Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thái Đình Ngọ
  Ngày gửi: 10h:16' 06-04-2010
  Dung lượng: 15.1 MB
  Số lượt tải: 794
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên hội giảng:
  Nguyễn Thị Hợp
  Chào Mừng Quý Thầy Cô
  Và Các Em Học Sinh
  Về Dự Hội Giảng
  Kính chào quý thầy cô
  Giáo viên hội giảng:
  Nguyễn Thị Hợp
  THCS Nguyễn Đình Chiểu -Xuân Lộc-Đồng Nai
  và các em học sinh lớp 8/3
  XÃ HỘI VIỆT NAM
  TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  Tuần 29 - Tiết 46
  Bài 29
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Chương II
  I/ CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA
  THỰC DÂN PHÁP (1897 - 1914)
  1/ Tổ chức bộ máy nhà nước
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG
  CAMPUCHIA
  VIỆT NAM
  LÀO
  (TOÀN QUYỀN PHÁP)
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  BẮC KÌ
  TRUNG KÌ
  NAM KÌ
  TỈNH (PHÁP)
  PHỦ - HUYỆN - CHÂU (PHÁP + BẢN XỨ)
  XÃ (BẢN XỨ)
  (Thoỏng sửự Phaựp)
  (Khaõm sửự Phaựp)
  (Thoỏng sửự Phaựp)
  Sơ đồ tổ chức nhà nước Liên Bang Đông Dương
  CAMPUCHIA
  VIỆT NAM
  LÀO
  (Khâm sứ pháp)
  (Khaõm sửự phaựp)
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  I/ CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897 - 1914)
  1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:

  Hệ thống cai trị được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương và được kết hợp giữa nhà nước thực dân với phong kiến.
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
  2/ Chính sách kinh tế:
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  Số liệu ruộng đất bị Pháp chiếm
  Năm
  Cả nước
  (10.900 ha)
  Cả nước
  (301.000 ha)
  Bắc Kì
  (470.000 ha)
  Nam Kì
  (1.528.000 ha)
  ha
  1000000
  1200000
  1400000
  1600000
  1890
  1900
  1910
  1912
  0
  200000
  400000
  600000
  800000
  ?
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  K
  I
  N
  H

  T
  ?
  Công nhân mỏ than
  Rượu, giấy, diêm
  Bông, vải, sợi, rượu
  Gỗ, diêm
  Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
  Thiếc, chì, kẽm
  Than đá
  Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  K
  I
  N
  H

  T
  ?
  Vì sao thực dân Pháp lại chú trọng xây dựng các tuyến đường giao thông ?
  - Giao thông vận tải: xây hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột.
  Ga Hàng Cỏ ( Hà Nội)
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  K
  I
  N
  H

  T
  ?
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  2/ Chính sách kinh tế:
  K
  I
  N
  H

  T
  ?
  TH? THUẾ THÂN
  c?a ngu?i dân Vi?t Nam du?i th?i th?c dân Pháp th?ng tr?
  NHÃN HÀNG RƯỢU PHÔNG TEN - Công ty d?c quy?n kinh doanh ru?u c?a th?c dân Pháp ? Vi?t Nam d?u th? k? XX
  H?P ĐỰNG THU?C PHI?N thực dân Pháp dùng đầu độc nhân dân
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  2/ Chính sách kinh tế:
  K
  I
  N
  H

  T
  ?
  Các chính sách kinh tế của Pháp nhằm mục đích gì ?
  Mục đích:
  - Vơ vét sức người sức của của nhân dân.
  - Phục vụ nhu cầu khai thác thuộc địa và quân sự.
  - Không cạnh tranh với chính quốc.
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
  2/ Chính sách kinh tế:
  3/ Chính sách văn hóa, giáo dục:
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  GIÁO DỤC THỜI PHÁP
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
  2/ Chính sách kinh tế:
  3/ Chính sách văn hóa, giáo dục:
  Qua sơ đồ em có nhận xét gì về đường lối giáo dục của thực dân Pháp ?
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
  2/ Chính sách kinh tế:
  3/ Chính sách văn hóa, giáo dục:
  - Mở trường học mới cùng một số cơ sở y tế, văn hóa nhằm đào tạo một số người bản xứ phục vụ cho công việc cai trị.
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  - Chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp có phải để "Khai hoá văn minh" cho người Việt không ? Vì sao.
  Tiêu cực:
  - Hạn chế giáo dục ở thuộc địa
  - Duy trì chế độ giáo dục thời phong kiến tạo ra lớp người biết phục tùng
  - Thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị.
  Tích cực:
  - Tạo ra tầng lớp trí thức mới.
  - Duy trì phong tục tập quán người Việt
  Củng cố bài học
  Nối các nội dung của cột A với cột B sao cho phù hợp với chính sách và mục đích của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ tại Việt Nam.
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  Về nhà
  _ Học kĩ bài.
  _ Soạn bài mới, sưu tầm tranh ảnh về
  các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt
  Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29
  Chương II
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  Kính chào quý thầy cô và các em học sinh
  Chúc quý thầy cô và các em sức khỏe.
  Chào tạm biệt
  Bài học đến đây là hết
   
  Gửi ý kiến