Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Ngân
  Ngày gửi: 21h:48' 03-04-2010
  Dung lượng: 11.2 MB
  Số lượt tải: 970
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
  trường thpt bắc duyên hà  GIÁO VIÊN:VŨ THỊ NGÂN
  toán 11
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC
  TRONG TIẾT NÀY CHÚNG TA HỌC CÁC PHẦN SAU:
  I. ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM.
  5) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  6) Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.
  II. ĐẠO HÀM TRÊN MỘT KHOẢNG
  MỤC ĐÍCH
  H?c sinh n?m du?c ý nghia hỡnh h?c v v?t lý c?a d?o hm. Bi?t l?p phuong trỡnh ti?p tuy?n c?a d? th? hm s? t?i m?t di?m.N?m du?c d?o hm trờn m?t kho?ng.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Cho hàm số
  a)Dùng định nghĩa tính f ’(1).
  b)Tìm điểm x0 mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 3.
  c) Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm Mo (1;1) và có hệ số góc bằng f ’(1).
  Lời giải
  b) Ta cú
  nên
  vậy
  a) Ta cú
  c) Ta cú phuong trỡnh c?n l?p cú d?ng : y -1= 3(x-1)? y = 3x-2 (d)
  (d)
  Tr.7
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK)
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK)
  Chọn đáp án đúng:
  3
  1
  0
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK)
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: Đạo hàm của hàm số y =f(x) tại điểm xo là hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm Mo(xo; f(xo)).
  Từ các nội dung ở bên hãy chọn khẳng định đúng:
  Đường thẳng có hệ số góc bằng f’(xo) là tiếp tuyến của (C).
  Đường thẳng có hệ số góc bằng f’(xo) và đi qua điểm Mo(xo;f(xo)) là tiếp tuyến của (C).
  Đường thẳng có hệ số góc k và đi qua đi điểm Mo(xo;f(xo)) là tiếp tuyến của (C).
  B
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: f’(xo) = hệ số góc của tiếp tuyến tại Mo(xo;f(xo))
  c) Phương trình tiếp tuyến
  Định lí: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại Mo(xo;f(xo)) là: y – y o= f ’(xo).(x-xo) Trong đó yo= f(xo)
  Tr.3
  Lời giải:
  Ta đã tìm được xo= {-1; 1}.
  Khi xo = 1 thì ta đã có phương trình tiếp tuyến y = 3x-2
  Khi xo=-1 thì f(-1) = -1 khi đó phương trình tiếp tuyến cần lập là: y –(-1) = 3.(x-(-1))  y = 3x+2
  Chú ý:
  1) Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm M là lập phương trình đường thẳng biết hệ số góc và đi qua một điểm.
  2)Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm Mo(xo;f(xo)) cần xác định được 3 yếu tố: xo, yo, f ‘(xo).
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: f’(xo) = hệ số góc của tiếp tuyến tại Mo(xo;f(xo))
  c) Phương trình tiếp tuyến
  Định lí: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại Mo(xo;f(xo)) là: y – y o= f ’(xo).(x-xo) Trong đó yo= f(xo)
  Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: xo, yo, f ‘(xo).
  6) í nghia v?t lớ c?a d?o hm.(SGK)
  a) Vận tốc tức thời
  b) Cường độ tức thời
  v(to) = s’(to) I(to) = Q’(to)
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: f’(xo) = hệ số góc của tiếp tuyến tại Mo(xo;f(xo))
  c) Phương trình tiếp tuyến
  Định lí: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại Mo(xo;f(xo)) là: y – y o= f ’(xo).(x-xo) Trong đó yo= f(xo)
  Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: xo, yo, f ‘(xo).
  6) í nghia v?t c?a d?o hm.(SGK)
  Ii -DạO HàM TrấN M?T KHO?NG
  Định nghĩa: (SGK)
  Yêu cầu làm HĐ 6 –tr 153.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: f’(xo) = hệ số góc của tiếp tuyến tại Mo(xo;f(xo))
  c) Phương trình tiếp tuyến
  Định lí: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại Mo(xo;f(xo)) là: y – y o= f ’(xo).(x-xo) Trong đó yo= f(xo)
  Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: xo, yo, f ‘(xo).
  6) í nghia v?t c?a d?o hm.(SGK)
  Ii -DạO HàM TrấN M?T KHO?NG
  Định nghĩa: (SGK)
  CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Cho hàm số y = -x2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết:
  Tiếp điểm (1;-1).
  Tiếp điểm có hoành độ bằng -1.
  Tiếp điểm có tung độ bằng -4.
  Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 6.
  Đáp số:
  y = -2x +1
  y= 2x +1
  y = 4x + 4 và y = -4x+4
  y = 6x + 9

  xin trân trọng cảm ơn


  Gv: VU TH? NGN
  toán 11

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng