Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 3. Let’s learn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trần An Vi (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:19' 20-03-2010
  Dung lượng: 22.7 MB
  Số lượt tải: 1030
  Số lượt thích: 0 người
  Hàm Liêm 1 Primary School
  Welcome to our class
  This Is My Friend

  This is my friend, Sarah
  Hello, Sarah.
  This is my friend, Sarah
  Hello, Sarah.

  This is my friend, Jonh
  Hello, Jonh
  This is my friend, Jonh
  Hello, Jonh

  This is my friend, Sarah
  This is my friend, Jonh
  Let’s play
  a crayon
  a pencil case
  a table
  a cassette
  a marker
  a notebook
  crayon
  pencil case
  table
  cassette
  marker
  notebook
  Monday March 15th 2010
  II.Grammar:
  Unit 3: Let’s Learn

  a crayon
  crayons
  1.Plural noun (Danh từ số nhiều)

  a pencil case
  pencil cases
  Monday March 15th 2010
  Unit 3: Let’s Learn
  a table
  tables
  a cassette
  cassettes
  a marker
  markers
  a notebook
  notebooks
  Số ít
  a crayon
  a pencil case
  a table
  a cassette
  a marker
  a notebook
  Số nhiều
  crayons
  pencil cases
  tables
  cassettes
  markers
  notebooks
  a table
  tables
  a notebook
  notebooks
  a marker
  markers
  a cassette
  cassettes
  Circle. Khoanh tròn
  a pencil case
  pencil cases
  books
  a book
  desks
  a desk
  crayons
  a crayon
  Circle. Khoanh tròn
  Cassette

  Table

  Crayon

  Marker

  Notebook

  Pencil case


  Băng cát – sét

  Cái bàn

  Bút chì màu

  Bút đánh dấu

  Quyển vở

  Hộp đựng bút
  Game : Who is quicker? (Ai nhanh hơn?)
  Monday March 15th, 2010
  Unit 3: Let’s Learn
  II.Grammar:
  Tuesday March 10th, 2010
  Unit 3: Let’s Learn

  What’s this?

  It’s a pencil case
  2. Question about objectives (plural) : câu hỏi về đồ vật (số nhiều)
  II.Grammar:
  Tuesday March 10th, 2010
  Unit 3: Let’s Learn

  What are these?

  They are cassettes
  2. Question about objectives (plural) : câu hỏi về đồ vật (số nhiều)
  II.Grammar:
  Tuesday March 10th, 2010
  Unit 3: Let’s Learn
  a. Sentence pattern (Mẫu câu )
  What are these?
  They are + đồ vật ở số nhiều
  Ex : They are
  b. Practice : Ask and answer the objectives (thực hành: hỏi và trả lời đồ vật)
  2. Question about objectives (plural) : câu hỏi về đồ vật (số nhiều)
  cassettes
  Note (chú ý): they are = they’re
  Ex: they’re cassettes
  What’s this?
  It’s a crayon
  What are these?
  They are crayons
  What’s this?
  What’s this?
  What’s this?
  What’s this?
  What’s this?
  It’s a cassette
  It’s a marker
  It’s a notebook
  They are cassettes
  They are markers
  They are notebooks
  They are pencil cases
  They are tables
  What are these?
  What are these?
  What are these?
  What are these?
  What are these?
  It’s a pencil case
  It’s a table
  Hình 1
  Hình 2
  Hình 3
  Hình 4
  Hình 5
  Hình 6
  Hình 7
  Hình 8
  Hình 9
  Hình 12
  Hình 11
  Hình 10
  II.Grammar:
  3. Introducing objectives (plural) – giới thiệu đồ vật (số nhiều)
  Tuesday March 10th, 2010
  Unit 3: Let’s Learn
  This is a notebook
  These are notebooks
  a. Sentence pattern (mẫu câu)
  These are + đồ vật (số nhiều)
  Ex: These are notebooks
  II.Grammar:
  3. Introducing objectives (plural) – giới thiệu đồ vật (số nhiều)
  Tuesday March 10th, 2010
  Unit 3: Let’s Learn
  b. Practice (thực hành): giới thiệu các đồ vật sau (dùng “this is” hoặc “these are”)
  This is a marker
  These are crayons
  These are pencil cases
  This is a table
  III. Exercise (workbook/22 – 23)
  Bài tập (sách bài tập trang 22 – 23)
  Tuesday March 10th, 2010
  Unit 3: Let’s Learn
  IV. Extension (mở rộng):
  A. Choose the best word (chọn từ đúng)
  1. It is a…….(pen/pens)
  2. They are ………(ruler/rulers)
  3. These are……….(book/books)
  4. This is a……..(chair/chairs)
  5. They are……..(desk/desks)
  6. It is a………(bag/bags)
  7. These are………..(eraser/erasers)
  8. This is…………(a pencil/pencils)
  pen
  rulers
  books
  chair
  desks
  bag
  erasers
  a pencil
   
  Gửi ý kiến