Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương I. Bài đọc thêm: Tính chất đơn điệu của hàm số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trọng Long
  Ngày gửi: 10h:23' 25-06-2010
  Dung lượng: 915.3 KB
  Số lượt tải: 885
  Số lượt thích: 0 người
  GIẢI TÍCH 12
  Phần I : Tính đơn điệu của hàm số
  Soạn theo sách mới gồm cơ bản và nâng cao
  Nhấn space bar hay click chuột để xem dòng hay trang kế tiếp
  June 14 ,2010
  Phần I
  Tính đơn điệu của hàm số
  TÓM TẮT GIÁO KHOA
  I . Định nghĩa :
  y
  x
  y
  x
  Đồ thị hàm số đồng biến
  Đồ thị hàm số nghịch biến
  Gọi I là một khoảng ,một đoạn hoặc nửa khoảng (a ; b) ; [ a ; b] ; ( - ∞ ; a]
  ; [b ; +∞) và f là hàm số xác định trên I.
  * f(x) đồng biến trên I
  * f(x) nghịch biến trên I
  TÓM TẮT GIÁO KHOA
  II .Định lý

  x
  f’(x)
  f(x)
  a
  b
  đồng biến
  +
  x
  f’(x)
  f (x)
  a
  b
  nghịch biến
  -
  Chú ý : Đẳng thức f’(x) = 0 chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm rời rạc trên khoảng (a,b)
  Cho hàm số f có đạo hàm trên khoảng I
  a) Hàm số f đồng biến trên khoảng I
  b) Hàm số f nghịch biến trên khoảng I
  TÓM TẮT GIÁO KHOA
  III . Định lý (điều kiện đủ)
  Cho hàm số f có đạo hàm trên khoảng I
  a) Nếu
  thì hàm số f đồng biến trên khoảng I
  b) Nếu
  thì hàm số f nghịch biến trên khoảng I
  c) Nếu
  thì hàm số f không đổi trên khoảng I
  Chú ý :
  1. Xét tính đơn điệu của hàm số f trên một đoạn hoặc nửa khoảng phải bổ sung thêm giả thiết “ Hàm số liên tục trên đoạn hay nửa khoảng đó “
  Phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu của hàm số
  Phương pháp 1:
  1.Bước 1 : Tìm miền xác định D của hàm số
  2.Bước 2: Tính f’(x) và tìm nghiệm của phương trình f’(x) = 0
  3. Lập bảng xét dấu f’(x)
  Tổng kết các kết quả vào một bảng gọi là bảng biến thiên
  Bài tập áp dụng
  Bài tập 1: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số :
  1. Tập xác định : D = R
  Hướng dẫn:
  Xét dấu y’
  Bài tập áp dụng
  Bài tập 1: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số :
  1. Tập xác định : D = R
  x
  - 6x
  ̶ ∞
  +∞
  0
  0
  _
  _
  +
  0
  +
  +
  +
  y’
  y
  0
  0
  +
  _
  _
  Xem laị xét dấu đa thức - Lớp 10 và trình bày gọn lại
  Hướng dẫn :
  Kết luận : Khoảng đồng biến : (- ∞ ; 0 ) và nghịch biến : (0 ; +∞ )
  Xét dấu y’
  Bài tập áp dụng
  Bài tập 2 : Tìm khoảng đơn điệu của hàm số:


  Hướng dẫn :
  * Tìm tập xác định : Hàm số xác định khi :
  *
  Xét dấu y’ - Dấu y’ phụ thuộc vào - x
  x
  y’
  y
  -1
  1
  0
  0
  ̶
  +
  * Hàm số liên tục trên [-1 , 1] nên hàm số nghịch biến trên [0,1] và đồng biến trên [-1,0]
  Bài tập áp dụng
  Bài tập 3 : Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số :

  Hướng dẫn:
  *Hàm số xác định khi
  Xét dấu y’ .Do không có qui tắc xét dấu một biểu thức có chứa căn nên học sinh có thể dùng cách giải bất phương trình
  Học sinh giải 2 bpt , tìm nghiệm rồi suy ra khoảng ĐB và NB
  Cách giải trên thường tốn nhiều thời gian và đòi hỏi độ chính xác cao
  Tìm dấu y’ trên khoảng (1 , 2) - tương tự như trên
  1.Điểm tới hạn : Điểm

  .
  Bổ sung kiến thức

  ÁP DỤNG
  Hàm số chỉ có một điểm tới hạn x =1
  x
  y’
  y
  -∞
  1
  2
  0
  0
  y’(0) > 0 suy ra y’ > 0 trên (-∞,1)
  +
  _
  Xét khoảng (-∞,1) lấy 1 giá trị túy ý - chẳng hạn x=0 và tính y’(0)
  y’(0)
  tại đó f’(x) bằng 0 hay không xác định
  gọi là điểm tới hạn của hàm số nếu
  2. Trong tập xác định D của hàm số f(x)
  Giữa hai điểm tới kề nhau
  f’(x) giữ nguyên một dấu
  1. Bước 1 : Tìm tập (miền)xác định của hàm số.
  Nếu y’(x) là các hàm số đa thức, phân thức … thông thường thì lập BẢNG XÉT DẤU y’(x)


  Nếu y’(x) là các hàm số không thông thường (vô tỉ , lượng giác, mũ , logarit ,…) thì :
  a) Tìm điểm tới hạn của hàm số.
  b) Xác định dấu y’(x) trên từng khoảng hai điểm tới hạn kề nhau I (hay khoảng (-∞ , xₒ) hay (xₒ,+∞)) bằng cách tính y’(α) (α là một giá trị tự ta chọn thuộc khoảng trên ).Nếu
  y’(α)> 0 => y’(x) >0 , với mọi x thuộc I
  y’(α)< 0 => y’(x) <0 , với mọi x thuộc I

  TÓM TẮT : Giải bài toán về tính đơn điệu

  2. Bước 2: Tính y’(x) , Giải phương trình y’(x) = 0
  Bài tập áp dụng
  Bài tập 4 : Xét tính đơn điệu của hàm số :


  Hướng dẫn
  * Tập xác định : D = (0 , π)
  Tìm điểm tới hạn của hàm số trên (0, π )
  (hai điểm tới hạn)
  x
  y’
  y
  0
  π
  0
  0
  Xét (0, 7π/12).Tính y’(π/2) =
  +
  Bài tập áp dụng  π
  y’
  +
  +
  0
  0
  -
  0
  Kết luận :
  1. Hàm số đồng biến trên
  2. Hàm số nghịch biến trên
  x
  y
  * Xét :
  * Xét
  Bài tập áp dụng
  Bài tập 5 : Chứng minh bất đẳng thức :

  Hướng dẫn :
  0
  π/2
  0
  x
  y’
  y
  +
  0
  (học sinh thử giải thích !)
  Ta đi chứng minh
  => f(x) liên tục trên
  và có f’(x) > 0 trên
  => f(x) đồng biến trên
  Bài toán về tính đơn điệu của hàm số có chứa tham số
  Loại 1: Tìm giá trị m sao cho hàm số đồng biến (hay nghịch biến) trên R
  Thông thường f’(x) là một tam thức bậc 2
  f(x) đồng biến trên R
  f(x) nghịch biến trên R
  Bài tập 6: Định m để hàm số
  đồng biến trên R
  Hướng dẫn
  Bài toán về tính đơn điệu của hàm số có chứa tham số
  Bài tập 7: Với giá trị nào của m , hàm số
  đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó?
  Hướng dẫn:
  Vậy hàm số đồng biến trên mỗi
  khoảng
  * Nếu m > 0
  x
  y’
  y
  - ∞
  1
  +∞
  0
  0
  +
  +
  _
  _
  Theo bảng biến thiên với m < 0 hàm số có 2 khoảng nghịch biến nên không thỏa điều kiện bài toán
  Đáp số :
  *Nếu
  Bài tập
  Tính đơn điệu của hàm số
  Bài tập 1
  a) Chứng minh rằng hàm số
  đồng biến trên
  nửa khoảng
  b) Chứng minh rằng :
  với mọi
  Hướng dẫn
  a) Hàm số f liên tục trên nửa khoảng
  Vậy hàm số đồng biến trên nửa khoảng
  b) Từ a)
  Xét hàm số :
  Hàm số g(x) liên tục trên
  Bài tập 1
  (vì
  Do đó hàm số g(x) đồng
  biến trên
  Dùng định nghĩa
  g(x) đồng biến trên I
  Chú ý :
  Vậy :
  Bài tập 2
  Chứng minh bất đẳng thức sau:
  Hướng dẫn
  Ta thấy có : acosa - sina , bcosb - sinb và cần suy ra đây là giá
  trị của hàm số :
  tại x = a và x = b
  Vậy phải cm f(x) nghịch biến trên (0,π)
  Ta có :
  Vậy f(x) nghịch biến trên (0 ; π)
  Biên tâp tập PPS này với hy vọng các bạn học sinh rèn luyện được khả năng tự học và tự mở rộng vấn đề . Chúc các bạn thành công.
  Phần góp ý và chỉnh sửa xin các bạn comment bên dưới chiếu hình trực tuyến


  Đón xem phần 2 : CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
  No_avatar

  XIN CÁM ƠN THẦY VÌ BÀI GIẢNG CỦA THẦY RẤT HAY. RẤT MONG ĐƯỢC HỌC HỎI CÁC BÀI GIẢNG TIẾP THEO CỦA THÂY.

  Avatar
  thay oi !! sao toi muon tham khao bai cua thay ma down ve lai ko mo dc. Nho thay chi cho cach mo voi, thanks
  No_avatar
  bai giang cua thay hay waCười
  No_avatar

  em down ve ,kung xem hok koa dk, nhug wa? dung la` baij gjang cua thay rat hay!!!

   
  Gửi ý kiến