Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương III. §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Sinh
  Ngày gửi: 21h:16' 07-03-2010
  Dung lượng: 5.7 MB
  Số lượt tải: 1905
  Số lượt thích: 0 người
  CHàO MừNG QUý THầY CÔ GIáO
  Về dự tiết học hôm nay.
  hình học 8
  Giáo viên: Nguyễn Văn Sinh - Trường THCS Phương Công – Tiền Hải
  PHÒNG GD - ĐT HUYỆN TIỀN HẢI TRƯỜNG THCS PHƯƠNG CÔNG
  tiết 48
  Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  1)Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường cao AH. Chứng minh hai tam giác ABC và HBA đồng dạng
  A
  B
  C
  B`
  C`
  A`
  A
  B
  C
  B`
  C`
  A`
  6
  10
  5
  3
  B`=B (hoặc C`=C )
  3) Hoàn thành vào bảng sau để được khẳng định đúng
  Liệu hai tam giác có đồng dang không?
  S
  S
  S
  2
  3
  1
  Kiểm tra bài cũ
  4
  2)Phát biểu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác?
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.Áp dụng các trường hợp đồng dạng
  của tam giác vào tam giác vuông
  a)Tam giác vuông này có một góc nhọn
  bằng góc nhọn của tam giác vuông kia
  Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu
  Hoặc :
  b)Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia
  Sgk.tr81  Bài tập 1:
  Hai tam giác sau có đồng dạng không?
  Trả lời:
  C
  Trả lời:
  <
  <
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.Áp dụng các trường hợp đồng dạng
  của tam giác vào tam giác vuông
  Sgk.tr81
  Xét  ABC và  A’B’C’ có
  Áp dụng định lí pitago vào tam giác vuông A’B’C’ và tam giác vuông ABC ta có
  A’C’2 = B’C’2 - A’B’2 = 52 – 22 = 21
  AC2 = BC2 - AB2 = 102 – 42 = 84
  Bài tập 3:
  Hai tam giác sau có đồng dạng không?
  Hướng dẫn
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.Áp dụng các trường hợp đồng dạng
  của tam giác vào tam giác vuông
  2.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
  Sgk.tr81
  Định lý 1:
  Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng .
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.Áp dụng các trường hợp đồng dạng
  của tam giác vào tam giác vuông
  Sgk.tr81
  2.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
  C
  Định lý 1:
  Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng .
  Định lý 1: Sgk.tr82
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.Áp dụng các trường hợp đồng dạng
  của tam giác vào tam giác vuông
  Sgk.tr81
  2.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
  Định lý 1:
  C
  Sgk.tr82
  Chứng minh
  Từ giả thiết
  Bình phương hai vế ta được:
  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  Ta lại có:
  (Suy ra từ định lí Pytago)
  Do đó:
  Vậy:
  (1)
  ( c.c.c)
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.Áp dụng các trường hợp đồng dạng
  của tam giác vào tam giác vuông
  Sgk.tr81
  2.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
  Định lý 1:
  C
  Sgk.tr82
  *Bài tập : Cho hỡnh v? sau
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Hoạt động nhóm
  Hướng dẫn
  Xét A’B’H’ và ABH có:
  = k
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.Áp dụng các trường hợp đồng dạng
  của tam giác vào tam giác vuông
  Sgk.tr81
  2.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
  Định lý 1:
  C
  Sgk.tr82
  3. Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng
  Định lí 2: Tỉ số hai đường cao tưong ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
  A’H’B’C’, AHBC
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.Áp dụng các trường hợp đồng dạng
  của tam giác vào tam giác vuông
  Sgk.tr81
  2.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
  Định lý 1:
  C
  *Định lí 2: Tỉ số hai đường cao tưong ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
  Sgk.tr82
  3. Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng
  A’H’B’C’, AHBC
  * Định lí 3:
  Tỉ số diện tích của hai của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Ghi nhớ
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  1.các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
  Tam giác vuông ABC đồng dạng với tam giác vuông A`B`C`
  (A = A` = 900 ) khi:
  2. Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng
  A’H’B’C’, AHBC
  theo tỉ số đồng dạng
  Thì
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Bài tập 4: Các khẳng định sau đúng hay sai
  A
  B
  C
  B`
  C`
  A`
  3
  4
  4,5
  6
  A
  C
  B`
  C`
  A`
  B
  Sai
  Đúng
  Sai
  A
  C
  B
  C`
  A`
  B`
  500
  400
  S
  S
  5
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Bài 46/sgk:Cho h×nh vÏ sau h·y chØ ra c¸c cÆp tam gi¸c ®ång d¹ng?
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  Các cÆp tam gi¸c ®ång d¹ng ®ã lµ:
  Tiết 48: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Bài 48/sgk: Bóng của cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m, tính chiều cao của cột điện.
  0,6m
  4,5m
  2,1m
  ?
  Hướng dẫn
  gọi chiều cao của cột điện là AB
  chiều cao của thanh sắt là A’B’
  bóng của cột điện trên mặt đất là AC
  bóng của thanh sắt trên mặt đất là A’C’
  A
  B
  C
  A’
  B’
  C’
  Vậy chiều cao của cột điện là 15,75(m)
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Bài tập về nhà
  Bài tập 47, 48,49, 50 SGK/84
  Học thuộc các định lí 1; 2; 3
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53
  Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh.
  Thứ 2 ngày 07.03.2010 21:53

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng