Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thùy Dung
  Ngày gửi: 08h:05' 05-03-2010
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 718
  Số lượt thích: 0 người
  3/5/2010
  1
  Unit 13: Films and Cinema
  Part E: Language focus
  Teacher’s name: Mai Thi Thuy Dung
  Group: 061E3
  3/5/2010
  2
  Main content
  Pronunciation
  The consonants /f/ and /v/
  Grammar
  Attitudinal adjectives formed from Verbs
  It was not until … that…
  Articles: A/an/the
  3/5/2010
  3
  Pronunciation
  Work in group and write down words with sounds /f/ and /v/
  Watch and listen to a video and see how the sounds are pronounced
  Read after the speakers to practice
  3/5/2010
  4
  Practice
  /f/
  fault
  life
  belief
  fan
  leaf
  rifle
  off
  /v/
  vault
  live
  believe
  van
  leave
  rival
  of
  3/5/2010
  5
  Adjective forms of verbs
  Example:
  Form: Present participle: V-ing
  Past participle: V-ed
  Usage: V-ing: - having active meaning
  - the subject causing the action
  - describe the nature of people/things
  V-ed: - having passive meaning
  - the subject affected by another objects
  - express people’s attitude or feelings
  3/5/2010
  6
  Example:
  Situation:
  A boy is watching a film which is about a ghost’s life
  - The ghost in the film makes
  the boy horrified

  The ghost is really horrifying
  for him to watch
  Horrify
  3/5/2010
  7
  Task 1:
  Match the given pictures with the suitable verbs.
  Turn them into V-ing or V-ed adjectives to make two sentences; one describes the objects in the pictures, one is about the causes of the attitudes
  Base on some suggestions at the back side of the pictures to make sentences
  3/5/2010
  8
  Fascinate, surprise, amuse, embarrass, frustrate, terrify, horrify, excite, bore, depress, irritate


  3/5/2010
  9
  It was not until … that …
  Example:
  I did not know how to ride bicycle
  until went to high school.
  It was not until I went to high school that I knew how to ride bicycle.
  Form:


  Usage: to emphasize the point of time in the past when some events happened
  It was not until + point of time/clause + that + clause
  3/5/2010
  10
  Task 2
  Write one sentence with “until”, then transform it to the another one with structure “It was not until … that …”. Remember to use the verbs in correct forms
  0. 2006/Vietnam/join the WTO
  Vietnam did not join the WTO until 2006
  It was not until 2006 that Vietnam joined WTO
  1945/Vietnam/independent
  8pm/the movie/start
  When she was graduated/she/travel abroad
  I was 20/I/meet my lover

  3/5/2010
  11
  Articles: A/an/the
  Definition:
  Words that stand before Ns to indicate the type of reference being made by a N
  A/an: Indefinite articles + singular Ns
  A + Ns begin with consonants
  An + Ns begin with vowels
  The: definite articles + singular/plural Ns
  3/5/2010
  12
  Usage
  3/5/2010
  13
  Thanks for attention
  3/5/2010
  14
  Yesterday I bought a dictionary and an English book. The dictionary is expensive and the English book is cheaper

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng