Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Festivals

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hương Huyền
  Ngày gửi: 16h:17' 05-03-2010
  Dung lượng: 13.3 MB
  Số lượt tải: 1672
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our school
  What do you often
  prepare for Tet?
  get/buy new clothes
  decorate the house
  clean the house
  paint the house
  buy some food and drink
  cook/make
  cakes
  buy cakes or candy
  UNIT 13 : FESTIVALS
  Lesson 2 : SPEAK AND LISTEN / P. 123 - 124
  Thursday March 4th , 2010
  * New words:
  - pomegranate (n):
  quả lựu
  - peach blossom ( n ):
  hoa đào
  - marigold (n) :
  hoa vạn thọ
  - dried watermelon seed (n) :
  hạt dưa
  - spring roll ( n ) :
  chả giò
  - a bunch of… :
  một bó…
  UNIT 13 : FESTIVALS
  Lesson 2 : SPEAK AND LISTEN / P. 123 - 124
  Put the sentences in the correct order
  D. Yes, I have. Where are you going, Mom ?
  E. Bye, Mom.

  F. I will clean all the glass windows in order to make our house nice at the festival.
  Have you tidied the bedrooms?
  B. That’s very good. Oh, I must go now. Bye bye, Sweetie.
  C. To the market. I have to buy some oranges and some pomegranates. How about you ?
  Mrs Quyen (A): Have you tidied the bedroom ?
  Lan (D) : Yes, I have. Where are you going, Mom ?
  Mrs Quyen (C): To the market. I have to buy some oranges
  and some pomegranates. How about you ?
  Lan (F) : I will clean all the glass windows in order to make our
  house nice at the festival.
  Mrs Quyen (B) : That’s very good. Oh, I must go now. Bye bye, Sweetie .
  Lan (E) : Bye, Mom.
  _________________
  ____
  ________________
  ______________________
  1
  2
  3
  ______
  4
  A village festival :
  - prepare some traditional games
  - village festival
  - help Mom sell food and drink
  - prepare rice and pieces of bamboo for the rice – cooking contest
  2. A school festival :
  - practise singing songs
  - school
  - decorate our classroom
  - inform our friends about the programs
  ____________________________________________
  _______________________
  _______
  _____
  * Make up your own dialogue :
  Make up your own dialogue about your preparations for Tet.
  Mrs Robinson
  Liz
  Mr Robinson
  ORDERING THE PICTURES
  C
  D
  A
  B
  * Answer Key : 1.D 2. A 3 .B 4 .C
  * Listen. Then choose the best answer :
  Mrs. Robinson wants ___________ to go to the flower market.
  her husband b. her sister c. her daughter
  2. Mrs. Robinson wants some marigolds because they are ___________ at Tet.
  beautiful b. lovely c. traditional
  3. Mrs.Robinson wants Liz to buy a packet of____________.
  cakes b. dried tea c. dried watermelon
  seeds
  4. Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to ___________ spring rolls.
  a do b. make c. take
  * Complete the notes :
  THINGS TO DO
  Mr. Robinson (1):________________________
  _______________________________________
  Liz (2): _________________________________
  _______________________________________
  Mrs. Robinson(3) : _______________________
  _______________________________________
  go to the flower market to buy peach blossoms and a bunch of flowers.
  go to the market to buy some candy and a packet of dried watermelon seeds .
  go to Mrs. Nga’s house to learn how to make spring rolls.
  * HOMEWORK :
  Learn vocabulary by heart.
  Write 5 sentences about what you prepare
  for Tet.
  Do exercises 7 – 8 / P. 82 (workbook)
  Prepare “ READ” / P. 124 – 126
  ( Christmas tree, Christmas card,
  Christmas carol, Santa Claus, patron saint .......)
  Phu My secondary school, Phu Vang district, TTHue province
  THANK YOU FOR JOINING US
  MY LUONG SECONDARY SCHOOL
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng