Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Mẫu văn bản của Đảng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Nghiêm
  Ngày gửi: 10h:58' 01-05-2010
  Dung lượng: 12.1 KB
  Số lượt tải: 1870
  Số lượt thích: 0 người
  PHẦN I
  MẪU THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG
  (Ban hành theo Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28/5/2004
  của Văn phòng Trung ương
  -----------------


  ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂKHÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT Đăk Hà, ngày tháng năm 2005
  *
  Số - CV/CB

  V/v …….  Kính gửi: ……………………………………………..

  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  - Như trên, BÍ THƯ
  - Lưu CB.
  Nguyễn Văn A
  ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂKHÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT Đăk Hà, ngày tháng năm 2005
  *
  Số - TTr/CB  TỜ TRÌNH
  về công tác cán bộ
  --------


  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  - ……………, BÍ THƯ
  - Lưu CB.

  Nguyễn Văn A

  ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂKHÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT ………, ngày tháng năm 2005
  *
  Số - BC/CB  BÁO CÁO
  tổng kết một năm ….
  --------


  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  - ……….., BÍ THƯ
  - Lưu CB.

  Nguyễn Văn A

  ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂKHÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT ………, ngày tháng năm 2005
  *
  Số - QĐ/CB  QUYẾT ĐỊNH
  thành lập tổ biên tập ……..
  --------

  - Căn cứ ….
  -

  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1:

  Điều 2:

  Điều 3:  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  - Như Điều 3, BÍ THƯ
  - ……….,
  - Lưu CB.

  Nguyễn Văn A

  ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂKHÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT ………, ngày tháng năm 2005
  *
  Số - TB/CB  THÔNG BÁO
  kết luận của …………….
  --------


  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  - ……….., BÍ THƯ
  - Lưu CB.

  Nguyễn Văn A
  ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂKHÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT ………, ngày tháng năm 2005
  *
  Số - CTr/CB  CHƯƠNG TRÌNH
  công tác tháng ………
  --------


  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  - ………………, BÍ THƯ
  - Lưu CB.

  Nguyễn Văn A

  ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂKHÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT ………, ngày tháng năm 2005
  *
  Số - CT/CB
  KẾ HOẠCH
  triển khai chức thực hiện Nghị quyết Đại hội
  Đảng bộ huyện ĐăkHà lần thứ III (nhiệm kỳ 2005-2010)
  --------


  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  - …………….., BÍ THƯ
  - Lưu CB.

  Nguyễn Văn A


  ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂKHÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT ………, ngày tháng năm 2005
  *
  Số - BB/CB  BIÊN BẢN
  họp chi bộ ….
  --------


  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  - ………….., BÍ THƯ
  - Lưu CB.

  Nguyễn Văn A

  PHẦN II
  CÁCH TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN ĐẠI HỘI
  ------------------

  1) Đối với chương trình:

  CHI BỘ TRƯỜNG PTTH-DTNT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ ………….. ……..., ngày tháng năm 2005
  *
  Số - CTr/CB (lấy theo số của
  No_avatarf
   Day la tai lieu rat tot, chi tiec mat thoi gian tai qua. Neu co the huong dan toi lap trang web nhu the nay thi hay qua
  No_avatarf
  tôi đang soạn về chuyên đề "thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng" nếu các bạn quan tâm thì tui sẽ đưa lên để cùng tham khảo???
  No_avatar

  Tôi cần Hướng dẫn số 433-HD/TW của Đảng về mẫu viết Nghị quyết của chi bộ đảng trong quân đội. xin vui lòng gửi cho tôi nhé. Tôn xin trân thành cảm ơn. Hải

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓