Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 13. Activities and the seasons

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thùy Chinh
  Ngày gửi: 10h:29' 29-04-2010
  Dung lượng: 25.1 MB
  Số lượt tải: 721
  Số lượt thích: 0 người

  PHềNG GD-DT HUY?N PH NINH


  Hội THI "ứng dụng công nghệ
  thông tin vào dạy học"

  nĂM HọC: 2009-2010
  Welcome all the teachers
  Teacher: Vo Thi Thuy Chinh
  Phu Ninh Education and Training Depatment
  Nguyen Van Troi Secondary School
  UNIT 13 : LESSON 4 : B1
  TIENG ANH 6
  Period 81 - Unit 13 : Activities and
  Lesson 4: B1
  * Matching
  X


  I. Vocabulary
  (to) play basketball :
  (to) go sailing :
  Period 81 :
  Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
  Lesson 4 : B. Activities in seasons (B1)
  chơi bóng rổ
  đi thuyền buồm
  (to) play basketball :
  chơi bóng rổ
  (to) play basketball :
  chơi bóng rổ
  (to) go sailing :
  (to) play basketball :
  đi thuyền buồm
  (to) go sailing :
  Listen and repeat
  I. Vocabulary
  II.B1: Listen and repeat
  - We often play volleyball in the spring.
  - She usually plays badminton in the fall
  III. Model sentences
  Period 81 :
  Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
  Lesson 4 : B. Activities in seasons (B1)
  Form : S + adv. of frequency + V (s/es ) + in the … (season)
  Use : Diễn tả ai làm gì ở mức độ nào vào các mùa
  They / usually / spring
  He / often / summer
  We / sometimes / fall
  She / always/ spring
  I / often/ winter
  Ba / never / winter
  *. Picture drill
  1.They/ usually/ spring
  3. We / sometimes/ fall
  2. He/often/summer
  4. She / always / spring
  6. Ba / never / winter

  Eg. : They usually play volleyball in the summer.

  5. I / often / winter
  1.They/ usually/ summer
  3. We / often / fall
  2. He/sometimes/summer
  4. She / always / spring
  6. Ba / never / winter


  5. I / often / winter
  Answers given
  a/ We often play volleyball in the spring.
  What do you do in the spring ?
  b/ They sometimes go sailing in the fall
  What do they do in the fall ?
  c/ I often go swimming in the summer.
  What do you do in the summer ?
  d/ She usually plays badminton in the fall.
  What does she do in the fall ?
  e/ We always play basketball.
  What do you do in the winter ?
  f/ Ba never goes fishing in the winter.
  What does Ba never do in the winter ?
  Answers given
  a/ We often play volleyball in the spring.

  b/ They sometimes go sailing in the fall.

  c/ I often go swimming in the summer.

  d/ She usually plays badminton in the fall.

  e/ We always play basketball.

  f/ Ba never goes fishing in the winter.
  What do you do in the spring ?
  What do they do in the fall ?
  What do you do in the summer ?
  What does she do in the fall ?
  What do you do in the winter ?
  What does Ba never do in the winter ?
  Homework
  Learn new words by heart.
  Do exercises B1,2,3 in workbook.
  Prepare the next lesson: B2
  I. Vocabulary
  - We often play volleyball in the spring.
  - She usually plays badminton in the fall
  II. Model sentences
  Period 81 :
  Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
  Lesson 4 : B. Activities in seasons (B1)
  Form : S + adv. of frequency + V (s/es ) + in the … (season)
  Use : Diễn tả ai làm gì ở mức độ nào vào các mùa
  - (to) play basketball :
  chơi bóng rổ
  - (to) go sailing :
  đi thuyền buồm
  III. Homework :
  - Learn new words by heart.
  - Do exercises B1,2,3 in workbook
  - Prepare B2
  GOOD BYE
  SEE YOU AGAIN !
   
  Gửi ý kiến