Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Vũ Anh Ngân
    Ngày gửi: 14h:40' 18-03-2010
    Dung lượng: 2.0 MB
    Số lượt tải: 727
    Số lượt thích: 0 người
    GVTT: LÊ QUYẾT THẮNG
    GVHD: NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
    Trường THPT
    NGUYỄN CHÍ THANH
    KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
    1
    2
    3
    4
    Lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà là 2 dạng …… của lưu huỳnh.
    Khi tác dụng với hiđro và kim loại, lưu huỳnh thể hiện tính chất gì ?
    Phản ứng giữa lưu huỳnh và oxi cần có điều kiện gì ?
    Một lượng lớn lưu huỳnh dùng để sản xuất axit này.
    Đây là tên sản phẩm của phản ứng giữa lưu huỳnh và hiđro
    Key
    TRÒ CHƠI Ô CHỮ
    HIĐRO SUNFUA
    Tiết 69 - Bài 44
    II. Cấu tạo phân tử
    III. Tính chất hóa học, điều chế
    IV. Tính chất của muối sunfua

    I. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý
    Hidro sunfua tồn tại ở đâu trong tự nhiên?
    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    1. Trạng thái tự nhiên
    Một số hình ảnh
    Hidrosunfua :
     Khí, không màu, mùi trứng thối, độc.
     Nặng hơn không khí
     Ít tan trong nước.
    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    1. Trạng thái tự nhiên
    2. Tính chất vật lý
     Công thức electron
    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
     Công thức cấu tạo
    S
    H
    H
    -2
    920
    Tính axit yếu
    Tính khử mạnh
    Số oxi hóa thường gặp của lưu huỳnh
     Khí hidro sunfua khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfuhidric.
     Tính axit yếu hơn axit cacbonic.
     Là axit yếu hai lần axit.
    NaOH + H2S → NaHS + H2O
    (Natri hidrosunfua)
    2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
    (Natri sunfua)


    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
    III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
    a. Tính axit yếu
    1. Tính chất hóa học
    T ≤ 1 1 < T < 2 T ≥ 2
    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
    III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
    a. Tính axit yếu
    b. Tính khử mạnh
    1. Tính chất hóa học.
    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
    III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
    a. Tính axit yếu
    b. Tính khử mạnh
    1. Tính chất hóa học.
    Dư O2
    Thiếu O2
     Tác dụng với hợp chất.
    Tác dụng với đơn chất:
    *Tác dụng với O2
    Xem phim TN
    Tùy thuộc vào bản chất và nồng độ chất oxi hóa...mà số oxi hóa của nguyên tử lưu huỳnh trong phân tử hidro sunfua tăng từ -2 đến 0, +4, +6
    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
    III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
    a. Tính axit yếu
    b. Tính khử mạnh
    1. Tính chất hóa học.

     Nguyên tắc:
    Dùng axit loãng mạnh đẩy H2S ra khỏi muối sunfua (trừ muối sunfua của kim loại bền trong axit).

    Ví dụ:
    FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑
    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
    III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
    1. Tính chất hóa học
    a. Tính axit yếu.
    b. Tính khử mạnh.
    2. Điều chế.
    Muối sunfua có tan được trong nước và axit loãng không?

    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
    III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
    lV. TÍNH CHẤT MUỐI SUNFUA.
    Bảng tính tan
    CuSO4 + H2S→ CuS↓ + H2SO4
    ( đen)
    HIĐRO SUNFUA
    I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
    II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
    III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
    lV. TÍNH CHẤT MUỐI SUNFUA.
    Xem phimTN
    HIĐRO SUNFUA
    Câu 1: Có thể thu được khí H2S khi cho chất nào sau đây tác dụng với axit HCl: Na2S, FeS, CuS, ZnS, CdS?
    a. Na2S, FeS, CuS
    b. FeS, CuS, ZnS
    c. Na2S, FeS, ZnS
    d. FeS, CuS, CdS
    HIĐRO SUNFUA
    A. H2S và HCl
    C. O2 và Cl2
    D. Cl2 và N2
    B. H2S và Br2
    Câu 2: Cặp chất khí nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp?    Câu 3: Cho 4 dung dịch : ZnCl2 , Pb(NO3)2 , CdCl2, CuSO4. Chỉ dùng 1 thuốc thử là dung dịch Na2S ,
    có thể nhận biết được:
    a. 4 dung dịch
    b. 3 dung dịch
    c. 2 dung dịch
    d. 1 dung dịch
    HIĐRO SUNFUA

    b. 0,117g
    c. 0,156g
    d. 0,78g
    Câu 4: Cho 200ml dung dịch H2S 0,1M tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là:
    HIĐRO SUNFUA
    a. 1,34g
    BÀI TẬP VỀ NHÀ
    SGK: Tất cả
    SBT: 6.25, 6.27(trang54 , 55)
    Xem trước bài SO2-SO3
    XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!
    Chúc các em học giỏi!
    H2O
    H2SO4 (l)
    HCl
    H2SO4 (đđ)
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    Ko tan
    Ko tan
    Ko tan
    tan ít
    tan ít
    tan
    tan
    muối
    ZnS
    KLK, KT(trừ Be), amoni
    MgS
    Al2S3
    FeS
    MnS
    CuS
    CdS
    PbS
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    tan
    Kém bền
     trắng
     đen
     hồng
     đen
     vàng
     đen
    Thủy phân
    Bảng tính tan của muối sunfua trong các dung môi khác nhau
    Ko tan
    HIDRO SUNFUA CÓ TRONG SUỐI NƯỚC NÓNG
    HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NÚI LỬA
    HIDRO SUNFUA CÓ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT
    HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NHÀ MÁY
    HIDRO SUNFUA CÓ TRONG TRỨNG THỐI
     
    Gửi ý kiến