Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Chanh
Ngày gửi: 16h:53' 29-04-2010
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 1 người (Mai Trang Anh)
Trường THCS Chu Văn An
GV: Nguyễn Thị Chanh
Địa lí 7
Châu Âu
Bài 53
Thực hành
Kiểm tra bài cũ
Châu Âu có mấy kiểu môi trường tự nhiên? So sánh sự khác nhau giữa kiểu khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ?
Châu Âu có 4 kiểu môi trường tự nhiên:
- MT ôn đới hải dương.
MT ôn đới lục địa.
MT địa trung hải.
MT núi cao.
Sự khác nhau giữa 2 kiểu khí hậu:
- Kiểu khí hậu ôn đới hải dương: mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm, nhiệt độ thường trên 00C. Mưa nhiều và mưa quanh năm.

- Kiểu khí hậu ôn đới lục địa: Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh, có tuyết rơi. Mưa ít, tập trung vào mùa hạ.
Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa khí hậu ôn đới lục địa và địa trung hải.
Khí hậu địa trung hải: Mùa hạ nóng khô, mùa đông không lạnh lắm có mưa.
Khí hậu ôn đới lục địa: Mùa hạ nóng có mưa, mùa đông lạnh có tuyết rơi.
BÀI 53: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU
1/ Nhận biết đặc điểm khí hậu:
Quan sát H51.2:
a/ Cho biết vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcanđinavi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Aixơlen ?
b/ Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ Châu Âu vào mùa đông ?
c/ Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích từng vùng có kiểu khí hậu đó ?
Tiết 62
b/ Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ Châu Âu vào mùa đông ?
+100C
00C
-100C
-200C
Dòng biển Bắc Đại Tây Dương
Vùng ven Đại Tây Dương, Địa Trung Hải:
Vùng Tây Âu:
Vùng đồng bằng Đông Âu:
Vùng núi U – ran:
+ 100C
00C
- 100C
- 200C
Dòng biển Bắc Đại Tây Dương
c/ Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích từng vùng có kiểu khí hậu đó ?
Ôn đới hải dương
Ôn đới lục địa
Địa trung hải
Hàn đới
a/ Cho biết vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcanđinavi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Aixơlen ?
Dòng biển Bắc Đại Tây Dương
BÀI 53: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU
1/ Nhận biết đặc điểm khí hậu:
2/ Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa:
H53.1:Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu
Tiết 62
Phân tích các biểu đồ H53.1, theo trình tự:
Nhiệt dộ trung bình tháng 1 và tháng 7. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.
Các tháng mưa nhiều, các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa.
Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do.
Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm
1
2
3
Nhóm
4
5
6
Nhóm
7
8
BÀI 53: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU
1/ Nhận biết đặc điểm khí hậu:
a/ Do chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới nên ven biển của bán đảo Xcanđinavi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len.
Tiết 62
BÀI 53: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU
1/ Nhận biết đặc điểm khí hậu:
a/ Do chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới nên ven biển của bán đảo Xcanđinavi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len.
b/ Nhiệt độ châu Âu vào mùa đông diễn biến theo chiều giảm dần từ tây sang đông và từ nam lên bắc.Vùng Tây Âu ven Đại Tây Dương và Nam Âu ven Địa Trung Hải mùa đông ấm áp nhiệt độ +100C, càng về phía đông càng lạnh dần, nhiệt độ hạ xuống 00C đến -100C và đến -200C.
Tiết 62
BÀI 53: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU
1/ Nhận biết đặc điểm khí hậu:
a/ Do chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới nên ven biển của bán đảo Xcanđinavi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len.
b/ Nhiệt độ châu Âu vào mùa đông diễn biến theo chiều giảm dần từ tây sang đông và từ nam lên bắc.Vùng Tây Âu ven Đại Tây Dương và Nam Âu ven Địa Trung Hải mùa đông ấm áp nhiệt độ +100C, càng về phía đông càng lạnh dần, nhiệt độ hạ xuống 00C đến -100C và đến -200C
c/ Các kiểu khí hậu của châu Âu xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích: Ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, địa trung hải và hàn đới.
Tiết 62
BÀI 53: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU
1/ Nhận biết đặc điểm khí hậu:
2/ Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa:
a/ Do chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới nên ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len.
b/ Nhiệt độ châu Âu vào mùa đông diễn biến theo chiều giảm dần từ tây sang đông và từ nam lên bắc.Vùng Tây Âu ven Đại Tây Dương và Nam Âu ven Địa Trung Hải mùa đông ấm áp nhiệt độ +100C, càng về phía đông càng lạnh dần, nhiệt độ hạ xuống 00C đến -100C và đến -200C.
c/ Các kiểu khí hậu của châu Âu xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích: Ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, địa trung hải và hàn đới.
Tiết 62
Nhóm 1,2,3
Nhóm 1
Nhóm 4,5,6
Nhóm 7,8
TRẠM A
TRẠM B
TRẠM C
BÀI TẬP
Em hãy cho biết: Các biểu đồ dưới đây thuộc các kiểu khí hậu gì? Đặc điểm khí hậu? Thực vật thích nghi? Nơi phân bố chủ yếu?
DẶN DÒ
1/ Học bài, nắm được cách phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa châu Âu. Từ đó rút ra đặc điểm khí hậu và thực vật tương ứng.
2/ Ôn lại phương pháp nhận biết dân số theo tháp tuổi.
Tìm hiểu tại sao dân số châu Âu có chiều hướng già đi.
3/ Xem bài mới: Dân cư – xã hội châu Âu.
BÀI 53: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU
1/ Nhận biết đặc điểm khí hậu:
2/ Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa:
a/ Do chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới nên ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len.
b/ Nhiệt độ châu Âu vào mùa đông diễn biến theo chiều giảm dần từ tây sang đông và từ nam lên bắc.Vùng Tây Âu ven Đại Tây Dương và Nam Âu ven Địa Trung Hải mùa đông ấm áp nhiệt độ +100C, càng về phía đông càng lạnh dần, nhiệt độ hạ xuống 00C đến -100C và đến -200C.
c/ Các kiểu khí hậu của châu Âu xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích: Ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, địa trung hải và hàn đới.
Tiết 62
 
Gửi ý kiến