Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương V. §1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Ngân
  Ngày gửi: 21h:48' 03-04-2010
  Dung lượng: 11.2 MB
  Số lượt tải: 968
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
  trường thpt bắc duyên hà  GIÁO VIÊN:VŨ THỊ NGÂN
  toán 11
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC
  TRONG TIẾT NÀY CHÚNG TA HỌC CÁC PHẦN SAU:
  I. ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM.
  5) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  6) Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.
  II. ĐẠO HÀM TRÊN MỘT KHOẢNG
  MỤC ĐÍCH
  H?c sinh n?m du?c ý nghia hỡnh h?c v v?t lý c?a d?o hm. Bi?t l?p phuong trỡnh ti?p tuy?n c?a d? th? hm s? t?i m?t di?m.N?m du?c d?o hm trờn m?t kho?ng.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Cho hàm số
  a)Dùng định nghĩa tính f ’(1).
  b)Tìm điểm x0 mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 3.
  c) Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm Mo (1;1) và có hệ số góc bằng f ’(1).
  Lời giải
  b) Ta cú
  nên
  vậy
  a) Ta cú
  c) Ta cú phuong trỡnh c?n l?p cú d?ng : y -1= 3(x-1)? y = 3x-2 (d)
  (d)
  Tr.7
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK)
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK)
  Chọn đáp án đúng:
  3
  1
  0
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK)
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: Đạo hàm của hàm số y =f(x) tại điểm xo là hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm Mo(xo; f(xo)).
  Từ các nội dung ở bên hãy chọn khẳng định đúng:
  Đường thẳng có hệ số góc bằng f’(xo) là tiếp tuyến của (C).
  Đường thẳng có hệ số góc bằng f’(xo) và đi qua điểm Mo(xo;f(xo)) là tiếp tuyến của (C).
  Đường thẳng có hệ số góc k và đi qua đi điểm Mo(xo;f(xo)) là tiếp tuyến của (C).
  B
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: f’(xo) = hệ số góc của tiếp tuyến tại Mo(xo;f(xo))
  c) Phương trình tiếp tuyến
  Định lí: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại Mo(xo;f(xo)) là: y – y o= f ’(xo).(x-xo) Trong đó yo= f(xo)
  Tr.3
  Lời giải:
  Ta đã tìm được xo= {-1; 1}.
  Khi xo = 1 thì ta đã có phương trình tiếp tuyến y = 3x-2
  Khi xo=-1 thì f(-1) = -1 khi đó phương trình tiếp tuyến cần lập là: y –(-1) = 3.(x-(-1))  y = 3x+2
  Chú ý:
  1) Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm M là lập phương trình đường thẳng biết hệ số góc và đi qua một điểm.
  2)Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm Mo(xo;f(xo)) cần xác định được 3 yếu tố: xo, yo, f ‘(xo).
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: f’(xo) = hệ số góc của tiếp tuyến tại Mo(xo;f(xo))
  c) Phương trình tiếp tuyến
  Định lí: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại Mo(xo;f(xo)) là: y – y o= f ’(xo).(x-xo) Trong đó yo= f(xo)
  Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: xo, yo, f ‘(xo).
  6) í nghia v?t lớ c?a d?o hm.(SGK)
  a) Vận tốc tức thời
  b) Cường độ tức thời
  v(to) = s’(to) I(to) = Q’(to)
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
  Nh?n xột: du?ng th?ng (d) cú v? trớ ti?p xỳc v?i d? th?(C) c?a hm s? y = f(x) t?i di?m Mo du?c g?i l ti?p tuy?n c?a (C) t?i Mo. Di?m Mo du?c g?i l ti?p di?m.
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: f’(xo) = hệ số góc của tiếp tuyến tại Mo(xo;f(xo))
  c) Phương trình tiếp tuyến
  Định lí: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại Mo(xo;f(xo)) là: y – y o= f ’(xo).(x-xo) Trong đó yo= f(xo)
  Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: xo, yo, f ‘(xo).
  6) í nghia v?t c?a d?o hm.(SGK)
  Ii -DạO HàM TrấN M?T KHO?NG
  Định nghĩa: (SGK)
  Yêu cầu làm HĐ 6 –tr 153.
  Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  I -DạO HàM TạI MộT DIểM
  5) í nghia hỡnh h?c c?a d?o hm.
  a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng
  b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  Định lí: f’(xo) = hệ số góc của tiếp tuyến tại Mo(xo;f(xo))
  c) Phương trình tiếp tuyến
  Định lí: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại Mo(xo;f(xo)) là: y – y o= f ’(xo).(x-xo) Trong đó yo= f(xo)
  Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: xo, yo, f ‘(xo).
  6) í nghia v?t c?a d?o hm.(SGK)
  Ii -DạO HàM TrấN M?T KHO?NG
  Định nghĩa: (SGK)
  CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Cho hàm số y = -x2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết:
  Tiếp điểm (1;-1).
  Tiếp điểm có hoành độ bằng -1.
  Tiếp điểm có tung độ bằng -4.
  Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 6.
  Đáp số:
  y = -2x +1
  y= 2x +1
  y = 4x + 4 và y = -4x+4
  y = 6x + 9

  xin trân trọng cảm ơn


  Gv: VU TH? NGN
  toán 11
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng