Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 40. Ancol

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Khắc Hưng
  Ngày gửi: 21h:23' 23-03-2010
  Dung lượng: 512.0 KB
  Số lượt tải: 423
  Số lượt thích: 0 người
  Viết các đồng phân của C4H9Cl. gọi tên?
  CH2 - CH2 - CH2 - CH3 1-clobutan
  Cl
  CH3 - CH - CH2 - CH3 2-clobutan
  Cl
  CH2 - CH - CH3 1-clo-2-metylpropan
  CH3
  Cl
  CH3 - C - CH3 2-clo-2-metylpropan
  CH3

  Vậy có 2 loại đồng phân:
  Đồng phân về mạch C
  Đồng phân về vị trí Cl
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Cl
  Ancol
  Lớp 11 cơ bản (tiết1)
  Thầy giáo: Nguyễn Khắc Hưng
  Trường THPT Uông bí
  Hãy dựa vào thành phần phân tử, chia các chất sau ra làm 2 nhóm?
  CH3 – CH2 – Cl (1)
  CH3 – CH2 – OH (2)
  CH2 = CH – CH2 – Cl (3)
  CH2 = CH – CH2 – OH (4)
  CH3 – CH2 – OH (2)
  CH2 = CH – CH2 – OH (4)
  Dẫn xuất halogen
  Ancol
  Hãy cho biết nguyên tử C liên kết trực tiếp với nhóm OH là:
  C no? C không no? C thơm?
  I. định nghĩa, phân loại
  1. Định nghĩa
  Ancol: có nhóm hiđroxyl -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no
  CH3 – CH2 – Cl (1)
  CH2 = CH – CH2 – Cl (3)
  CH3 – CH2 – OH (2)
  CH2 = CH – CH2 – OH (4)
  I. định nghĩa, phân loại
  1. Định nghĩa
  2. Phân loại
  a. Ancol no, đơn chức, mạch hở
  b. Ancol không no, đơn chức, mạch hở
  c. Ancol thơm, đơn chức
  CH3 – CH3
  CH2 = CH - CH3

  CH3
  d. Ancol vòng no, đơn chức
  e. Ancol đa chức
  CH2(OH) – CH2(OH)
  Ancol benzylic
  Xiclohexanol
  Lưu ý: Các ancol còn được phân loại theo bậc ancol (dựa vào bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm -OH)
  CH3 – CH2 – OH : bËc I
  I. định nghĩa, phân loại
  1. Định nghĩa
  2. Phân loại
  II. đồng phân, danh pháp
  1. Đồng phân
  Viết các đồng phân ancol ứng với CTPT C4H10O.
  I. định nghĩa, phân loại
  1. Định nghĩa
  2. Phân loại
  II. đồng phân, danh pháp
  1. Đồng phân:
  Đồng phân về mạch C
  Đồng phân về vị trí nhóm OH
  2. Danh pháp:
  Tên thông thường:
  Ancol + tên gốc ankyl + ic
  b. Tên thay thế:
  Tên hiđrocacbon tương ứng v?i m?ch chính + số chỉ vị trí OH + ol
  C2H5OH: ancol etylic
  Butan-1-ol
  Butan-2-ol
  2-metylpropan-1-ol
  2-metylpropan-2-ol
  C4H10O
  III.Tnh ch?t v?t l
  1, Tính chất vật lí: SGK
  Một vài hằng số vật lý của các ancol đầu dãy đồng đẳng.
  Ở đk thường các ancol từ CH3OH đến khoảng C12H25OH là chất lỏng, từ khoảng C13H27OH trở lên là chất rắn.
  Các ancol từ 1 đến 3 nguyên tử C tan vô hạn trong nước. Khi s? nguyên t? C tăng lên thì độ tan giảm dần.

  2.Nhận xét:
  Người ta nhận thấy khi khối lượng mol phân tử chênh lệch nhau không nhiều thì nhiệt độ nóng chảy,nhiệt độ sôi,độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon,dẫn xuất halogen hoặc ete.
  H
  Nguyên tử hiđro mang một phần điện tích dương ( ) của nhóm OH này khi ở gần nguyên tử O mang một phần điện tích âm( ) của nhóm OH kia thì tạo thành một liên kết y?u gọi là liên kết hiđro, biểu diễn bằng dấu ".".
  R
  O
  H
  R
  O
  R
  O
  H
  H
  R
  O
  H
  H
  O
  R
  O
  H
  H
  H
  O
  Kết luận: Ancol t?o đu?c liên kết hiđro nên chúng có nhiệt độ sôi cao hơn và có khả năng tan trong nước tốt hơn các chất có phân tử khối bằng hoặc gần bằng ancol nhưng không tạo được liên kết hiđro.
  C?ng c?:
  Câu 2: Viết CTCT và gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) các ancol đồng phân ứng với CTPT:C5H12O.Cho biết bậc của các ancol
  Câu1: Gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) và cho biết bậc của các ancol sau:
  a.CH3CH2CH2CH2OH b. CH3CH(OH)CH2CH3
  c. (CH3)3COH d.(CH3)2CHCH2CH2OH
  e, CH2=CH-CH2OH g, C6H5CH2OH
  h,(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
  Câu 3: t0s của etanol(78,30C) của propan(-420C).Tại sao 2 chất có M tương đương laị có t0s chênh lệch như thế
  Đáp án:
  Câu 1:

  a, butan-1-ol (bậc1), ancol butylic
  b, butan-2-ol (bậc 2), ancol sec-butylic
  c, 2-metylpropan-2-ol (bậc 3), ancol tert-butylic
  d, 3-metylbutan1-ol (bậc 1), ancol isoamylic
  e, prop-2-en-1-ol (bậc 1), ancol anlylic
  g, phenylmetanol (bậc 1), ancol benzylic
  h,3.7-đimetyloct-6-en-1-ol
  Câu 2:
  CH3CH2CH2CH2CH2OH : Pentan-1-ol
  (ancol pentylic ,ancol amylic )
  CH3CH2CH2CH(OH)CH3 :Pentan-2-ol
  CH3CH2CH(OH)CH2CH3 :Pentan-3-ol
  (CH3 )2CHCH2CH2OH :3-metylbutan-1-ol
  (ancol isoamylic)
  (CH3)2CHCH(OH)CH3 :3-metylbutan-2-ol
  (CH3)2C(OH)CH2CH3 :2-metylbutan-2-ol
  (ancol tert-pentylic)
  CH2(OH)CH(CH3)CH2CH3 :2-metylbutan-1-ol
  (CH3)3CCH2OH :2,2-đimetylpropan
  (ancol neopentylic)
  Câu 3: Vì giữa các phân tử ancol etylic có liên kết hidro
  Chúc các thầy, các cô mạnh khỏe, các em chăm ngoan, học tiến bộ.
   
  Gửi ý kiến