Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 15. Going out

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Tuyến
  Ngày gửi: 00h:21' 21-04-2010
  Dung lượng: 5.7 MB
  Số lượt tải: 1145
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME
  TO OUR CLASS
  Cam Dan secondary school
  Class: 7A
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words.
  thøc giÊc
  làm sợ hãi
  con đường đông đúc
  thích nghi với.
  băng qua
  awake (adj)
  (to) scare
  busy road (n)
  (to) get used to +V-ing/N
  (to) cross
  Ýt xe cé
  little traffic (n)
  thøc giÊc
  làm sợ hãi
  con đường đông đúc
  thích nghi với....
  băng qua
  awake (adj)
  (to) scare
  busy road (n)
  (to) get used to +V-ing/N
  (to) cross
  Ýt xe cé
  little traffic (n)
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words.
  Matching
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words
  II. B1
  1.True/ false statements
  a. Hoa likes the city very much.
  F
  F
  T
  She doesn’t like the city very much.
  b.Before, Hoa lived in a village near Hue.
  d. Hoa didn’t know all the people in her neighborhood.
   She knew all the people in her neighborhood.
  e. Hoa hates crossing the road most
  T
  c.The village was quiet and there was only a little traffic
  T
  a. What does Hoa do in the evening ?
  d. Why did she like living there ?
  e. Why doesn’t hoa like the city ?
  f. What does Hoa dislike most about the city ? Why ?
  b.Does she like the city ?
  c. Where did she live before ?
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words
  II. B1
  2. Answer the questions
  1. T/F statements
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words
  II. B1
  2. Answer the questions
  a. What does Hoa do in the evening ?
  Hoa goes to the school theater club once a week.The rest of the week
  she usually stays at home in the evening .
  d. Why did she like living there ?
  Because she knew all the people in her neighborhood; the village was
  quiet and there was a little traffic.
  1. T/F statements
  b.Does she like the city ?
  c.Where did she live before ?
  No, she doesn’t
  Before, Hoa lived in a village near Hue.
  e. Why doesn’t hoa like the city ?
   Because it is noisy and the roads are busy
  f. What does Hoa dislike most about the city ? Why ?
  She hates crossing the road most. Because bikes, motorbikes and cars
  come from every direction, and they scare her.
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words
  II. B1
  2. Answer the questions
  1. T/F statements
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words
  II. B1
  2. Answer the questions
  a. What do you do in the evening ?
  b. Do you like the city ? Why ?/ Why not ?
  c. Do you like the countryside ? Why ?/ Why not ?
  comfortable
  traffic jam
  traffic light
  polluted air
  - good education
  peaceful
  fresh air
  a little traffic
  friendly
  quiet
  Countryside
  City
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words
  1. T/F statements
  III. B2 : Ask and answer the questions
  Unit 15: Going out
  Period 95 : Lesson 4 : B1-2
  I. New words
  II. B1-Listen
  2. Answer the questions
  1. Pre-questions
  III. B2
  - Learn by heart the new words
  - Write about the advantages and disadvantages
  of the life in the city and the country
  - Do exercise 1+2 ( P96 )
  IV. Homework
  Thank you for your attendance !
  See you again !
  No_avatarf

  bsi nay khong hay

   

  No_avatarf

  cũng GOOD đó nhưng màu chữ hơi ko đẹpMỉm cười

  No_avatar

  Ngạc nhiênNgây thơ

   
  Gửi ý kiến