Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Đình Hữu
  Ngày gửi: 16h:05' 30-03-2010
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 2463
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÝ THÀY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  SINH HỌC 8
  TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ TP PHỦ LÝ- HÀ NAM
  Người thiết kế: ĐỖ-HỮU
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Tại sao nói tuyến yên là một tuyến quan trọng chỉ đạo hầu hết các tuyến nội tiết khác?
  Trả lời: Tuyến yên là một tuyến quan trọng nhất tiết các hoóc môn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác ( tuyến giáp, tuyến trên thận ,tuyến sinh dục…)
  Các yếu tố giải phóng
  Thuỳ trước tuyến yên (TB tiết hoocmon
  GH
  TSH
  ACTH
  PRL
  FSH
  LH
  Ôxitoxin
  AHD
  BÀI 59: SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  I. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết
  1) Điều hoà hoạt động của tuyến giáp
  1) Tuyến giáp tiết loại hoocmôn nào? Loại này đã ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào ?
  Trả lời: Hoocmôn tuyến giáp là tirôxin( TH) trong thành phần có iốt .Hoocmôn này có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và quá trình chuyển hoá các chất trong tế bào .
  Tuyến giáp
  Nguyên nhân do thiếu iốt trong khẩu phần ăn ,tirôxin không tiết ra được ( vì không có iốt ) buộc tuyến giáp phải hoạt động mạnh để tạo tirôxin. Do hoạt động mạnh , tuyến nở to gây bệnh biếu cổ .
  Tuyến giáp hoạt đông mạnh tiết nhiều tirôxin làm tăng cường quá trình trao đổi chất ,tăng tiêu dùng ôxi nhịp tim tăng, người bệnh luôn ở trạng thái hồi hộp căng thẳng, mất ngủ sút cân nhanh. Mặt khác do tích nước phù nề ở các tổ chức sau cầu mắt nên mắt bị lồi ra
  Bệnh bướu cổ
  Bệnh Bazơđô
  Dòng máu
  TSH
  -
  +
  Vùng dưới đồi
  Tế bào đích
  Tirôxin
  TSH
  2) Quan sát sơ đồ hình 59-1 hãy giả thích cơ chế điều hoà hoạt động của tuyến giáp ?
  -
  +
  Dòng máu
  TSH
  +
  +
  -
  -
  Vùng dưới đồi
  Tế bào đích
  Tirôxin
  TSH
  2) Quan sát sơ đồ hình 59-1 hãy giả thích cơ chế điều hoà hoạt động của tuyến giáp ?

  Khi tirôxin tiết quá nhiều lượng hoocmôn này theo máu :
  +Lên vùng dưới đồi, dưới tác dụng của loại hooc môn thừa này vùng dưới đồi tiết ra một chất ức chế thuỳ trước tuyến yên.
  +Lên thẳng thuỳ trước tuyến yên ức chế tuyến yên tiết TSH.
  Kết quả : Không có TSH tới tuyến giáp ngừng tiết tirôxin lượng chất này trở về trạng thái cân bằng.
  Dưới tác dụng của TSH do thuỳ trước tuyến yên sinh ra →Tuyến giáp tiết tirôxin
  BÀI 59: SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  I. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết
  1) Điều hoà hoạt động của tuyến giáp
  2) Điều hoà hoạt động của vỏ tuyến trên thận
  Dòng máu
  ACTH
  Vỏ tuyến trên thận
  Cooctizôn
  Thuỳ trước tuyến yên
  Vùng dưới đồi
  Góp phần điều hoà đường huyết
  Cooctizôn kìm hãm tiết ACTH
  -
  -
  +
  +
  Theo sơ đồ 29-2 hãy giải thích sự điều hoà và hoạt động của phần vỏ tuyến trên thận
  Dưới tác dụng của hoocmôn ACTH do thuỳ trước của tuyến yên tiết ra , vỏ tuyến trên thận sản sinh hooc môn cooctizôn điều hoà Na+, K+ trong máu,
  Khi lượng hoocmôn trong máu nhiều chất này theo máu :
  +Về vùng dướil đồi làm vùng này tiết chất kìm hãm thuỳ trước tuyến yên tiết ACTH
  +Về thẳng thuỳ trước tuyến yên kìm hãm sự tiết ACTH của tuyến yên
  Kết quả : không có ACHT tới vỏ tuyến trên thận ngừng tiết cooctizôn ,lượng hoocmôn này được cân bằng .
  Dòng máu
  ACTH
  Vỏ tuyến trên thận
  Cooctizôn
  Thuỳ trước tuyến yên
  Vùng dưới đồi
  Góp phần điều hoà đường huyết
  Cooctizôn kìm hãm tiết ACTH
  -
  -
  +
  +
  Cơ chế điều hoà
  Dưới tác dụng của hoocmôn ACTH do thuỳ trước của tuyến yên tiết ra , vỏ tuyến trên thận sản sinh hooc môn cooctizôn điều hoà Na+, K+ trong máu,
  Khi lượng hoocmôn trong máu nhiều chất này theo máu :
  +Về vùng dướil đồi làm vùng này tiết chất kìm hãm thuỳ trước tuyến yên tiết ACTH
  +Về thẳng thuỳ trước tuyến yên kìm hãm sự tiết ACTH của tuyến yên
  Kết quả : không có ACHT tới vỏ tuyến trên thận ngừng tiết cooctizôn ,lượng hoocmôn này được cân bằng .
  BÀI 59: SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  I. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết
  1) Điều hoà hoạt động của tuyến giáp
  2) Điều hoà hoạt động của vỏ tuyến trê thận
  3) Kết luận :Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động của các tuyến nội tiết. Tuy nhiên, các tuyến nội tiết cũng tiết hoocmôn chi phối hoạt động của tuyến yên. Đó chính là cơ chế tự điều hoà của các tuyến nội tiết nhờ các luồng thông tin ngược
  Khi đường huyết tăng
  (Sau bữa ăn )
  TB α:
  TB β:
  Đảo tuỵ
  Insulin
  Glucagôn
  Glicôzen
  Glucagôn
  Glucôzơ
  Đường huyết giảm xuống mức bình thường
  Đường huyết tăng lên mức bình thường
  Khi đường huyết giảm
  (Xa bữa ăn,cơ thể hoạt động )
  --
  +
  -
  +
  Hãy trình bày quá trình điều hoà đường huyết qua sơ đồ
  Khi đường huyết tăng
  (Sau bữa ăn )
  TB α:
  TB β:
  Đảo tuỵ
  Insulin
  Glucôzơ
  Glicôzen
  Glucagôn
  Glucôzơ
  Đường huyết giảm xuống mức bình thường
  Đường huyết tăng lên mức bình thường
  Khi đường huyết giảm
  (Xa bữa ăn,cơ thể hoạt động )
  --
  +
  -
  +
  BÀI 59: SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  I. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết
  1) Điều hoà hoạt động của tuyến giáp
  2) Điều hoà hoạt động của vỏ tuyến trê thận
  II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
  3) Kết luận :Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động của các tuyến nội tiết. Tuy nhiên, các tuyến nội tiết cũng tiết hoocmôn chi phối hoạt động của tuyến yên. Đó chính là cơ chế tự điều hoà của các tuyến nội tiết nhờ các luồng thông tin ngược
  Dựa vào sơ đồ hình 29-3 hãy trình bày sự phối hợp của vỏ tuyến trên thận và tuyến tuỵ (khi đường huyết giảm)?
  Glucôzơ
  Máu giảm
  Glucagôn
  Glicôgen
  Glucôzơ
  Glucôzơ
  Glucôzơ
  Thuỳ trước tuyến yên
  Glicôgen
  ACTH
  ACTH
  Axit lắc tích
  Và Axít amin
  Glucôzơ
  (Mỡ) Glixêrin
  Vùng dưới đồi
  Coóctizôn
  BÀI 59: SỰ ĐIỀU HOÀ VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  I. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết
  1) Điều hoà hoạt động của tuyến giáp
  2) Điều hoà hoạt động của vỏ tuyến trê thận
  II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
  3) Kết luận :Tuyến yên tiết hoocmôn điều khiển hoạt động của các tuyến nội tiết. Tuy nhiên, các tuyến nội tiết cũng tiết hoocmôn chi phối hoạt động của tuyến yên. Đó chính là cơ chế tự điều hoà của các tuyến nội tiết nhờ các luồng thông tin ngược
  Sự hoạt động của các tuyến nội tiết có tác dụng duy trì tính ổn định của môi trường trong , đảm bảo các quá trình sinh lí trong cơ thể diễn ra bình thừơng.
  TB α của đảo tuỵ hoạt động tiết glucagôn biến glicôzen thành glucôzơ
  Mà còn có sự phối hợp của hai tuyến trên thận tiết coóctirôn chuyển
  Hoá lipít và prôtêin thành glucôzơ làm tăng đường huyết
  Sau các hoạt động đói kéo dài đường huyết giảm:
  DÁNH GIÁ KIỂM TRA
  Hãy chọn ý đúng
  1) Tuyến nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các tuyến sau?
  A. Tuyến tuỵ.
  B. Tuyến giáp
  C. Tuyến yên .
  D. tuyến trên rhận
  C
  2) Tuyến tuỵ là loại tuyến nào?
  Tuyến ngoại tiết, vì tiết dịch tuỵ đổ vào tá tràng.
  Tuyến nội tiết, vì các tế bào tiết hoocmôn ngấm thẳng vào máu.
  Tuyến pha, vì tuyến tuỵ gồm hai phần :Một phần là tế bào tiết dịch tuỵ theo ống dẫn đổ vào tá tràng . Một phần là các tế bào trong các đảo tuỵ tiết hoocmôn ngấm thẳng vào máu.
  Tuyến pha vì các tế bào này vừa tiết dịch tuỵ vừa tiết hoocmôn
  KÍNH CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THÀY CÔ
  HẸN GẶP LẠI
  No_avatar

  Duh Shit baby

  No_avatar

  sao nhiu chu du z. mk kan nhiu h/a hon

   
  Gửi ý kiến