Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bai 36 - dia ly 10 ( CB) GTVT

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hòa
  Ngày gửi: 14h:31' 15-10-2008
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 341
  Số lượt thích: 0 người
  Chương IX: Địa lí dịch vụ
  Bài 36. vai trò,đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tảI

  I.Vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải
  1.Vai trß ngµnh giao th«ng vËn t¶i
  Câu hỏi:
  Tại sao nói giao thông vận tải là huyết mạch trong nền kinh tế quốc dân?
  Quan sát sơ đồ sau hãy cho biết vai trò của ngành GTVT thể hiện trong khâu nào?
  I.Vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải
  1.Vai trò ngành GTVT
  *Tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi diÔn ra liªn tôc vµ b×nh th­êng
  1.Vai trß cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i
  *Tham gia vào quá trình sản xuất,giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục và bình thường

  *Tạo mối liên hệ kinh tế giữa các vùng và các nước trên thế giới
  *Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế,tăng cường sức mạnh quốc phòng
  *Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân,giúp cho các hoạt động sinh hoạt được thuận tiện

  Kết Luận
  *Giao Thông Vận Tải là ngành không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân.
  2.Đặc điểm ngành giao thông vận tải
  *Là ngành sản xuất vật chất độc đáo: Không làm ra sản phẩm mới mà thông qua việc vận chuyển người và hàng hoá để tham gia cấu thành nên giá trị của sản phẩm
  *Chỉ tiêu đánh giá ngành giao thông vận tải:

  *Khối lượng vận chuyển
  *Khối lượng luân chuyển
  *Cự li vận chuyển trung bình (tính Km)
  II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT
  Loại hình vận tải
  Công tác thiết kế và khai thác công trình GT
  II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT
  1,Các nhân tố tự nhiên
  Công tác thiết kế và khai thác công trình GT
  II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT
  Hoạt động
  Lũ lụt ở Miền Trung
  Mưa tuyết ở CHLB Đức
  1,Các nhân tố tự nhiên
  Lũ lụt ở Miền Trung
  Mưa tuyết ở CHLB Đức
  Công tác thiết kế và khai tháccông trình GT
  Hoạt động
  Vận tải đường sông, chi phí cầu đường
  Vị trí địa lý
  Địa hình
  Khí hậu
  Sông ngòi
  Điều kiện tự nhiên

  Giao thông vận tải

  Loại hình vận tải
  Công tác thiết kế và khai thác công trình GT
  Hoạt động
  II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT
  Vận tải đường sông,
  chi phí cầu đường
  1,Các nhân tố tự nhiên
  Quyết định Sự phát triển và phân bố
  Sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế
  Điều kiện KT-XH

  Giao thông vận tải

  Phân bố
  dân cư
  Trình độ khoa học
  kỹ thuật, quan hệ giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ
  Sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế
  Điều kiện KT-XH

  Giao thông vận tải

  Quyết định sự phát triển và phân bố
  Mật độ,loại hình,hướng và cường độ vận chuyển
  II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT
  2,Các nhân tố kinh tế-xã hội
  Trình độ khoa học
  kỹ thuật, quan hệ giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ
  Phân bố
  dân cư
  Lược đồ cung cấp, tiêu thụ dầu mỏ và khí đốt của thế giới
  Sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế
  Trình độ khoa học
  kỹ thuật, quan hệ giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ
  Phân bố
  dân cư
  Điều kiện KT-XH

  Giao thông vận tải

  Quyết định sự phát triển và phân bố
  Mật độ,loại hình,hướng và cường độ vận chuyển
  II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT
  Vận tải hành khách
  2,Các nhân tố kinh tế-xã hội
  Hãy xác định các câu sau thể hiện vai trò đúng nhất của ngành GTVT
  Bài tập 1
  1
  Tham gia vào quá trình sản xuất
  Thực hiện mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các vùng.
  Tạo ra nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.
  Phục vụ nhu cầu đi lại của con người.
  Tăng cường sức mạnh quốc phòng.
  Xây dựng cơ sở vật chất cho các ngành kinh tế.
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  Tham gia vào quá trình sản xuất
  Thực hiện mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các vùng.
  Phục vụ nhu cầu đi lại của con người.
  Tăng cường sức mạnh quốc phòng.
  2
  4
  5
  Đáp án
  Bài tập 2
  Trong những nhân tố sau nhân tố nào quyết định sự phát triển và phân bố ngành GTVT?
  sai
  sai
  sai
  đúng
  Đáp án
  Bài tập về nhà:
  Câu1:Tại sao nói:để phát triển kinh tế,văn hoá miền núi,giao thông vận tải phải đi trước một bước?
  Câu2:Chứng minh rằng các điều kiện kinh tế,xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố các ngành GTVT?
  No_avatar

  thay oi dap an btvn nhu the nao a.

   

  No_avatar

  MAI  em thi roi mong thay gui dap an cho em som a.

   

  No_avatar

  Ừhm! Thì thế này nhé:

   "Tại sao nói: :để phát triển kinh tế,văn hoá miền núi,giao thông vận tải phải đi trước một bước?"

  Trả lời:

  -Giao thông vận tải ở miền núi phát triển sẽ thúc đẩy sự giao lưu giữa các địa phương ở miền núi vốn có nhiều trở ngại  do địa hình, giữa miền núi với đồng bằng nhớ thể sẽ giúp phá được thế "cô lập, "tự cấp tự tục" của nền kình tế.

  -Sẽ có điều kiện khai thác các tài nguyền có thế mạnh to lớn của miền núi, hình thành được các nông, lâm trường, thúc đảy được sự phát triển của công nghiệp, đô thì, thúc đẩy sử thu hút dân cư từ đồng bằng lên miền núi.

  -Thúc đẩy được sự phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cơ cấu kinh tế ở miền núi. Các hoạt đông dịch vụ(kể cả: giáo dục, văn hóa, ý tế) cũng có điều kiện xâm nhập và phát triển.

  No_avatar

  Tiếp nè:

   "Chứng minh rằng các điều kiện kinh tế,xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố các ngành GTVT?"

   Trả lời: 

   

  -Kinh tế:

  +Tình hình phân bố các cơ sở công nghiệp, trình độ phát triển kinh tế các vùng, quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ quy định mật độ mang lưới GTVT, các loại hình vận tải, hướng và cường độ của các luồng vận chuyển.

  +Ở các vùng kinh tế phát triển lâu đời, mạng lưới đường dày đặc hơn nhiều so với ở vùng mới khai thác.

  +Các vùng tập trung công nghiệp (nhất là công nghiệp nặng) đều phát triển vận tải đường sắt và vận tải bằng ô tô hạng nặng. Mỗi loại hình hàng hóa cần vận chuyển lại có yêu cầu riêng về phương tiện vận tải. 

  +Sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí vận tải, công nghiệp xây dựng cho phép duy trì và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành GTVT

  -Xã hội:

  +Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố của các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc tới ngành vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.

   

  No_avatar

  em hỏi ngoài lề một chút :

  tại sao các thành phố lớn đồng thời là các trung tâm dịch vụ lớn ạ?

  cảm ơn thầy vì hai câu trước Mỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiNháy mắt

  nhưng câu 1 liệu có dài quá không ạ ?

  No_avatar

  nước ta có điều kiện gì dể phát triển ngành du lịch

  No_avatar
  TAI SAO KHI TA TIEU DIET VIRUS HIV THI COTHE TA SE CHET
  No_avatar
  thưa thây` câu 2 trong sgk trang 141 chứng minh như thế nào ạ
  No_avatarf

  thua thay,thay giup em tra loi cau hoi 1 bai 35 dia li lop 10 voi a

  mai em kiem tra hoc ki roi a

   

   

  No_avatarf

  mong thay giup em tra loi cau hoi cang som cang tot a. em cam on a


   

   
  Gửi ý kiến