Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Anh Tôn
  Ngày gửi: 00h:07' 14-02-2010
  Dung lượng: 8.1 MB
  Số lượt tải: 376
  Số lượt thích: 0 người
  PHẦN VII
  SINH THI H?C
  ĐÔNG VIÊN
  Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
  Bài 35. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
  I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
  Đất...
  K.khí
  A.sáng
  Nhiệt
  Nước
  V.khuẩn
  T.vật
  Người
  Ve bét
  Sán
  Người
  Thú
  V.khuẩn
  Sâu
  Chim
   Môi trường sống là gì?
  Môi trường sống(SGK).
  Các nhân tố sinh thái (SGK).
  Nhóm nhân
  tố vô sinh
  Nhóm nhân tố hữu sinh
  Nhóm nhân tố vô sinh.
  Nhóm nhân tố hữu sinh.
  Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
  Bài 35. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
  I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
  Môi trường sống(SGK).
  Các nhân tố sinh thái (SGK).
  Nhóm nhân tố vô sinh.
  Nhóm nhân tố hữu sinh.
  ĐẤT
  NƯỚC
  K.KHÍ
  S.VẬT
  Điểm cực thuận
  Khoảng
  chống chịu
  Khoảng
  chống chịu
  Mức thuận lợi (sinh trưởng, phát triển)
  0C
  200C
  350C
  420C
  5,60C
  Giới hạn dưới
  Giới hạn trên
  Khoảng thuận lợi
  Điểm gây chết
  Điểm gây chết
  Giới hạn sinh thái
  Ngoài giới hạn chịu đựng
  Ngoài giới hạn chịu đựng
  Nhiệt độ tác động đến sinh trưởng và phát triển của cá rô phi Việt Nam
  Ở nước ta, miền nam hay miền bắc nuôi cá rô phi thích hợp hơn?
  300C
  II. Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái.
  1. Giới hạn sinh thái (SGK).
  Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
  Bài 35. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
  I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
  Môi trường sống(SGK).
  Các loại môi trường sống(SGK).
  Các nhân tố sinh thái là các nhân tố thuộc môi trường sống, gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động đồng thời lên sinh vật.
  Gồm 2 nhóm: Nhóm nhân tố vô sinh - Nhóm nhân tố hữu sinh
  Môi trường và sinh vật tác động qua lại lẫn nhau.
  II. Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái.
  1. Giới hạn sinh thái (SGK).
  2. Ổ sinh thái.
  Ổ sinh thái riêng.
  200C
  350C
  420C
  5,60C
  Giới hạn dưới
  Giới hạn trên
  Khoảng thuận lợi
  300C
  170C
  370C
  440C
  20C
  Giới hạn dưới
  Giới hạn trên
  Khoảng thuận lợi
  280C
  Cá rô phi
  Cá chép
  Ổ sinh thái riêng (nhân tố nhiệt độ)
  (5,60C ; 200C – 350C ; 420C)
  (20C ; 170C – 370C ; 440C)
  Thế nào là ổ sinh thái riêng?
  Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
  Bài 35. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
  I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
  Môi trường sống(SGK).
  Các loại môi trường sống(SGK).
  Các nhân tố sinh thái là các nhân tố thuộc môi trường sống, gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động đồng thời lên sinh vật.
  Gồm 2 nhóm: Nhóm nhân tố vô sinh - Nhóm nhân tố hữu sinh
  Môi trường và sinh vật tác động qua lại lẫn nhau.
  II. Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái.
  1. Giới hạn sinh thái (SGK).
  2. Ổ sinh thái.
  Ổ sinh thái riêng:
  Là giới hạn sinh thái đối với 1 nhân tố s.thái của 1 loài.
  Ổ sinh thái chung:
  Mùn đáy
  VSV
  Ánh sáng
  Nhiệt độ
  Thức ăn
  Độ pH
  Ổ sinh thái chung
  Thế nào là ổ sinh thái chung?
  Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
  Bài 35. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
  I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
  Môi trường sống(SGK).
  Các loại môi trường sống(SGK).
  Các nhân tố sinh thái là các nhân tố thuộc môi trường sống, gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động đồng thời lên sinh vật.
  Gồm 2 nhóm: Nhóm nhân tố vô sinh - Nhóm nhân tố hữu sinh
  Môi trường và sinh vật tác động qua lại lẫn nhau.
  II. Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái.
  1. Giới hạn sinh thái (SGK).
  2. Ổ sinh thái.
  Ổ sinh thái riêng:
  Là giới hạn sinh thái đối với 1 nhân tố s.thái của một loài.
  Là không gian chứa các nhân tố sinh thái mà giới hạn của chúng cho phép một loài xác định tồn tại và phát triển được.
  Ổ sinh thái chung:
  Sâu đục thân
  Chim ăn kiến
  Chim ăn trái
  Chim ăn hạt
  Chim ăn sâu
  Sâu cuốn lá ...
  Ổ sinh thái và nơi ở khác nhau như thế nào?
  Các loài trên đều có chung nơi cư trú là cây to
  Mỗi loài trên cây to đều có cách sống riêng
  Nơi ở
  Ổ sinh thái
  Các loài có kích thước mỏ khác nhau thì kích thước thức ăn cũng khác nhau, tạo nên các ổ sinh thái riêng về dinh dưỡng.
  Hút mật
  Ăn hạt
  Ăn thịt
  Tầng cây ưa sáng nhiều
  Tầng cây ưa bóng
  Tầng cây dương xỉ
  Tầng cây chịu bóng
  Tầng cây ưa sáng ít
  Giới hạn sinh thái về ánh sáng của mỗi loài cây khác nhau tạo nên ổ sinh thái phân tầng trong rừng mưa nhiệt đới.
  Tầng rêu, thảm mục
  III. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống.
  1. Thích nghi của sinh vật với ánh sáng.
  Chò nâu
  Phượng vĩ
  Xoài
  a. Thực vật.
  Cây ưa sáng.
  Mọc nơi quang đãng
  Ở tầng trên của tán rừng
  Tán rộng, lá dày
  Chịu as mạnh
  Cây ưa bóng.
  Cây ráy
  Cây lá dong
  Cây vạn niên thanh
  Cây hồng môn
  Lá to, mỏng nằm ngang
  Ưa dưới bóng cây khác
  Động vật hoạt động ban ngày
  Động vật hoạt động ban đêm
  Động vật di trú
  2. Sự thích nghi của sinh vật với nhiệt độ.
  a. Quy tắc về kích thước cơ thể (quy tắc Becman).
  Động vật hằng nhiệt vùng khí hậu lạnh.
  Động vật hằng nhiệt vùng khí hậu nóng.
  Động vật hằng nhiệt ở vùng lạnh, có kích thước cơ thể lớn hơn loài có họ hàng gần ở vùng nóng.
  2. Sự thích nghi của sinh vật với nhiệt độ.
  a. Quy tắc về kích thước cơ thể (quy tắc Becman).
  b. Quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi, ... của cơ thể (quy tắc Anlen).
  Vùng nóng
  Vùng lạnh
  Vùng nóng
  Vùng lạnh
  Tai, đuôi, chi ... của các động vật vùng nóng có kích thước lớn hơn tai, đuôi, chi ... của loài có họ hàng gần ở vùng lạnh
  Nhiệt độ ảnh hưởng trao đổi chất và năng lượng, ST và PT
  Cường độ as, t.phần q.phổ ả.hưởng khả năng q.hợp của TV, q.sát của ĐV
  Độ ẩm không khí ảnh hưởng tới khả năng thoát hơi nước của sinh vật
  O2 ả.hưởng tới h.hấp. CO2 tham gia vào q.hợp ở TV. CO2 quá cao sẽ gây chết SV
   
  Gửi ý kiến