Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thanh Vũ
  Ngày gửi: 19h:33' 17-03-2010
  Dung lượng: 7.5 MB
  Số lượt tải: 656
  Số lượt thích: 0 người
  CLASS: 10A1
  Teacher: Tran Thi Bich Luu
  WELCOME TO OUR CLASS!
  FILMS
  No.1
  No.2
  No.3

  Period:79
  ENGLISH 10
  UNIT 13:
  FILMS AND CINEMA
  (SPEAKING)
  List the kinds of films and adjectives describing the kinds of films.
   Some kinds of films and adjectives describing the kinds of films.
  Unit 13: FILMS AND CINEMA
  Jane: What do you think of_____________ ?
  Nga: Oh, I find them really ______________.
  Minh: I ________________ with you. I find them very _______________.
  horror films
  terrifying
  don’t quite agree
  interesting
  Complete the dialogue between Jane, Nga and Minh
  Jane: What ____ you ____ of horror films?
  Nga: Oh, I ____ them _____ terrifying.
  Minh: I ____ quite ____ with ____. I find them very ______.

  Unit 13: FILMS AND CINEMA
  Jane: ____ do ____ think ____ horror films?
  Nga: ____, I find _____ really _______.
  Minh: ___ don’t ____ agree ____ you. I ____ them _____ interesting.

  Unit 13: FILMS AND CINEMA
  Unit 13: FILMS AND CINEMA
  Jane: What ___ ____ ____ ____ horror films? Nga: Oh, ___ ____ ___ really terrifying.
  Minh: ___ don’t quite agree ___ ___. ____ find ___
  very interesting.

  Jane: What ___ ____ ____ ____ horror films?
  (1)
  Nga: Oh, ___ ____ ___ really terrifying.
  (2)
  Minh: ___ don’t quite agree ___ ___. ____ find ___
  (3)
  very interesting.
  (4)
  Unit 13: FILMS AND CINEMA
  Unit 13: FILMS AND CINEMA


  Jane: Which do you prefer, detective films
  or science fiction films?
  Nga: Well, it’s difficult to say. But I suppose I prefer to .  detective ones
  science fiction films
  Unit 13: FILMS AND CINEMA


  Jane: Which do you prefer, …………or………..?
  Nga: Well, it’s ……. to say. But I suppose I prefer…….. to………..  Unit 13: FILMS AND CINEMA
  Jane: Which ……., detective films or science fiction films?
  Nga: Well,…….. difficult …….. But I suppose I prefer science fiction films to detective ones.
  thrillers or science fiction films
  horror films or detective films
  love story films or cartoon films
  cartoon films or science fiction films

  1. What kind of film you like to see? Why?
  2. What is the name of the best film you have ever seen?
  3. Where and when did you see it?
  4. What kind of film is it?
  5. What is it about?
  6. Who is/are the main character(s)?
  7. How do you feel about it?
  8. Why do you prefer it to other films?
  Unit 13: FILMS AND CINEMA
  Talk about the kind of film you like and a film you have seen. Use the suggestions below:
  Homework:
  - Review this part
  - Prepare the next: Unit 13: FILMS AND CINEMA (Listening)
  - Write a passage about a film you have ever seen.
  Good bye. See you again!
  Thank you for
  your listening !
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓