Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Anh Ngân
  Ngày gửi: 14h:40' 18-03-2010
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 798
  Số lượt thích: 0 người
  GVTT: LÊ QUYẾT THẮNG
  GVHD: NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
  Trường THPT
  NGUYỄN CHÍ THANH
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
  1
  2
  3
  4
  Lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà là 2 dạng …… của lưu huỳnh.
  Khi tác dụng với hiđro và kim loại, lưu huỳnh thể hiện tính chất gì ?
  Phản ứng giữa lưu huỳnh và oxi cần có điều kiện gì ?
  Một lượng lớn lưu huỳnh dùng để sản xuất axit này.
  Đây là tên sản phẩm của phản ứng giữa lưu huỳnh và hiđro
  Key
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  HIĐRO SUNFUA
  Tiết 69 - Bài 44
  II. Cấu tạo phân tử
  III. Tính chất hóa học, điều chế
  IV. Tính chất của muối sunfua

  I. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý
  Hidro sunfua tồn tại ở đâu trong tự nhiên?
  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  1. Trạng thái tự nhiên
  Một số hình ảnh
  Hidrosunfua :
   Khí, không màu, mùi trứng thối, độc.
   Nặng hơn không khí
   Ít tan trong nước.
  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  1. Trạng thái tự nhiên
  2. Tính chất vật lý
   Công thức electron
  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
   Công thức cấu tạo
  S
  H
  H
  -2
  920
  Tính axit yếu
  Tính khử mạnh
  Số oxi hóa thường gặp của lưu huỳnh
   Khí hidro sunfua khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfuhidric.
   Tính axit yếu hơn axit cacbonic.
   Là axit yếu hai lần axit.
  NaOH + H2S → NaHS + H2O
  (Natri hidrosunfua)
  2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
  (Natri sunfua)


  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
  a. Tính axit yếu
  1. Tính chất hóa học
  T ≤ 1 1 < T < 2 T ≥ 2
  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
  a. Tính axit yếu
  b. Tính khử mạnh
  1. Tính chất hóa học.
  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
  a. Tính axit yếu
  b. Tính khử mạnh
  1. Tính chất hóa học.
  Dư O2
  Thiếu O2
   Tác dụng với hợp chất.
  Tác dụng với đơn chất:
  *Tác dụng với O2
  Xem phim TN
  Tùy thuộc vào bản chất và nồng độ chất oxi hóa...mà số oxi hóa của nguyên tử lưu huỳnh trong phân tử hidro sunfua tăng từ -2 đến 0, +4, +6
  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
  a. Tính axit yếu
  b. Tính khử mạnh
  1. Tính chất hóa học.

   Nguyên tắc:
  Dùng axit loãng mạnh đẩy H2S ra khỏi muối sunfua (trừ muối sunfua của kim loại bền trong axit).

  Ví dụ:
  FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑
  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
  1. Tính chất hóa học
  a. Tính axit yếu.
  b. Tính khử mạnh.
  2. Điều chế.
  Muối sunfua có tan được trong nước và axit loãng không?

  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
  lV. TÍNH CHẤT MUỐI SUNFUA.
  Bảng tính tan
  CuSO4 + H2S→ CuS↓ + H2SO4
  ( đen)
  HIĐRO SUNFUA
  I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ.
  lV. TÍNH CHẤT MUỐI SUNFUA.
  Xem phimTN
  HIĐRO SUNFUA
  Câu 1: Có thể thu được khí H2S khi cho chất nào sau đây tác dụng với axit HCl: Na2S, FeS, CuS, ZnS, CdS?
  a. Na2S, FeS, CuS
  b. FeS, CuS, ZnS
  c. Na2S, FeS, ZnS
  d. FeS, CuS, CdS
  HIĐRO SUNFUA
  A. H2S và HCl
  C. O2 và Cl2
  D. Cl2 và N2
  B. H2S và Br2
  Câu 2: Cặp chất khí nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp?  Câu 3: Cho 4 dung dịch : ZnCl2 , Pb(NO3)2 , CdCl2, CuSO4. Chỉ dùng 1 thuốc thử là dung dịch Na2S ,
  có thể nhận biết được:
  a. 4 dung dịch
  b. 3 dung dịch
  c. 2 dung dịch
  d. 1 dung dịch
  HIĐRO SUNFUA

  b. 0,117g
  c. 0,156g
  d. 0,78g
  Câu 4: Cho 200ml dung dịch H2S 0,1M tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là:
  HIĐRO SUNFUA
  a. 1,34g
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  SGK: Tất cả
  SBT: 6.25, 6.27(trang54 , 55)
  Xem trước bài SO2-SO3
  XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!
  Chúc các em học giỏi!
  H2O
  H2SO4 (l)
  HCl
  H2SO4 (đđ)
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  Ko tan
  Ko tan
  Ko tan
  tan ít
  tan ít
  tan
  tan
  muối
  ZnS
  KLK, KT(trừ Be), amoni
  MgS
  Al2S3
  FeS
  MnS
  CuS
  CdS
  PbS
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  tan
  Kém bền
   trắng
   đen
   hồng
   đen
   vàng
   đen
  Thủy phân
  Bảng tính tan của muối sunfua trong các dung môi khác nhau
  Ko tan
  HIDRO SUNFUA CÓ TRONG SUỐI NƯỚC NÓNG
  HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NÚI LỬA
  HIDRO SUNFUA CÓ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT
  HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NHÀ MÁY
  HIDRO SUNFUA CÓ TRONG TRỨNG THỐI
   
  Gửi ý kiến