Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hặu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hiền (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:54' 06-04-2010
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 489
  Số lượt thích: 1 người (Huỳnh Thanh Tín)
  và các em học sinh tham dự tiết học
  Môn sinh học
  Lớp 6
  GV: NguyÔn V¨n HiÒn
  Trường THCS Xu©n Viªn-Yªn LËp- Phó Thä
  Quang hợp là gì? Viết sơ đồ quá trình quang hợp?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  - Quang hợp là hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột ngoài ánh sáng nhờ nước, khí cacbonic và diệp lục.
  Nước + Khí cacboni ? Tinh bột + Khí ôxi
  - Sơ đồ quá trình quang hợp:
  Diệp lục
  Chương IX: vai trò của thực vật


  Bài 46 - Tiết 60:
  Thực vật góp phần điều hoà khí hậu
  ?
  ?
  1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic và khí ôxi trong không khí được ổn định?
  Quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi:
  Việc điều hòa l­îng khí CO2 và O2 đã được thực
  hiện như thế nào?
  Lượng o2 sinh ra trong quang hợp ? được sử dụng trong
  quá trình hô hấp của thực vật, động vật và đốt cháy.

  - Ngược lại khí co2 thải ra trong quá trình hô hấp và đốt cháy được thực vật sử dụng trong quang hợp.
  Nếu không có thực vật thì điều gì sẽ xẩy ra?
  Lượng CO2 sẽ tăng và lượng O2 giảm ? Làm cho môi
  trường (nhất là môi trường không khí) thay đổi nặng nề
  ? Sinh vật không tồn tại được.
  Quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi:
  Nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic và ôxi trong không khí được ổn định?
  Trong quá trình quang hợp thực vật lấy vào khí cacbonic và nhả ra khí oxi nên đã góp phần giữ cân bằng các khí này trong không khí.
  2. Thực vật giúp điều hoà khí hậu.
  T¹i sao trong rõng r©m m¸t, Èm vµ giã yÕu cßn ë b·i trèng th× nãng, kh« vµ giã m¹nh.
  Quan s¸t b¶ng trªn vµ tr¶ lêi c©u hái:
  - Tán cây cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
  - Cây thoát hơi nước qua lá.
  Trong rừng râm mát, ẩm và gió yếu còn ở bãi trống thì nóng, khô vµ gió mạnh v× :
  Cũng từ bảng trên, cho biết:
  1. Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác
  nhau như thế nào?
  ? Lượng mưa ở nơi A cao hơn ở nơi B.

  2. Nguyên nhân nào khiến khí hậu giữa hai
  nơi A và B khác nhau?

  ChÝnh sù cã mÆt cña thùc vËt ®· ¶nh h­ëng
  ®Õn khÝ hËu kh¸c nhau gi÷a 2 n¬i, mÆc dÇu
  2 n¬i nµy ë trong cïng mét vïng ®Þa lÝ.

  Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, TV có vai trò quan trọng trong việc điều
  hoà khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

  Thực vật có vai trò gì đối với việc
  điều hoà khí hậu.

  3. Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường.
  Lấy các ví dụ về hiện tượng ô nhiễm môi trường
  Ví dụ về sự ô nhiễm môi trường:
  Ngày xưa và Bây giờ?
  ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp và đô thị
  Hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí là do đâu?
  ?
  ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp và đô thị
  Có thể dùng biện pháp sinh học gì (ngoài biện pháp kĩ thuật) để giảm bớt ô nhiễm môi trường.
  Cây xanh có vai trò như thế nào trong việc chống ô nhiễm môi trường?
  Lá cây có thể ngăn bụi và khí độc giúp không khí trong sạch.
  Một số loài cây bạch đàn, thông có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh.
  * KÕt luËn:

  Lá cây có tác dụng ngăn bụi, một số cây tiết chất diệt vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường.
  TRÒ CHƠI: ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA
  XANH
  ĐỎ
  1
  2
  3
  4
  1. Nh u thc vt c kh nng iỊu ho kh hu?
  4. V sao cn phi tch cc trng cy, gy rng?
  Nhờ quá trình quang hợp, tán cây cản bớt ánh sáng và tốc
  độ gió, sự thoát hơi nước của lá.
  2. Thc vt iỊu ho khng kh, gim nhiƠm mi trng.
  2. Ti sao ngi ta li ni:
  "rng cy nh mt l phỉi xanh" cđa con ngi?
  3. V sao ni thc vt c tc dơng gim nhiƠm mi trng?
  3. Lá cây ngăn bụi và khí độc, một số cây tiết ra các chất có khả
  năng tiệt trùng gây bệnh.
  - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 (Tr.148) - SGK
  - Đọc "Em có biết"
  - Sưu tầm một số tranh ảnh về hiện tượng
  lũ lụt, hạn hán.
  tạm biệt các thầy cô và các em
   
  Gửi ý kiến