Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ôn tập Chương IV. Biểu thức đại số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lưu Văn Minh
  Ngày gửi: 21h:58' 16-04-2010
  Dung lượng: 407.0 KB
  Số lượt tải: 460
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QÚI THẦY CÔ GIÁO
  ĐẾN DỰ GIỜ THAO GIẢNGTIẾT HỌC MÔN
  ĐẠI SỐ 7
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  Khoanh vào chữ cái trước câu phát biểu đúng.
  A. Hai đơn thức có hệ số bằng 0 và có cùng phần biến.
  1. Hai đơn thức đồng dạng là
  B. Hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.
  C. Hai đơn thức có hệ số khác 0 và có phần biến khác nhau.
  I:TRẮC NGHIỆM
  Ti?t 66: ÔN T?P CHUONG IV
  Khoanh vào chữ cái trước câu phát biểu đúng.
  A. 1; B. 2;
  Có bao nhiêu cặp đơn thức đồng dạng?
  C. 3; D. Một kết quả khác
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  Khoanh vào chữ cái trước câu phát biểu đúng.
  3. Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ)
  A. Các phần biến với nhau và giữ nguyên hệ số.
  B. Các hệ số với nhau và các phần biến với nhau.
  C. Các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  5. Số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) khi
  A. P(a) < 0; B. P(a) > 0;
  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
  Ti?t 66: ÔN T?P CHUONG IV
  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
  6. Giá trị nào của x sau đây là nghiệm của đa thức g(x) = x3 - x2 + 2 ?
  A. 0; B. 1;
  C. -1; D. Một kết quả khác.
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  Chọn từ thích hợp điền vào (...) trong các phát biểu sau:
  7. Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là ... số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  tổng
  8.Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc. . . . . trong dạng .......... ... . của đa thức đó.
  cao nhất
  thu gọn
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  II. BÀI TẬP
  Bài 58 trang 49 SGK
  Tính giá trị của mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z = -2
  a) 2xy(5x2y+3x-z )
  b) xy2 + y2z3 + z3y4
  a) 2xy(5x2y+3x-z )
  Với x = 1 ; y = – 1 ; z = – 2 , ta có :
  2 . 1 .( – 1).(5 . 12 . (– 1) + 3 . 1 – (– 2))
  = (– 2) . (– 5 + 3 + 2)
  = (– 2) . 0 = 0
  Vậy giá trị của đa thức tại x = 1; y = -1; z = -2 là 0
  b) xy2 + y2z3 + z3y4
  Với x = 1 ; y = – 1 ; z = – 2 , ta có :
  1 . (– 1)2 + (– 1)2 . (– 2)3 + (– 2)3 .14
  = 1.1 + 1.(– 8) + (– 8).1 =
  =1- 8 - 8 – 15
  Vậy giá trị của đa thức tại x =1;y = -1;z = -2 là -15
  DẠNG 1: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1)
  DẠNG 2: TÍNH TÍCH CÁC ĐƠN THỨC, THU GỌN ĐƠN THỨC
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  Bài 61 trang 50 SGK
  b) – 2x2yz và – 3xy3z
  b) (– 2x2yz ).( – 3xy3z) = 6x3y4z2
  Hệ số là 6
  Bậc là 9
  Hai tích tìm được ở trên có phải là hai đơn thức đồng dạng không? Vì sao?
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  Bài 59 trang 49 SGK : HOẠT ĐỘNG NHÓM
  Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:
  75x4y3z2
  125x5y2z2
  -5x3y2z2
  DẠNG 3: CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN
  Bài 62 trang 50 SGK
  Cho hai đa thức
  a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến
  b) Tính
  c) Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức P(x) nhưng không phải là nghiệm của đa thức Q(x)
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  a)
  b)
  c)
  Vậy x = 0 không phải là nghiệm của Q(x)
  Vậy x = 0 là nghiệm của P(x)
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  P(x) = x5 + 7x4 - 9x3 - 2x2 - x
  Q(x)= -x5 + 5x4 – 2x3 + 4x2 -
  P(x) +Q(x) = 12x4 – 11x3 +2x2 - x -
  P(x) = x5 + 7x4 - 9x3 - 2x2 - x
  Q(x)= -x5 + 5x4 - 2x3 + 4x2 -
  P(x) – Q(x) = 2x5 + 2x4 – 7x3 + 2x2 - x+
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  Thu gọn đơn thức.
  Tìm bậc và hệ số của đơn thức, tính giá tri của đơn thức.
  Thu gọn và tìm bậc của đa thức
  Cộng trừ được các đa thức, tính giá trị của đa thức.
  Thu gọn được các đa thức, sắp xếp đựoc một đa thức.
  Cộng trừ đa thức một biến theo 2 cách.
  Tìm bậc và tính giá tri của đa thức môt biến.
  Tìm và kiểm tra xem x = a có phải là nghiệm của đa thức P(x) ?
  Đơn thức
  Đa thức
  Đa thức
  một biến
  Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  - Ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức của chương, trả lời các câu hỏi ôn tập của chương
  - Xem và làm lại các bài tập ở SGK đã giải và làm tiếp bài 63, 64, 65 SGK
  - Tiết sau kiểm tra 1 tiết
   
  Gửi ý kiến