Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 7. Your house

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Thành Nhật
  Ngày gửi: 15h:45' 15-03-2010
  Dung lượng: 14.0 MB
  Số lượt tải: 1401
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO
  CLASS 6/2
  LET`S SING A SONG.
  THE FARMER IN THE DELL
  The farmer in the dell
  The farmer in the dell
  Hi-ho,The derry-o
  The farmer in the dell
  The farmer takes a wife
  The farmer takes a wife
  Hi-ho,The derry-o
  The farmer takes a wife
  The wife takes a child
  The wife takes a child
  Hi-ho,The derry-o
  The wife takes a child
  The child takes a dog
  The child takes a dog
  Hi-ho,The derry-o
  The child takes a dog
  The dog takes a cat
  The dog takes a cat
  Hi-ho,The derry-o
  The dog takes a cat
  The cat takes a rat
  The cat takes a rat
  Hi-ho,The derry-o
  The cat takes a rat
  The farmer in the dell
  The farmer in the dell
  Hi-ho,The derry-o
  The farmer in the dell
  The farmer takes a wife
  The farmer takes a wife
  Hi-ho,The derry-o
  The farmer takes a wife
  THE FARMER IN THE DELL
  Playing game
  Lucky supermarket
  The end of the slide
  12
  6
  3
  9
  GIMIKO
  1
  2
  4
  5
  11
  10
  8
  7
  NEXT
  Group 3
  Group 4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  NEXT
  Group 1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 3
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  Key word
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  Key word
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  T
  Key word
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  O
  Key word
  T
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  W
  Key word
  O
  T
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  NEXT
  Key word
  W
  O
  T
  N
  EX: - Thu Dau Mot town
  - Ben Luc town
  TOWN
  COUNTRY

  UNIT 7 :
  YOUR HOUSE

  SECTION B: Town or country ?
  (B1 & B2 )
  Tuesday, November 10th 2009
  UNIT 7 :YOUR HOUSE

  Section B : Town or country ?
  (B1 & B2)
  New words:
  - town (n)
  - apartment (n)
  - clinic (n)
  - market (n)
  - zoo (n)
  - noisy (adj)

  quiet (adj)
  /zu:/
  /’klInIk/
  /taUn/
  /ә`pa:rtmәnt/
  /`ma:rkIt/
  /`nƆIzI/
  /`kwa Iәt/
  1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
  2/ Is it noisy or quiet in town ?
  Tuesday, November 10th 2009
  UNIT 7 :YOUR HOUSE

  Section B : Town or country ?
  (B1 & B2)
  My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
  My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
  1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
  2/ Is it noisy or quiet in town ?
  1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
  2/ Is it noisy or quiet in town ?
  Tuesday, November 10th 2009
  UNIT 7 :YOUR HOUSE

  Section B : Town or country ?
  (B1 & B2)
  - There are paddy fields in the country.
  - It is noisy .
  My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
  My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
  Practice with a partner
  b) Does he live in a house ?
  c) Is it noisy ?
  d) Does Chi live in town?
  a) Does Ba live in town ?
  f) Is it quiet ?
  e) Are there any stores ?


  Yes, he does./No,he doesn’t.
  Yes, he does.
  No,he doesn’t.
  Yes, he does./No,he doesn’t.
  Yes, it is./ No, it isn’t.
  Yes, it is.
  Yes, she does./No,she doesn’t.
  No,she doesn’t.
  Yes, there are./No, there aren’t.
  No, there aren’t.
  Yes, it is./ No, it isn’t.
  Yes, it is.
  My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
  My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
  Match the details which are the main ideas :
  Town
  Country
  - apartment
  - supermarket
  - post office
  - bank
  - market
  - clinic
  - zoo
  - trees
  - river
  - flowers
  - lake
  - paddy fields
  - noisy
  - stores
  - house
  - quiet
  1
  2
  3
  4
  7
  5
  6
  9
  8
  Make a list of places :
  In Town
  In the country
  1
  9
  8
  5
  4
  7
  6
  3
  2
  Answer the questions :
  1. Where does Ba live ?
  2. What is there near his apartment ?
  3. Is it noisy or quiet near his apartment ?
  Read about Ba:
  Ba lives in an apartment in town.
  Near his apartment, there is a market.
  It is very noisy.
  Write sentences about Chi’s house :
  Homework :
  Learn the new words
  Learn the new words by heart
  1
  Prepare part C : C1, C2 – Unit 7
  3
  Write sentences about your house
  2
  GOODBYE
  see you later
  No_avatar

  no

  No_avatar

  ios

  No_avatar

  ioe.vn

  No_avatar

  vnn

  Avatar

  Oh so very full and very vivid pictures, funny text is also very clear.

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng