Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 55. Tiến hoá về sinh sản

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Văn Quyết (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:50' 02-04-2010
  Dung lượng: 9.2 MB
  Số lượt tải: 333
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
  VÁ CÁC EM HỌC SINH
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Nêu sự phân hóa và chuyên hoá của hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật đã học.
  - Hệ hô hấp: chưa phân hóa  trao đổi khí qua mang  trao đổi khí qua da và phổi  trao đổi khí qua phổi.
  - Hệ tuần hoàn: chưa có tim  Có tim không ngăn  tim 2 ngăn  tim 3 ngăn  tim 4 ngăn.
  - Hệ thần kinh: chưa phân hóa  hệ thần kinh mạng lưới  chuỗi hạch đơn giản  chuỗi hạch phức tạp  hình ống (phân hóa não bộ, tủy sống).
  Tiết 58 – Bài 55:
  TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN
  GVHD: Cô Dương Kim Nguyên
  GSTH: Vũ Thị Thanh Hương
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  Sinh sản vô tính
  Sinh sản hữu tính
  Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  1. Sinh sản vô tính
  Các bước sinh sản ở trùng roi
  Trùng roi sinh sản bằng cách nào ?
  Quan sát các hình sau:
  Trùng roi sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể
  Sinh sản vô tính
  Quan sát các hình sau:
  Thuỷ tức
  Các bước sinh sản ở thủy tức
  Thủy tức sinh sản bằng cách nào ?
  Thủy tức sinh sản bằng cách mọc chồi
  Sinh sản vô tính ở Trùng biến hình
  SSVT Hải quỳ
  Tế bào phân chia
  Thế nào là sinh sản vô tính ?
  Sinh sản vô tính
  - Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
  Cơ thể mới
  Một cơ thể
  (không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng)
  Có mấy hình thức sinh sản vô tính ?
  - Có 2 hình thức sinh sản vô tính:
  + Phân đôi cơ thể: trùng roi
  + Mọc chồi: thủy tức
  Kiểu sinh sản
  Tên động vật
  Phân đôi
  Mọc chồi
  Trùng biến hình
  Trùng giày
  Trùng roi
  Trùng giày
  San hô
  Thuỷ tức
  Các loài động vật sau sinh sản bằng hình thức nào?
  2. Sinh sản hữu tính
  Hoạt động giao phối ở bọ ngựa
  Hoạt động giao phối ở
  giun đất
  2. Sinh sản hữu tính
  Hoạt động giao phối ở
  rắn
  Hoạt động giao phối ở
  ốc sên
  Thụ tinh của trứng và tinh trùng người
  Quan sát hình thức giao phối và thụ tinh trên và cho biết thế nào là sinh sản hữu tính?
  2. Sinh sản hữu tính
  - Là hình thức sinh sản có sự kết hợp của tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành phôi.
  - Sinh sản hữu tính trên cá thể đơn tính hay lưỡng tính.
  Hoạt động giao phối ở ếch
  Hoạt động giao phối ở cánh cam
  Quan sát hai hình thức thụ tinh bên:
  Em có nhận xét gì về môi trường thụ tinh của ếch và cánh cam?
  - Có 2 hình thức thụ tinh:
  + Thụ tinh trong: cánh cam, thỏ…
  + Thụ tinh ngoài: cá, ếch…
  2. Sinh sản hữu tính
  (?) Hãy so sánh sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính qua bảng sau:
  Hình thức sinh sản
  Số cá thể tham gia
  Vô tính
  Hữu tính
  2
  1

  2 cá thể - bố và mẹ
  1 cá thể mẹ
  Thừa kế đặc điểm cá thể
  Từ nội dung bảng so sánh này em có rút ra nhận xét gì?
  Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính.
  A. Cấu tạo ngoài và ghép đôi ở giun đất
  Lỗ sinh dục cái
  Lỗ sinh dục đực
  Quan sát hình A, em hãy cho biết : Giun đất là cá thể lưỡng tính hay phân tính? Thụ tinh trong hay thụ tinh ngoài?
  Giun đất là cá thể lưỡng tính, thụ tinh ngoài.
  B. Hình dạng giun đũa
  Giun cái có lỗ sinh dục cái
  Giun đực có lỗ sinh dục đực
  Quan sát hình B, em hãy cho biết : Giun đũa là cá thể lưỡng tính hay phân tính? Thụ tinh trong hay thụ tinh ngoài?
  Giun đũa là cá thể phân tính, thụ tinh trong.
  3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  Sự thụ tinh.
  Hoạt động giao phối ở ếch
  Hoạt động giao phối ở cánh cam
  Cá đang đẻ trứng
  Cừu đẻ con
  3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  Ở động vật có những hình thức sinh sản hữu tính nào?
  3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  Phát triển phôi
  Biến thái ở sâu bọ
  Phát triển trực tiếp ở người
  Động vật có quá trình phát triển phôi như thế nào?
  3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  Tập tính bảo vệ trứng và nuôi con
  Chim mớm mồi cho con
  Mèo cho con bú sữa
  Hãy kể tên những hình thức bảo vệ trứng và nuôi con của động vật mà em biết?
  3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  Sinh sản hữu tính và chăm sóc con của động vật :
  + Hình thức thụ tinh: ngoài và trong
  + Hình thức sinh sản: đẻ trứng và đẻ con
  + Phát triển phôi: biến thái, phát triển trực tiếp.
  + Tập tính bảo vệ trứng: không làm tổ, đào hang, lót ổ ấp trứng...
  + Nuôi con: con non tự kiếm mồi, mẹ mớm mồi, bú sữa mẹ.
  Thụ tinh ngoài
  Đẻ trứng
  Biến thái
  Không
  Thụ tinh trong
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ con
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh trong
  Thụ tinh trong
  Thụ tinh trong
  Biến thái
  Trực tiếp không nhau thai
  Biến thái
  Trực tiếp không nhau thai
  Trực tiếp không nhau thai
  Trực tiếp có nhau thai
  Không
  Làm tổ, ấp trứng
  Đào hang, lót ổ
  Bằng sữa diều, mớm mồi
  Bằng sữa mẹ
  Không
  Không
  Không
  Con non tự đi kiếm mồi
  Con non tự đi kiếm mồi
  Con non tự đi kiếm mồi
  Con non tự đi kiếm mồi
  Con non tự đi kiếm mồi
  Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật
  3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  (?) Hãy đọc bảng theo cột dọc và cho biết chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ( về thụ tinh, sinh sản, phát triển phôi, tập tính bảo vệ trứng và nuôi con)?
  + Thụ tinh: TT trong tiến hoá hơn TT ngoài
  + Sinh sản: Đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng.
  + Phát triển phôi: Phát triển trực tiếp tiến bộ hơn phát triển qua biến thái
  + Tập tính bảo vệ trứng và nuôi con: Làm tổ, nuôi con bằng sữa mẹ là tiến bộ nhất.
  + Thai sinh tiến hoá nhất .
  Thụ tinh trong ưu việt hơn so với thụ tinh ngoài như thế nào?
  Thụ tinh trong  số lượng trứng được thụ tinh nhiều.
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh trong
  Sự đẻ con tiến hoá hơn so với đẻ trứng như thế nào?
  Phôi phát triển trực tiếp trong cơ thể mẹ  an toàn hơn
  Đẻ trứng
  Đẻ con
  Tại sao sự phát triển trực tiếp lại tiến bộ hơn so với phát triển gián tiếp?
  Phát triển trực tiếp  tỷ lệ con sống cao hơn.
  Biến thái ở sâu bọ
  Phát triển trực tiếp ở người
  Tại sao hình thức thai sinh thực hiện trò chơi học tập là tiến bộ nhất trong giới động vật?
  Con non, được nuôi dưỡng tốt.
  Việc học tập rút kinh nghiệm từ trò chơi tập tính của thú đa dạng  thích nghi cao.
  Ý nghĩa của sinh sản với đời sống động vật?
  Động vật sinh sản để duy trì nòi giống
  3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản thể hiện:
  Từ thụ tinh ngoài  thụ tinh trong
  Đẻ nhiều trứng  đẻ ít trứng  đẻ con
  Phôi phát triển có biến thái  phát triển trực tiếp không có nhau thai phát triển có nhau thai
  Con non không được nuôi dưỡng  được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ  được học tập thích nghi với cuộc sống
  Tại sao loài này đẻ nhiều trứng?
  Tại sao những loài này đẻ ít trứng và ít con?
  Địa phương em đã làm gì để bảo vệ động vật trong mùa sinh sản?
  + Bảo vệ động vật trong mùa sinh sản, bằng cách: Cấm săn bắt cá thể cái và con non trong mùa sinh sản
  + Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sống và động vật trong mùa sinh sản
  CỦNG CỐ
  Trong các nhóm động vật sau, nhóm hình ảnh nào sinh sản vô tính?
  Nhóm động vật nào thụ tinh trong?
  Con non của loài động vật nào phát triển trực tiếp?
  Học bài và trả lời câu hỏi cuối SGK
  Đọc mục : “Em có biết”
  Xem lại ngành: Động Vật Không Xương Sống và Động Vật Có Xương Sống .
  Chuẩn bị bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT
  DẶN DÒ
   
  Gửi ý kiến