Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Thanh Tâm
  Ngày gửi: 19h:46' 04-11-2008
  Dung lượng: 9.5 MB
  Số lượt tải: 261
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ ngày tháng năm
  Chương X : NộI Tiết
  Giới thiệu chung hệ nội tiết
  I, Đặc điểm hệ nội tiết
  ? Các em hãy nghiên cứu thông tin trong mục I, nêu đặc điểm của hệ nội tiết?
  Tiết 58
  Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo khác nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?
  II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
  Tyuến ngoại tiết
  Tyuến nội tiết
  Nêu đường đi của sản
  phẩm tiết trong hai loại
  tuyến ở hình bên?
  Sgk/ 174
  Thứ ngày tháng năm
  Chương X : NộI Tiết
  Giới thiệu chung hệ nội tiết
  I, Đặc điểm hệ nội tiết
  Sgk/ 174
  II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
  Có ống dẫn chất tiết đổ ra ngoài
  Không ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu
  Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến trên thận...
  Tuyến vị,tuyến nước bọt,tuyến nhờn.
  Các tuyến nội tiết chính
  ? Quan sát tranh các tuyến nội tiết chính, kết hợp các bài học trước. Thảo luận nhóm hoàn thành nội dung trong phiếu học tập theo mẫu trên?
  ? Vì sao nói tuyến sinh dục và tuyến tuỵ là tuyến pha?
  - Chú ý: Tuyến sinh dục và tuyến tuỵ là tuyến pha
  Tiết 58
  Thứ ngày tháng năm
  Chương X : NộI Tiết
  Giới thiệu chung hệ nội tiết
  I, Đặc điểm hệ nội tiết
  Sgk/ 147
  II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
  III. Hoocmôn
  1, Tính chất của hoocmôn
  ? Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết là gì?
  ? N/c thông tin trong sgk, thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau?
  Tính đặc hiệu
  - Hoạt tính sinh học cao
  - Không mang tính đặc trưng cho loài
  ? Lấy ví dụ phân tích cho mỗi tính chất trên
  Tiết 58
  Tính đặc hiệu

  Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng tới 1 hoặc một số cơ quan nhất định

  Hoạt tính sinh học cao

  Chỉ với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt
  Không mang tính đặc trưng cho loài


  ở người có thể dùng một số hoocmon của động vật

  Thứ ngày tháng năm
  Chương X : NộI Tiết
  Giới thiệu chung hệ nội tiết
  I, Đặc điểm hệ nội tiết
  Sgk/ 174
  II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
  III. Hoocmôn
  1, Tính chất của hoocmôn
  - Tính đặc hiệu
  Hoạt tính sinh học cao
  Không mang tính đặc trưng cho loài
  2, Vai trò của hoocmon
  Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.
  Điều hòc các quá trình sing lí diễn ra bình thường trong cơ thể
  Tiết 58
  Em hãy nghiên cứu thông tin trong SGK nêu những vai trò của hoocmon?
  Câu hỏi củng cố
  Câu 1
  Cho các tuyến sau: Tuyến mồ hôi, Tuyến giáp, Tuyến trên thận, Tuyến ruột, Tuyến yên, Tuyến cận giáp, Tuyến nước bọt .
  Số tuyến nội tiết là:
  A, 3 B, 4 C, 5 D,6
  B
  Câu 2
  Đánh dấu "x" vào ô các câu đúng.
  Hoocmon là sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết.
  Hoocmon có tác dụng đối với mọi cơ thể,không mang tính đặc trưng cho loài.
  Nhờ sự điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết đã duy trì được tính ổn định của môI trường bên trong cơ thể, điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
  Hoocmon có hoạt tính sinh hoạc không cao.
  x
  x
  Thứ ngày tháng năm
  Chương X : NộI Tiết
  Giới thiệu chung hệ nội tiết
  I, Đặc điểm hệ nội tiết
  Sgk/ 174
  II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
  III. Hoocmôn
  1, Tính chất của hoocmôn
  - Tính đặc hiệu
  Hoạt tính sinh học cao
  Không mang tính đặc trưng cho loài
  2, Vai trò của hoocmon
  Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.
  Điều hòc các quá trình sing lí diễn ra bình thường trong cơ thể
  Tiết 58
  Về Nhà:
  + Học thuộc bài và trả lời câu hỏi 1,2/sgk-175
  + Đọc mục em có biết
  + Nghiên cứu trước bài: Tuyến yên, Tuyến giáp
  Chúc các em mạnh khoẻ, học giỏi
   
  Gửi ý kiến