Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Thanh Hằng
Ngày gửi: 22h:17' 03-03-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 291
Số lượt thích: 0 người
Tiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả:

.Nguyễn Thiếp (1723-1804)Tự là Khải Xuyên,


hiệu là Lạp Phong Cư SĩNgười đương thời kính trọng


Gọi là :LA SƠN PHU TỬ


Quê ở làng Mật Thôn


Xã Nguyệt Ao


Huyện La Sơn

..Nay thuộc huyện Đức Thọ,


Tỉnh Hà TĩnhNguyễn Thiếp là người thiên tư sáng suốtTài cao đức trọngTừng đỗ đạtLàm quan dưới triều LêTriều đình nhiều mâu thuẫn


Ông từ quan về dạy học

… Đến triều Vua Quang Trung , nhà vua

Mấy lần viết thư
mời ông về cộng tác

Với thái độ chân thànhNên cuối cùng Nguyễn Thiếp ra giúp triều Tây SơnĐiều đó cho thấy
một vua Quang Trung trọng hiền tài,

một Nguyễn Thiếp nhập thế phò vị vua anh minh,

một tấm lòng yêu nước quan tâm vận mệnh đất nước


Góp phần xây dựng đất nước…. về nhiều mặt, đặc biệt là chính trị

và giáo dục


Khi Quang Trung mất


Ông lại về ở ẩn


Cho đến cuối đờiMà không hợp tác với nhà Nguyễn


8-1791Trong bài tấu gửi vua Quang Trung…..Bàn về ba điềuQUÂN ĐỨC (đức của vua)DÂN TÂM( lòng dân)HỌC PHÁP (phép học:


mục đích của việc học chân chính,


phép học đúng đắn)


Văn bản thuộc phần 3 của bài tấuTiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả: (sgk)
2.Thể loại: Tấu. Tấu là gì?
(sgk)
3. Hoàn cảnh ra đời: (sgk)
4. Bố cục: 4 phần
a-Mục đích của việc học
b-Tác hại của lối học lệch lạc,
sai trái
c-Quan điểm và phương pháp
học tập đúng đắn
d-Lời đề nghị.
Tiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả: (sgk)
2.Thể loại: Tấu. Tấu là gì?
(sgk)
3. Hoàn cảnh ra đời: (sgk)
4. Bố cục
5.Từ khó: (sgk)
Tiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
II. Đọc hiểu văn bản:
1.Mục đích chân chính
của việc học:
“Ngọc không mài không thành đồ vật; người không học
không biết rõ đạo” . A=B

Đạo là lẽ đối xử hàng ngày của
mọi người. B=C

Kẻ đi học là học điều ấy. A=C


A
B
B
C
A
C
Mục đích chân chính của
việc học là học đạo làm người
Lập luận theo cách tam đoạn luận.
Tiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
II. Đọc hiểu văn bản:
1.Mục đích chân chính
của việc học:
2.Phê phán lối học sai trái
Nước Việt ta từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.
Nước Việt ta từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.
Nước Việt ta từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.
-Học hình thức:có danh mà không có thực, mua bằng,…
--Không biết tam cương, ngũ thường: không biết đạo lý làm người.
-Học mưu cầu danh lợi: để làm quan trục lợi.
Hậu quả: không có hiền tài, nước mất nhà tan.
Tiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
II. Đọc hiểu văn bản:
1.Mục đích chân chính
của việc học:
2.Phê phán lối học sai trái
3.Quan điểm và phương pháp
học tập đúng đắn:
Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện đấy mà đi học.
Quan điểm: Việc học phải phổ biến rộng khắp ( tiến bộ, tích cực)
Chương trình nội dung dạy theo Chu Tử (dạy làm người tốt)
Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử.Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm.
- Phương pháp:+ Học từ thấp đến cao
+Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược điều cơ bản
+ Học đi đôi với hành ( phương pháp khoa học, tích cực, đúng đắn)
Phép dạy nhất định theo Chu Tử
Tiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
II. Đọc hiểu văn bản:
1.Mục đích chân chính
của việc học:
2.Phê phán lối học sai trái
3.Quan điểm và phương pháp
học tập đúng đắn:
Quan điểm: Việc học phải phổ biến rộng khắp ( tiến bộ, tích cực)
Chương trình nội dung dạy theo Chu Tử (dạy làm người tốt)
- Phương pháp: Học từ thấp đến cao
-Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược điều cơ bản
- Học đi đôi với hành ( phương pháp khoa học, tích cực, đúng đắn)
Kết quả: Đào tạo được nhiều bậc hiền tài, đất nước hưng thịnh. (Hiền tài là nguyên khí của quốc gia)
Tiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
II. Đọc hiểu văn bản:
1.Mục đích chân chính
của việc học:
2.Phê phán lối học sai trái
3.Quan điểm và phương pháp
học tập đúng đắn:
4.Sơ đồ lập luận:


Phương pháp học
Chủ trương
Chương trình
Hiệu quả của việc học chân chính
Với con người
Với xã hội
Đất nước
Hậu quả của việc học sai trái
Luận điểm cơ sở
Mục đích chân chính của việc học là học đạo làm người
Phê phán cách học sai trái
Chỉ ra quan điểm học đúng đắn
III.Luyện tập:
Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “ Học đi đôi với hành”
-Sự cần thiết: Học để biết và vận dụng vào cuộc sống, để thông hiểu kiến thức sâu sắc hơn. Gắn lý thuyết vào thực tiễn.
-Tác dụng: Giúp con người có kiến thức vững vàng, có khả năng sáng tạo, năng động trong cuộc sống.
Tiết 109.Văn BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Nguyễn Thiếp


Học ghi nhớ, phân tích, sơ đồ
Soạn Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm.
 
Gửi ý kiến