednesday, February 3rd 2010
1
2
a
b
a
b
1. Listen and check: A.4 - P.84
Unit 9:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Favourite Food and Drink
Wednesday, February 3rd 2010
January
favourite
fruit
juice
orange
large
2. Say it right: A.5 - P.84
/æ/
/æ/
/u:/
/u:/
/ʤ/
/ʤ/
1. Listen and check: A.4 - P.84
Unit 9:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Favourite Food and Drink
Wednesday, February 3rd 2010
1. I like ............ .
2. It’s my favourite ........ .
chicken
food
2. Say it right: A.5 - P.84
3. Let’s write: A.6 - P.85
4. Read aloud: A.7 - P.85
Unit 9:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Favourite Food and Drink
Wednesday, February 3rd 2010
I like fish .
It’s my favourite food .
I like milk .
It’s my favourite drink .
Fish and milk .
They’re my favourite food and drink .
Wednesday, February 3rd 2010
Homework:
* Learn the vocab, M.S and lessons of Section A by heart.
* Do the exercise 4, 5, 12 on P.72, 77-Workbook.
* Prepare “Unit 9.Lesson 3. B.1, 2, 3 ”
Thanks for Your Attendance !
Goodbye. See You Again.
No_avatar

bài này tôi thích lắm  Mỉm cười

No_avatar

em cung the !Mỉm cười

 

 
Gửi ý kiến