Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương I. §2. Tổng của hai vectơ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:30' 14-10-2008
  Dung lượng: 840.0 KB
  Số lượt tải: 149
  Số lượt thích: 0 người
  Hai người cùng kéo một con thuyền, thỡ
  Con thuy?n s? chuy?n d?ng theo hu?ng no?
  Câu hỏi vào bài mới:
  F1
  F2
  F
  Hai người cùng kéo một con thuyền
  với hai lực F1 và F2
  Hai lực F1 và F2
  Tạo nên hợp lực F
  là tổng của F1 và F2
  Làm thuyền chuyển động
  Ta đã biết vectơ là gì và thế nào là 2 vectơ bằng nhau. Như vậy các vectơ không phải là những con số nhưng ta vẫn có thể cộng 2 vectơ với nhau để được tổng của chúng .Vậy thì tổng của chúng được xác định như thế nào ?
  §2:
  O
  A
  B
  C
  Ta tịnh tiến vật từ vị trí A đến vị trí C, nhưng cũng có thể tịnh tiến đến B rồi tiếp tục đến C.
  A
  B
  C
  a
  b
  a + b
  Ví dụ 1:
  Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Hãy viết vectơ AB dưới dạng tổng của 2 vectơ, 3 vectơ mà các điểm mút của chúng được lấy từ 5 điểm A, B, C, D, O.
  O
  A
  B
  C
  D
  A
  B
  C
  E
  D
  Kiểm tra các tính chất của phép cộng bằng hình vẽ
  2.Cho hình bình hành ABCD . K?t qu? no sau dõy l dỳng ?:
  (a) AB + AC = DB + DC; (b) AB = DB + BC;

  (c)AB + CB = CD + DA ; (d) AC + BD = 0

  Dỏp án (b) đúng
  Câu hỏi trắc nghiệm
  Quy tắc 3 điểm
  Quy tắc hình bình hành
  M
  N
  P
  O
  A
  B
  C
  Ví dụ 2:
  Chứng minh bất đẳng thức sau:
  Phần
  Bài tập SGK
  Phần Bài tập
  Làm thêm
  Sách
  Bài tập
  Bài 6
  Bài 7
  Bài 8
  Bài 9
  Bài 10
  Bài 11
  Bài 12
  Bài 13
  Bài 6:
  Bài 7:
  Bài 8:
  Cho 4 điểm M, N, P, Q. Chứng minh các đẳng thức sau:
  Bài 9:
  Các hệ thức sau đúng hay sai (với mọi vectơ a, b) ?
  Bài 10:
  Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Điền vào chỗ trống để được đẳng thức đúng :
  Bi 11:
  Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Các khẳng định sau đây đúng hay sai ?
  Bài 12:
  Cho tam giác dều ABC nội tiếp đường tròn tâm O.
  a) Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho
  Bài 13 :
  O
  100N
  100N
  F1
  F2
  O
  F2
  F1
  40N
  30N
  CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  Những điều cần nhớ:
  1/ Định nghĩa về phép cộng vectơ ( không phụ thuộc vào việc chọn điểm A )
  2/ Quy tắc 3 điểm và quy tắc hình bình hành.
  3/ Tính chất của phép cộng vectơ.
  4/ Một số ứng dụng của vectơ tổng
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  Bài 6
  Bài 7
  Bài 1:
  Phát biểu nào sau đây là đúng :
  a) Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau
  b) Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ - không
  c) Tổng của 2 vectơ khác vectơ - không là 1 vectơ khác vectơ - không
  d) Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ khác vectơ - không thì 2 vectơ đó cùng phương với nhau
  Bài 2:
  Cho hình chữ nhật ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD, phát biểu nào là đúng :
  Bài 3:
  Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm G. Phát biểu nào là đúng :
  Bài 4:
  a) Vô số
  b) 1 điểm
  c) 2 điểm
  d) Không có điểm nào
  Bài 5:
  Bài 6:
  Cho tam giác ABC, trọng tâm là G. Phát biểu nào là đúng :
  Bài 7:
  Cho tam giác ABC. V? phía ngồi tam gic, ta v? cc hình bình hnh AB?, BCPQ, CARS. Ch?ng minh:
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  Bài 6
  Bài 7
  Bài 8
  Bài 9
  Bài 10
  Bài số 3:
  Cho 3 vectơ a , b , c cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất 2 vectơ trong chúng có cùng phương.
  Bài số 4:
  Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là trực tâm tam giác ABC và B’ là điểm đối xứng của B qua tâm O. Hãy so sánh các vectơ AH và B’C’ , AB’ và HC
  Bài số 5:
  Chứng minh rằng với 2 vectơ không cùng phương a và b , ta có:
  Bài số 6:
  Cho tam giác OAB. Giả sử OA + OB = OM, OA – OB = ON. Khi nào điểm M nằm trên đường phân giác của góc AOB ? Khi nào điểm N nằm trên đường phân giác ngoài của góc AOB ?
  Bài số 7:
  Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm O. Chứng minh rằng :
  OA + OB + OC + OD + OE = 0
  Bài số 8:
  Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua C, B’ là điểm đối xứng với C qua B, C’ là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ, ta có:
  OA + OB + OC = OA’ + OB’ + OC’
  Bài số 10:
  Cho n điểm trên mặt phẳng. Bạn An kí hiệu chúng là A1 , A2 , … , An . Bạn Bình kí hiệu chúng là B1 , B2 , … , Bn . Chứng minh rằng:
  A1B1 + A2B2 + … + AnBn = 0
   
  Gửi ý kiến