Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Sơ cấp lý luận chính trị-Bài 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Văn Thành
  Ngày gửi: 16h:24' 29-03-2010
  Dung lượng: 118.5 KB
  Số lượt tải: 1547
  Số lượt thích: 0 người

  BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
  ------  NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
  CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

  TÀI LIỆU TẬP HUẤN
  CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
  (LÀM ĐIỂM)

  --&--


  HÀ NỘI – 2009

  
  
  Mục lục
  BÀI 1
  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
  I. KHÁI LUỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
  1. Chủ nghĩa Mác - Lênin
  2. Ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin
  3. Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác
  4. Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin
  II. BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
  1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người
  2. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người với con đường, lực lượng, phương thức đạt mục tiêu đó
  3. Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống lý luận toàn diện, khoa học và cách mạng, thể hiện trong toàn bộ các nguyên lý cấu thành, trước hết là các nguyên lý trụ cột
  4. Chủ nghĩa Mác-Lênin là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan khoa học và phương pháp luận mác - xít
  5. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết mở, không ngừng tự đổi mới, tự phát triển trong dòng trí tuệ của nhân loại
  BÀI 2
  CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
  I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
  1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
  2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật
  II. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
  1. Vật chất
  2. Ý thức
  3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
  4. Ý nghĩa phương pháp luận
  BÀI 3
  PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
  I. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
  1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
  2. Phép biện chứng duy vật
  II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
  1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
  2. Nguyên lý về sự phát triển
  III. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
  1. Cái riêng và cái chung
  2. Nguyên nhân và kết quả
  3. Tất nhiên và ngẫu nhiên
  4. Nội dung và hình thức
  5. Bản chất và hiện tượng
  6. Khả năng và hiện thực
  IV. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
  1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
  2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
  3. Quy luật phủ định của phủ định
  V. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG
  1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức
  2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
  BÀI 4
  CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
  I. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT
  1. Sản xuất vật chất và vai trò của sản xuất vật chất
  2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
  II. BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG
  1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  III. TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI
  1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
  2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
  IV. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
  1. Khái niệm, cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội
  2. Quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
  3. Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội
  V. VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP
  1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓