Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bài giảng access2003

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mậu Hối
  Ngày gửi: 10h:55' 03-07-2010
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 685
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Giáo viên: Tạ Hùng Thiện, Kỹ thuật viên tin học
  TT Bách khoa ASIAN
  ĐT: 0905288222. Email: thienth@gmail.com
  Mở đầu
  Query
  Table
  Microsoft Access 2003
  Nội dung
   Mở đầu: Giới thiệu về Microsoft Access
   Bảng (Table)
   Truy vấn dữ liệu (Query)
   Làm việc với mẫu biểu (Form) - Command Button
   Báo biểu (Report)
   Macro - Menu
  Form
  Report
  Macro
  2
  I. Giới thiệu
  Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh chạy trên môi trường Windows
  Access 2003 là một phần trong bộ chương trình Microsoft Office 2003 được dùng rất rộng rãi hiện nay
  Access cho phép người sử dụng quản lý, bảo trì, khai thác, lưu trữ số liệu một cách có tổ chức trên máy tính
  Với Access, người sử dụng không cần viết từng câu lệnh như Pascal, Foxpro, C... mà chỉ tổ chức dữ liệu và thiết kế các yêu cầu, công việc cần giải quyết
  Query
  Table
  Mở đầu
  Chương I: Giới thiệu về Microsoft Access 2003
  Form
  Report
  Macro
  3
  II. Các khái niệm cơ bản
  Cơ sở dữ liệu (Database): là tập hợp các dữ liệu phục vụ cho một mục đích, bài toán cụ thể. Ví dụ như CSDL cho bài taosn quản lý lương, bài toán Quản lý sinh viên…
  Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database): Dữ liệu được tổ chức thành các bảng hai chiều.
  * Chiều dọc: là tập hợp các đặc điểm của đối tượng cần quản lý (gọi là trường- Field)
  Vd: Sinh viên (tên, ngày sinh, lớp, điểm)
  Mặt hàng (tên hàng, số lượng, đơn giá,...)
  * Chiều ngang: là giá trị của các trường (các bản ghi - Record)
  Vd: (Nguyễn Văn An, 12/5/1970, K98T, 8)
  Query
  Table
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  4
  Table (bảng): là thành phần cơ bản của CSDL, nó cho phép lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Các bảng trong một CSDL thường có mối quan hệ với nhau
  Query (truy vấn): là công cụ dùng để tính toán các trường không cần lưu trữ (điểmTB, thành tiền), sắp xếp, tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu
  Đối với Access, cơ sở dữ liệu (CSDL) bao gồm:
  II. Các khái niệm cơ bản
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  5
  II. Các khái niệm cơ bản
  Form (Biểu mẫu): cho xây dựng các biểu mẫu nhập số liệu như trong thực tế, giúp NSD thực hiện việc nhập, xuất phong phú, không đơn điệu như nhập xuất trên Table hay Query
  Report (Báo biểu): cho in ấn với các khả năng
  In dữ liệu dưới dạng bảng biểu
  Sắp xếp dữ liệu trước khi in
  In dữ liệu có quan hệ trên một báo cáo
  Macro (tập lệnh): là một tập hợp các lệnh nhằm thực hiện các thao tác thường gặp. Khi gọi một Macro, Access sẽ cho thực hiện một dãy các lệnh tương ứng đã qui định
  Module (đơn thể): là một dạng tự động hoá chuyên sâu hơn Macro. Đó là những hàm riêng của NSD được viết bằng ngôn ngữ Access Basic
  Tập tin chương trình do Access tạo ra có đuôi là .MDB
  Query
  Table
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  6
  III. Khởi động, thoát
  Khởi động: Chọn Start / Program / Microsoft Access hoặc chọn biểu tượng Microsoft Access (hình chìa khoá) trên màn hình nền hay trên thanh công cụ (nếu có), xuất hiện màn hình sau:
  Query
  Table
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  7
  III. Khởi động, thoát
  Create a new database using
  Blank Access database: tạo một CSDL mới
  Access database wizards, pages, and projects: tạo một CSDL mới với các dạng có sẵn của Access
  Open an Existing Database: mở một CSDL đã có
  Sau khi chọn một trong ba mục trên, chọn OK
  Nếu không thực hiện các chọn lựa trên thì chọn Cancel để vào thẳng màn hình Access
  Thoát: chọn lệnh File / Exit (Alt+F4)
  Nếu chưa lưu dữ liệu trước khi thoát sẽ có thông báo
  Query
  Table
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  8
  Gồm các thao tác:
  Mở đầu
  Query
  Table
  Tạo bảng mới, nhập dữ liệu vào bảng
  Thiết lập quan hệ giữa các bảng
  Sử dụng thuộc tính của trường để trình bày dạng dữ liệu , kiểm tra tính hợp lệ của trường khi cập nhật
  Chương II : Bảng (Table)
  Form
  Report
  Macro
  9
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  Khởi động Access, trong hộp thoại MS Access, chọn Blank Access Database, OK
  Từ cửa sổ Database, chọn Table /New, xuất hiện hộp thoại New Table cho phép chọn cách tạo Table:
  Xuất hiện hộp thoại File New Database
  Gõ tên CSDL, chọn Create, xuất hiện cửa sổ Database
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  10
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  1. Tạo bảng bằng Table Wizard
  Cho tạo bảng theo các mẫu có sẵn của Access
  Bước 1: trong hộp thoại New Table, chọn Table Wizard, OK.
  Bước 2: chọn tên Table, tên trường theo mẫu có sẵn của Access và sửa đổi lại theo yêu cầu của thực tế. Chọn Next để thực hiện các công việc kế tiếp như sửa tên Table,... sau cùng là chọn Finish
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  11
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  2. Tạo bảng bằng Datasheet View
  Cho tạo bảng theo cách sử dụng một mẫu cho trước, Access dựa vào đó để tạo các Table
  Bước 1: trong hộp thoại New Table, chọn Datasheet View, OK. Xuất hiện cửa sổ MS Access
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  12
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  2. Tạo bảng bằng Datasheet View
  Bước 2: Nhập nội dung vào bảng
  Vd: để tạo bảng lưu trữ điểm sinh viên
  Thay đổi tên trường: đứng trong trường, chọn Format / Rename Column hoặc nhắp phải chuột ở tên Field, chọn Rename Column
  Nhập dữ liệu vào bảng như trong Excel
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  13
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  2. Tạo bảng bằng Datasheet View
  Bước 3: Lưu bảng. Chọn File / Save, xuất hiện hộp thoại
  Table Name: gõ tên bảng, OK
  Access sẽ hỏi có đặt khoá không, bạn chọn No
  Bước 4: Đóng bảng, chọn File / Close.
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  14
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  3. Tạo bảng bằng Design View
  Cho tạo bảng theo nhu cầu của NSD
  Trong hộp thoại New Table, chọn Design View, OK. Cửa sổ định nghĩa cấu trúc bảng có các phần
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  15
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  3. Tạo bảng bằng Design View
  Bước 1: Khai báo tên trường (Field name): bắt buộc, đặt tuỳ ý (<=64 ký tự), có thể có khoảng trống
  Bước 2: Khai báo kiểu dữ liệu (Data type) tương ứng của trường: bắt buộc. Chọn một trong các kiểu
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  16
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  3. Tạo bảng bằng Design View
  Bước 3: Field properties: tương ứng với mỗi kiểu dữ liệu, khai báo thêm các thuộc tính, gồm thuộc tính chung (General) và thuộc tính nhập số liệu (Lookup)
  Mở đầu
  Query
  Table
  Bước 4: Sau khi thiết kế xong cấu trúc bảng, ghi lên đĩa bằng một trong các cách
  Chọn lệnh File / Save (Ctrl+S hoặc biểu tượng Save)
  Hoặc đóng cửa sổ Table, Access sẽ hỏi có lưu không, chọn Yes để lưu.
  Form
  Report
  Macro
  17
  I. Tạo cấu trúc của bảng
  3. Tạo bảng bằng Design View
  Nếu chưa tạo khoá chính (Primary Key), Access sẽ hỏi có tạo không
  No: cấu trúc bảng được ghi như thiết kế
  Yes: Access tự thêm trường có tên ID làm khoá chinh
  Gõ tên bảng vào mục Table Name
  Mở đầu
  Query
  Table
  Bạn nên chọn No
  Form
  Report
  Macro
  18
  3. Tạo bảng bằng Design View
  Trong cửa sổ Database, chọn trang Table
  Chọn tên bảng cần nhập, chọn Open
  Trang Table
  Bảng cần nhập
  Chọn Open
  Nhập dữ liệu
  Mở đầu
  Query
  Table
  Bước 5: nhập dữ liệu cho bảng
  Form
  Report
  Macro
  19
  II. Giới thiệu các thuộc tính của trường
  1. Công dụng:
  Điều khiển hình thức thể hiện dữ liệu
  Nhập dữ liệu theo mẫu
  Kiểm tra dữ liệu, ngăn cản việc nhập sai
  Tăng tốc độ tìm kiếm
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  20
  II. Giới thiệu các thuộc tính của trường
  2. Tổng quan về các thuộc tính của trường
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  21
  II. Giới thiệu các thuộc tính của trường
  3. Chi tiết về các thuộc tính của trường
  Thuộc tính Field Size
  Trường Number
  Mở đầu
  Query
  Table
  Có thể chọn các kiểu sau
  Thuộc tính Format
  Trường Text
  Form
  Report
  Macro
  22
  II. Giới thiệu các thuộc tính của trường
  3. Chi tiết về các thuộc tính của trường
  Thuộc tính Format
  Trường Number
  Mở đầu
  Query
  Table
  Trường Date / Time: thường chọn kiểu Short Date
  Form
  Report
  Macro
  23
  II. Giới thiệu các thuộc tính của trường
  3. Chi tiết về các thuộc tính của trường
  Thuộc tính Input Mask (mặt nạ nhập liệu)
  Công dụng
  Tạo khuôn dạng nhập liệu cho dễ nhìn. Vd: dấu ngăn cách phần nguyên và thập phân, dấu gạch ngang để phân cách các cụm ký tự của tài khoản
  Kiểm tra tính hợp lệ của ký tự gõ vào. (Vd nếu qui định là chữ số thì Access sẽ không nhận các ký tự không phải là chữ số)
  Tự động biến đổi các ký tự được nhập (Vd từ chữ thường sang chữ hoa)
  Che giấu thông tin đưa vào (Vd khi ta dùng Password)
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  24
  II. Giới thiệu các thuộc tính của trường
  3. Chi tiết về các thuộc tính của trường
  Thuộc tính Input Mask (mặt nạ nhập liệu)
  Vd1: để nhập số điện thoại dạng Text theo mẫu:
  0-511-810425
  ta dùng mặt nạ
  0-000-000000
  Vd2: để nhập điểm thi chứa hai chữ số phần nguyên, một chữ số phần thập phân ta dùng mặt nạ
  00.0
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  25
  II. Giới thiệu các thuộc tính của trường
  3. Chi tiết về các thuộc tính của trường
  Thuộc tính Default Value
  Dùng để đặt giá trị mặc định cho trường. Giá trị mặc định này có thể là một hằng hay một hàm của Access.
  Ví dụ: Date(): ngày hiện hành
  Thuộc tính Required
  Nếu chọn Yes, bắt buộc phải nhập dữ liệu vào, nếu không máy sẽ báo lỗi
  Mở đầu
  Query
  Table
  Thuộc tính Validation Rule
  Công dụng: Access tự động kiểm tra tính hợp lệ khi nhập liệu. Muốn chương trình kiểm tra, trong biểu thức này, ta đặt một biểu thức hợp lệ. Ví dụ: >0 (Số lượng phải >0)
  Form
  Report
  Macro
  26
  II. Giới thiệu các thuộc tính của trường
  3. Chi tiết về các thuộc tính của trường
  Thuộc tính Allow Zero Length
  Công dụng: Nếu chọn Yes, sẽ cho phép các trường Text và Memo nhận các chuỗi rỗng
  Mở đầu
  Query
  Table
  Thuộc tính Indexed
  Công dụng: sắp xếp một trường nào đó. Thuộc tính nhận các giá trị sau:
  Form
  Report
  Macro
  27
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  1. Khái niệm
  Là cách tạo trường mà giá trị nhập vào được chọn từ danh sách các trị. Danh sách này được liệt kê trong danh sách đổ xuống (Combo box)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Yêu cầu
  Giả sử có Table Danh muc nganh thi có cấu trúc và nội dung:
  Ta cần tạo Table Danh sach thi sinh có cấu trúc như sau:
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  28
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Trường Manganh khi nhập liệu, các giá trị được chọn từ danh sách các trị
  Cách thực hiện
  Bước 1:Tại cửa sổ thiết kế Table, khi tạo trường Manganh, ở cột Data Type, chọn Lookup Wizard..., xuất hiện hộp thoại Lookup Wizard:
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  29
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  (2) Chọn I will type in the values that I want: nếu muốn giá trị trong danh sách do người sử dụng tự đưa vào
  Chọn (1), Access sẽ yêu cầu chọn một Table hay Query làm nguồn. Chọn Next, xuất hiện hộp đối thoại:
  (1) Chọn I want the lookup column to look up the values in a table or query: nếu muốn giá trị trong danh sách được lấy từ table hay query
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  30
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Bước 2: Ở đây, ta chọn Table Danh muc nganh thi, chọn Next, xuất hiện hộp đối thoại:
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  31
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Bước 3:
  Available Fields: liệt kê các trường có trong Table
  Chọn Next, xuất hiện hộp đối thoại sau:
  Mở đầu
  Query
  Table
  Chọn trường phù hợp rồi kích nút > để đưa sang danh sách Selected Fields. Ở đây ta chọn trường Manganh
  Form
  Report
  Macro
  32
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Bước 4:
  Chọn Next, xuất hiện hộp đối thoại sau:
  Chọn Finish để hoàn thành quá trình
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  33
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Mở table Danh sach thi sinh để nhập liệu, bạn sẽ thấy rằng, tại trường Manganh, một danh sách đổ xuống cho bạn chọn mã ngành
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  34
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Chọn (2) để tự nhập vào các giá trị trong Combo box. Chọn Next, xuất hiện hộp đối thoại:
  Lần lượt nhập vào các giá trị trong Col1, (giả sử trong bảng DS Nhan vien) như sau:
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  35
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Chọn Next để sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại:
  Chọn Finish để hoàn thành
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  36
  III. Tạo Combo box cho trường (Lookup Wizard)
  2. Cách tạo: Ví dụ minh họa
  Kết quả khi mở bảng DS Nhan vien để nhập liệu, bạn sẽ thấy rằng, tại trường Phòng ban, một danh sách đổ xuống cho bạn chọn tên phòng ban. Các tên này do ta tự nhập vào trong các bước trên
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  37
  IV. Khoá chính
  1. Định nghĩa
  Khoá chính là một hoặc nhiều trường xác định duy nhất một bản ghi
  Lợi ích của việc tạo khoá chính: Access dùng khoá chính để tạo sự liên kết giữa các bảng
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  38
  IV. Khoá chính
  2. Cách đặt khoá chính:
  một trường: đưa con trỏ chuột đến dòng chứa tên trường cần chọn làm mục khoá chính
  kết hợp của nhiều trường: nhấn giữ phím Shift sau đó chọn tất cả các trường cần chọn làm mục khoá chính
  Tại cửa sổ thiết kế Table: Nếu mục khoá chính là
  Primary Key
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  39
  IV. Khoá chính
  3. Huỷ khoá chính: Tại cửa sổ thiết kế Table
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  40
  V. Lập quan hệ giữa các bảng
  1. Công dụng
  Access dùng quan hệ để đảm bảo những ràng buộc toàn vẹn giữa các bảng liên quan trong các phép: thêm, sửa, xoá mẩu tin
  Ta thường đặt quan hệ giữa một trường của bảng này với một trường của các bảng khác để liên kết dữ liệu giữa các bảng với nhau (các trường quan hệ cùng tên, cùng kiểu)
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  41
  V. Lập quan hệ giữa các bảng
  2. Cách tạo
  Giả sử trong CSDL Vat tu hang hoa ta có 3 bảng với cấu trúc:
  Ta sẽ lập quan hệ cho trường Makho trong bảng [Danh muc kho] và trường Mavattu trong bảng [Danh muc vat tu] với hai trường Makho và Mavattu trong bảng [Hang nhap]
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  42
  V. Lập quan hệ giữa các bảng
  2. Cách tạo
  Tại cửa sổ Database (1), chọn lệnh Tools / Relationships, xuất hiện màn hình Show Table (Nếu không xuất hiện, chọn lệnh View/Show Table):
  1
  Lần lượt chọn Table cần lập quan hệ, chọn Add. Sau khi chọn xong tất cả Table, chọn Close để đóng hộp thoại
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  43
  V. Lập quan hệ giữa các bảng
  2. Cách tạo
  Trong cửa sổ Relationships, ta thiết lập các quan hệ. Có hai loại quan hệ trong Access
  Quan hệ một-một: mỗi mẩu tin của bảng A có một mẩu tin tương ứng trong bảng B
  Quan hệ một-nhiều: mỗi mẩu tin của bảng A có nhiều mẩu tin tương ứng trong bảng B
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  44
  V. Lập quan hệ giữa các bảng
  2. Cách tạo
  Chọn một trường từ bảng này và kéo sang trường tương ứng của bảng quan hệ. Giả sử ta thiết lập quan hệ cho trường Makho trong bảng [Danh muc kho] và bảng [Hang nhap], xuất hiện hộp thoại Edit Relationships
  Chọn nút Create để thiết lập quan hệ, cuối cùng có kết quả sau:
  Mở đầu
  Query
  Table
  Chọn một kiểu quan hệ
  Form
  Report
  Macro
  45
  V. Lập quan hệ giữa các bảng
  3. Chú ý
  Khi đã đánh dấu mục Enforce Referential Integrity thì có thể sử dụng thêm các tuỳ chọn sau
  Cascade Update Related Fields: khi sửa giá trị của trường khoá trong bảng chính, giá trị tương ứng của các bản ghi trong trường quan hệ sẽ bị sửa theo (Vd: khi thay đổi manhanvien trong bảng [Danh sach nhan vien] thì manhanvien tương ứng trong bảng [Ngoai ngu] cũng thay đổi theo
  Cascade Delete Related Records: khi xoá một bản ghi trong bảng chính, các bản ghi tương ứng trong bảng quan hệ sẽ xoá (Vd: khi xoá một bản ghi trong bảng [Danh sach nhan vien] thì các bản ghi tương ứng trong bảng [Ngoai ngu] cũng bị xoá theo
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  46
  VI. Các thao tác dữ liệu ở chế độ Datasheet
  1. Thêm mẩu tin
  2. Xoá mẩu tin
  Chọn các mẩu tin cần xoá
  Chú ý: Khi xoá mẩu tin, Access sẽ đưa ra thông báo để NSD xác nhận lại có xoá hay không
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  47
  VI. Các thao tác dữ liệu ở chế độ Datasheet
  3. Sắp xếp mẩu tin
  Chọn trường cần sắp xếp
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  48
  VI. Các thao tác dữ liệu ở chế độ Datasheet
  4. Lọc bản ghi
  Chọn lệnh Records / Filter / Filter By Form, xuất hiện hộp thoại Filter By Form như sau:
  Muốn lọc trường nào, ta bấm chuột vào trường đó, chọn giá trị làm điều kiện để lọc
  Nhắp phải chuột, chọn Apply Filter/Sort: Access sẽ liệt kê các bản ghi thoả mãn điều kiện
  Mở đầu
  Query
  Table
  Form
  Report
  Macro
  49
  Truy vấn là một công cụ mạnh của Access dùng để: tổng hợp, sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu
  Table
  Truy vấn cho phép NSD thống kê số liệu (truy vấn dữ liệu) theo ý mình, xây dựng các báo cáo tổng hợp dưới nhiều hình thức khác nhau trên dữ liệu gốc là bảng (Table)
  I. Khái niệm
  Chương III : Truy vấn dữ liệu (Query)
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  50
  II. Các loại truy vấn thông dụng : Có nhiều loại truy vấn, nhưng thông dụng nhất là các loại sau:
  1. Select Query (Truy vấn chọn số liệu): được sử dụng phổ biến nhất, dùng để:
  Chọn lọc các mẩu tin
  Thêm các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng nguồn.
  Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lựa chọn
  Table
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  2. Update Query (Truy vấn cập nhật): dùng để sửa đổi đồng loạt nhiều mẩu tin của một hay nhiều bảng
  51
  II. Các loại truy vấn thông dụng
  3. Delete Query (Truy vấn xoá số liệu): xoá một nhóm các mẩu tin từ một hay nhiều bảng
  4. Crosstab Query (Truy vấn tham chiếu chéo): kết nhóm số liệu theo chủng loại và hiển thị số liệu dưới hình thức của một bảng tính kèm theo số liệu tổng hợp ngang và dọc
  Table
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  6. Make Table Query (Truy vấn tạo bảng ): cho tạo một bảng mới từ số liệu của Query
  5. Append Query (Truy vấn thêm): Dùng để thêm (nối) các bảng ghi vào phần cuối của một bảng.
  52
  III. Cách tạo truy vấn
  Thường dùng hai cách tạo truy vấn ứng với hai lựa chọn:
  in Design view và by using wizard
  By using wizard: truy vấn được xây dựng bằng công cụ wizard của Access, ta chỉ việc trả lời các câu hỏi theo yêu cầu
  In Design view: truy vấn được thiết kế tuỳ theo mục đích của người sử dụng. Ta thường chọn cách này. Cách thực hiện như sau:
  Table
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  53
  III. Cách tạo truy vấn
  Bước 1: Trong cửa sổ Database, chọn trang Queries, chọn nút New, hộp thoại New Query xuất hiện
  Trang Queries
  Nút New
  Cửa sổ Database
  Chọn Design View, OK, xuất hiện cửa sổ như sau
  Table
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  54
  III. Cách tạo truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
  Bước 2: chọn nguồn dữ liệu cho truy vấn
  Cửa sổ Show Table cho chọn các bảng (Tables), các truy vấn (Queries) hoặc chọn cả bảng và truy vấn để làm nguồn dữ liệu cho truy vấn sắp tạo
  Chọn nguồn dữ liệu phù hợp, chọn Add. Sau khi chọn xong tất cả, chọn Close để trở về cửa sổ Select Query
  Form
  Report
  Macro
  55
  III. Cách tạo truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
   Mô tả cửa sổ Select Query
  Phần trên: chứa các bảng và truy vấn đã chọn làm nguồn
  Phần dưới: gọi là lưới thiết kế QBE (Query By Example) dùng chứa các trường của truy vấn mới cần xây dựng
  Form
  Report
  Macro
  56
  III. Cách tạo truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
   Mô tả cửa sổ Select Query
  Field: chứa tên trường hoặc biểu thức làm kết quả truy vấn
  Table: ghi tên nguồn dữ liệu của trường được chọn tại dòng field
  Sort: chọn cách sắp xếp dữ liệu của trường
  Criteria: biểu thức tiêu chuẩn chọn lọc dữ liệu
  Show: chọn trường có hiển thị hay không
  Or: điều kiện hoặc của biểu thức tiêu chuẩn chọn lọc dữ liệu (nếu có)
  Form
  Report
  Macro
  57
  III. Cách tạo truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
  Bước 3: Thiết kế truy vấn theo yêu cầu
  Đưa các trường vào truy vấn: nhấn giữ chuột kéo trường thích hợp thả vào cột của lưới thiết kế, hoặc nhắp đúp tại tên trường
   Ghi chú: Cách thêm trường biểu thức:
  Chọn một ô trống trên hàng Field, gõ tên trường biểu thức, dấu : (hai chấm), biểu thức.
  Ví dụ: Tongdiem: [Diemtoan]+[Diemly]+[Diemhoa]
  Bước 4: Lập tiêu chuẩn lựa chọn (điều kiện tìm kiếm)
  Trong ô Criteria của trường cần lập biểu thức, gõ biểu thức
  Ví dụ: gõ vào L1C (tìm khách ở loại phòng L1C)
  Lưu truy vấn vừa tạo : Gọi lệnh File / Save
  Form
  Report
  Macro
  58
  III. Cách tạo truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
   Ghi chú: Thay đổi loại truy vấn
  Chọn lệnh Query, chọn trong danh sách loại Query phù hợp
  Chọn loại Query
  Form
  Report
  Macro
  59
  IV. Thực hiện truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
  Trong cửa sổ thiết kế truy vấn
  Hoặc chọn Design View
  IV. Thực hiện truy vấn
  Form
  Report
  Macro
  60
  V. Hiệu chỉnh truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
  Trong cửa sổ Database, chọn tên truy vấn, chọn nút Design để mở cửa sổ thiết kế. Thực hiện hiệu chỉnh theo yêu cầu
  nút Design
  Form
  Report
  Macro
  61
  VI. Điều kiện trong truy vấn: khi thiết kế truy vấn và thiết lập biểu thức điều kiện, có thể sử dụng
  Toán tử toán học
  +, -, *, /, luỹ thừa (^)
  Thương số nguyên (chia lấy phần nguyên): /
  Số dư (chia lấy phần dư): Mod
  Toán tử logic
  Not: cho kết quả ngược lại (Not đúng= sai, Not sai= đúng)
  And (và): cho kết quả đúng khi tất cả điều kiện đúng, nếu một điều kiện nào đó sai thì cho kết quả sai
  Or (hoặc): cho kết quả đúng khi có ít nhất một điều kiện đúng, nếu tất cả điều kiện sai thì cho kết quả sai
  Table
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  62
  VI. Điều kiện trong truy vấn
  Toán tử so sánh
  <, <=, >, >=, =, <> (không bằng)
  Toán tử so sánh đặc biệt
  Between ... And ... (Nằm trong khoảng)
  Like (gần giống):
  Vd: [slg] Between 150 And 200
  (*) Tổ hợp bất kỳ - “Anh Ban” Like “*B*”
  (?) Ký tự bất kỳ - “Access” Like “???e*”
  (#) Ký số bất kỳ - 2001 Like “##0#”: True
  Table
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  63
  VI. Điều kiện trong truy vấn
  Toán tử so sánh đặc biệt
  Null, Not null: kiểm tra dữ liệu đã có hay chưa
  Vd: Để tìm các thí sinh thiếu Ngày sinh, ta đưa giá trị Null vào ô Criteria của trường [Namsinh]
  Table
  Query
  Mở đầu
  Vd: Để tìm các khách hàng đã có địa chỉ, ta đưa giá trị Not null vào ô Criteria của trường [Diachi]
  Form
  Report
  Macro
  64
  VI. Điều kiện trong truy vấn
  Toán tử ghép nối
  & (nối chuỗi)
  “Đà” & “ Nẵng”: “Đà Nẵng”
  + (cộng với)
  100 & “năm cô đơn”: 100 năm cô đơn
  123 + 456 : 579
  “Con thuyền” + “không bến”: Con thuyền không bến
  1001 + “đêm” : Type mismatch (kết quả sai)
  123 & 456: 123456
  Date() & “Nhâm Ngọ”: 14/6/2002 Nhâm Ngọ
  “Vĩ tuyến” & 90/2 & “ngày đêm”: Vĩ tuyến 45 ngày đêm
  Table
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  65
  VI. Điều kiện trong truy vấn
  Hằng trị (constants)
  True/ False/ Null: hằng trị đúng/ sai/ rỗng
  Dấu rào (Delimiter)
  “...”: Rào giá trị chuỗi
  Vd: “43 Thanh Thuỷ - Đà Nẵng”
  [ ... ] : Rào tên biến
  Vd: [SoLuong] * [DonGia]
  #../../..#: Rào giá trị ngày
  #23/04/2000#
  Table
  Query
  Mở đầu
  Form
  Report
  Macro
  66
  VI. Điều kiện trong truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
  Điều kiện cùng thoả mãn/hoặc thoả mãn
  Các điều kiện viết cùng trên dòng Criteria là các điều kiện đồng thời thoả mãn
  Ví dụ: để tìm các khách ở loại phòng “L1C” và đến trong tháng 6, trên dòng Criteria, ta ghi
  Điều kiện ghi trên cùng 1 dòng
  Kết quả
  Form
  Report
  Macro
  67
  VI. Điều kiện trong truy vấn
  Table
  Query
  Mở đầu
  Các điều kiện viết trên dòng Criteria và dòng Or là các điều kiện không cần đồng thời thoả mãn
  Ví dụ: để tìm các khách ở loại phòng “L1C” hoặc đến trong tháng 6, trên dòng Criteria và dòng Or, ta ghi
  Kết quả
  Điều kiện ghi trên dòng Criteria và dòng Or
  Form
  Report
  Macro
  68
  VII. Một số hàm thông dụng
  Table
  Query
  Mở đầu
  Hàm xử lý chuỗi
  Hàm LEFT, RIGHT
  LEFT(Biểu thức chuỗi, n)
  RIGHT(Biểu thức chuỗi, n)
  Công dụng: trả về giá trị chuỗi bằng cách lấy n ký tự bên trái (LEFT) hoặc bên phải (RIGHT) của biểu thức chuỗi
  Ví dụ: Trên dòng Criteria ghi: RIGHT([Mahoadon],2)=“NB”: tìm các chứng từ có 2 ký tự bên phải của Mã hoá đơn là “NB”
  Hàm LEN(Biểu thức chuỗi)
  Công dụng: trả về số là chiều dài của biểu thức chuỗi
  Ví dụ: LEN(“TRUNGTAM”) cho kết quả là 8
  Form
  Report
  Macro
  69
  VII. Một số hàm thông dụng
  Table
  Query
  Mở đầu
  Hàm thời gian
  Hàm DATE( )
  Công dụng: trả về ngày hiện tại của hệ thống
  Hàm DAY(Biểu thức ngày)
  Công dụng: trả về trị số là ngày/tháng/năm của biểu thức ngày
  Hàm MONTH(Biểu thức ngày)
  Hàm YEAR (Biểu thức ngày)
  Ví dụ: MONTH([Ngayden])=6: Tìm các khách đến trong tháng 6
  Form
  Report
  Macro
  70
  VII. Một số hàm thông dụng
  Table
  Query
  Mở đầu
  Hàm logic
  Hàm IIF(điều kiện, trị 1, trị 2)
  Công dụng:
  Nếu điều kiện thoả mãn, hàm nhận trị 1
  Nếu điều kiện không thoả mãn, hàm nhận trị 2
  Ví dụ: Ban hành điều kiện cho cột Xếp loại như sau
  IIF([Diem]<5,”Yếu”, IIF([Diem]<7,”Trung bình”, IIF([Diem]<8,”Khá”,”Giỏi”)))
  Form
  Report
  Macro
  71
  VIII. Một số truy vấn thông dụng
  Table
  Query
  Mở đầu
  1. Truy vấn cập nhật (Update Query)
  Các bước xây dựng truy vấn cập nhật
  Chọn nguồn dữ liệu (các bảng hoặc truy vấn khác)
  Chọn lệnh Query / Update Query, hiện thêm hàng Update to trong lưới QBE
  Đặt biểu thức vào ô Update To của trường cần sửa
  Ví dụ: trong hình bên, khi thực hiện Query thì đơn giá mặt hàng Gạo sẽ giảm 1000
  Criteria: ghi điều kiện tương ứng
  Form
  Report
  Macro
  72
  VIII. Một số truy vấn thông dụng
  Table
  Query
  Mở đầu
  2. Truy vấn xoá (Delete Query)
  Chọn nguồn dữ liệu (các bảng hoặc truy vấn khác)
  Chọn lệnh Query / Delete Query, hiện thêm hàng Delete trong lưới QBE
  Kéo dấu * của bảng muốn xoá vào dòng Field, từ khoá From xuất hiện trên dòng Delete
  Kéo trường dùng để lập điều kiện vào dòng Field, từ khoá Where xuất hiện trên dòng Delete
  Ví dụ: trong hình bên, khi thực hiện Query thì các mẩu tin có Số hoá đơn là H01/KD sẽ bị xoá
  Form
  Report
  Macro
  73
  VIII. Một số truy vấn thông dụng
  Table
  Query
  Mở đầu
  3. Truy vấn tạo bảng (Make Table Query)
  Chọn nguồn dữ liệu (các bảng hoặc truy vấn khác)
  Chọn các trường cần đưa vào bảng và kéo lần lượt vào lưới QBE
  Gọi lệnh Query/ Make Table Query, xuất hiện hộp thoại Make Table như sau:
  Form
  Report
  Macro
  Table Name: gõ tên cần đặt cho bảng, OK
  74
  VIII. Một số truy vấn thông dụng
  Table
  Query
  Mở đầu
  3. Truy vấn tạo bảng (Make Table Query)
  Cửa sổ Select Query thay đổi thành Make Table Query
  Form
  Report
  Macro
  Thực hiện Query để Access tạo bảng theo yêu cầu
  Mở (cấu trúc) bảng vừa tạo để xem kết quả
  75
  Table
  Query
  Mở đầu
  4. Truy vấn Crosstab
  Công dụng: dùng để thống kê số liệu và trình bày kết quả theo dạng một bảng tính, với hình thức dễ đọc.
  Cách thực hiện: minh hoạ thông qua ví dụ sau
  Giả sử trên cơ sở của dữ liệu
  Cần có thống kê số liệu như sau
  Form
  Report
  Macro
  76
  Table
  Query
  Mở đầu
  4. Truy vấn Crosstab
  B1: Chọn Queries / New / Crosstab Query Wizard, xuất hiện hộp thoại
  Chọn dữ liệu nguồn (từ Tables/
  Queries hay cả hai
  Chọn Next sang bước tiếp theo
  Form
  Report
  Macro
  77
  Table
  Query
  Mở đầu
  4. Truy vấn Crosstab
  B2: Chọn trường làm tiêu đề dòng
  Available Fields: chọn tên trường làm tiêu đề dòng (tối đa là 3)
  Selected Fields: chứa tên các trường được chọn
  Chọn Next sang bước tiếp theo
  Sample: mẫu thể hiện
  Form
  Report
  Macro
  78
  Table
  Query
  Mở đầu
  4. Truy vấn Crosstab
  B3: Chọn trường làm tiêu đềcột
  Chọn Next sang bước tiếp theo
  Form
  Report
  Macro
  79
  Table
  Query
  Mở đầu
  4. Truy vấn Crosstab
  B4: Chọn trường cần tính tại mỗi giao điểm dòng và cột
  Chọn Next sang bước tiếp theo
  Form
  Report
  Macro
  80
  Table
  Query
  Mở đầu
  4. Truy vấn Crosstab
  B5: Gõ tên đặt cho Query, chọn Finish để hoàn thành
  Lưu ý: đối với các Table hoặc Query chứa dữ liệu được chọn làm nguồn, phải có ít nhất là 3 trường
  Form
  Report
  Macro
  81
  Form là một công cụ mạnh của Access dùng để thể hiện và cập nhật dữ liệu cho các bảng, tổ chức giao diện chương trình
  Table
  I. Khái niệm
  Chương IV : Form (Mẫu biểu)
  Mở đầu
  Query
  Nguồn dữ liệu (nếu có) của Form là một bảng hoặc một truy vấn
  Khi có nguồn dữ liệu: Form dùng để thể hiện và cập nhật dữ liệu cho các trường nguồn
  Khi không có nguồn dữ liệu: Form dùng để tổ chức giao diện chương trình
  Form
  Report
  Macro
  82
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  Có thể tạo bằng nhiều cách khác nhau như
  Form Wizard: tạo theo hướng dẫn từng bước của Access
  AutoForm : tự động tạo theo các kiểu cho sẵn (Columnar / Tabular / Datasheet)
  Design View: NSD tự thiết kế theo ý mình
  Query
  Form
  Report
  Macro
  83
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  1. Dùng Form Wizard: tạo theo hướng dẫn từng bước của Access
  Từ cửa sổ Database, chọn Forms / New, hộp thoại New Form xuất hiện
  Chọn Form Wizard
  Chọn nguồn dữ liệu cho Form (Table hoặc Query)
  Chọn OK sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại a :
  Query
  Form
  Report
  Macro
  84
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  1. Dùng Form Wizard:
  Chọn các Field phù hợp (trong mục Availables Fields), bấm nút > hoặc >> để đưa vào Selected Fields(b)
  Chọn Next sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại  :
  Query
  Form
  1a
  1b
  Report
  Macro
  85
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  1. Dùng Form Wizard:
  Chọn kiểu trình bày Form : cột, bảng...
  Chọn Next sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại  :
  Query
  Form
  2
  Report
  Macro
  86
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  1. Dùng Form Wizard:
  Chọn một mẫu trong danh sách các mẫu cho sẵn để áp dụng cho Form
  Chọn Next sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại :
  Query
  Form
  3
  Report
  Macro
  87
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  1. Dùng Form Wizard:
  Đặt tên cho Form
  Chọn Finish để hoàn thành quá trình
  Query
  Form
  4
  Report
  Macro
  88
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  2. Dùng Auto Form: tạo Form tự động với tất cả các trường trong Table hoặc Query
  Từ cửa sổ Database, chọn Forms / New, hộp thoại New Form xuất hiện
  Chọn AutoForm: Columnar
  Chọn nguồn dữ liệu cho Form (Table hoặc Query)
  Chọn OK kết quả sẽ xuất hiện
  Chọn nguồn dữ liệu
  Query
  Form
  Report
  Macro
  89
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  2. Dùng Auto Form:
  Màn hình nhập liệu như sau
  Query
  Form
  Report
  Macro
  90
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  3. Tự thiết kế Form:
  Từ cửa sổ Database, chọn Forms / New, hộp thoại New Form xuất hiện
  Chọn Design View
  Chọn nguồn dữ liệu cho Form (Table hoặc Query)
  Chọn OK, xuất hiện cửa sổ như sau
  Chọn nguồn dữ liệu
  Query
  Form
  Report
  Macro
  91
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  3. Tự thiết kế Form:
  Tên gọi và ý nghĩa của các nút chọn trên thanh công cụ Toolbox như sau:
  Query
  Form
  Report
  Macro
  92
  Table
  Mở đầu
  Query
  Form
  Report
  Macro
  93
  Table
  Mở đầu
  Query
  Form
  Report
  Macro
  94
  Table
  Mở đầu
  Query
  Form
  Report
  Macro
  95
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  3. Tự thiết kế Form:
  Muốn đưa một công cụ vào trong Form, ta có thể tự thiết kế hoặc sử dụng Control Wizard của Access
  Dùng Control Wizard
  Bấm nút Control Wizard (sẽ có màu sáng)
  Bấm vào công cụ cần chọn để đưa vào Form
  Tro chuột kéo Field cần chọn vào trong Form tại vi tri thich hop
  Khai báo các thông tin cần thiết theo chỉ dẫn của Access
  Tự thiết kế
  Bấm vào công cụ cần chọn để đưa vào Form
  Tro chuột kéo Field cần chọn vào trong Form tại vi tri thich hop
  Khai báo các thông tin cần thiết. Nếu muốn sửa đổi các thuộc tính thì nhắp đúp tại công cụ vừa tạo để khai báo lại
  Query
  Form
  Report
  Macro
  96
  Table
  Mở đầu
  II. Tạo Form
  4. Hiệu chỉnh Form:
  Trong cửa sổ Database, chọn tên Form cần hiệu chỉnh, chọn nút Design
  Tự sửa đổi như khi thiết kế
  5. Thực hiện Form
  Trong cửa sổ Database, chọn tên Form cần thực hiện, chọn nút Open
  Query
  Form
  Report
  Macro
  97
  Table
  Mở đầu
  III. Các loại điều khiển
  1. Các loại điều khiển
  Khi thiết kế Form, thường dùng các loại điều khiển sau:
  Hộp văn bản (Textbox)
  Nhãn (Label)
  Hộp lựa chọn (Combo Box)
  Hộp danh sách (List Box)
  Nút lệnh (Command Button)
  Nhóm lựa chọn (Option Group)
  Query
  Form
  Report
  Macro
  98
  Table
  Mở đầu
  III. Các loại điều khiển
  2. Cách dùng
  Có thể dùng các ô điều khiển theo ba cách sau:
  Bound (buộc với một trường nào đó): nguồn dữ liệu của nó lấy từ Table hay Query. Textbox là loại thông dụng nhất
  Unbound (không buộc vào bất kỳ trường nào): không mang dữ liệu của bất kỳ nguồn nào. Loại này dùng để trình bày. Label là loại thông dụng nhất
  Calculated (tính toán): nguồn dữ liệu là một biểu thức. Giá trị hiển thị ở chế độ Form view là kết quả của biểu thức. Trong biểu thức có thể dùng kết họp các phép toán (+, -, *, /, =) với các tên trường. Hàm trả về giá trị hoặc các số. Ví dụ: Giamoi:0.75*[Dongia]
  Query
  Form
  Report
  Macro
  99
  Table
  Mở đầu
  III. Các loại điều khiển
  3. Thay đổi trình tự thực hiện các điều khiển
  Khi chạy Form, nếu dùng phím Tab hoặc Shift+Tab thì các điều khiển sẽ được chọn theo trình tự thiết kế. Ta có thể thay đổi bằng cách:
  Mở Form ở chế độ Design.
  Chọn lệnh View / Tab Order, xuất hiện hộp thoại
  Chọn các hàng và kéo rê chuột để thay đổi vị trí
  Query
  Form
  Report
  Macro
  100
  Table
  Mở đầu
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  Để thuận tiện cho người dùng chương trình, khi thiết kế Form phải tạo các nút lệnh cần thiết. Thường dùng Command Control Wizard cho tiện thiết kế
  Mở Form ở chế độ Design.
  1. Cách tạo
  Query
  Form
  Report
  Macro
  101
  Table
  Mở đầu
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  Categories: chọn nhóm lệnh tuỳ theo đối tượng
  1
  Actions: chọn lệnh cụ thể
  Chọn Next sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại 
  Query
  Form
  Report
  Macro
  102
  Table
  Mở đầu
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  Text: chọn và nhập tên cho nút lệnh (nếu muốn)
  Picture: chọn hình ảnh cho nút lệnh (không nhập tên)
  Chọn Next sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại 
  2
  Query
  Form
  Report
  Macro
  103
  Table
  Mở đầu
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  Chọn tên cho nút (có thể để mặc nhiên)
  Chọn Finish để hoàn thành
  3
  Query
  Form
  Report
  Macro
  104
  Table
  Mở đầu
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  Record Navigation (điều khiển vị trí mẩu tin)
  2. Danh sách các Category và Action
  Query
  Form
  Report
  Macro
  105
  Table
  Mở đầu
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  Record Operations (Thao tác với mẩu tin)
  2. Danh sách các Category và Action
  Query
  Form
  Report
  Macro
  106
  Table
  Mở đầu
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  Form Operations (Thao tác với Form)
  2. Danh sách các Category và Action
  Query
  Form
  Report
  Macro
  107
  Table
  Mở đầu
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  Report Operations (Thao tác với Report)
  2. Danh sách các Category và Action
  Query
  Form
  Report
  Macro
  108
  Table
  Mở đầu
  Report
  IV. Nút lệnh Command Wizard
  2. Danh sách các Category và Action
  Query
  Form
  Application (Thao tác với ứng dụng)
  Micellaneous (Thao tác với các đối tượng khác)
  Macro
  109
  Report là một công cụ thuận tiện để in dữ liệu. Nguồn dữ liệu của Report là các Table có sẵn hoặc số liệu được tổng hợp dưới dạng Query
  Table
  I. Khái niệm
  Chương V : Report (Báo cáo-Báo biểu)
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  II. Các kiểu trình bày Report
  Columnar Report (báo biểu dạng cột)
  Tabular Report (báo biểu dạng bảng)
  Macro
  110
  Table
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  II. Các kiểu trình bày Report
  1. Columnar Report (báo biểu dạng cột)
  Là dạng thức mà các trường số liệu trong Report được trình bày từ trên xuống thành một cột.
  Macro
  111
  Table
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  II. Các kiểu trình bày Report
  2. Tabular Report (báo biểu dạng bảng)
  Mỗi Record thể hiện trên một dòng, các trường được xếp thành cột. Loại này thích hợp cho bảng kê số liệu
  Macro
  112
  Table
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  III. Cách tạo Report
  Tại cửa sổ Database, chọn Report / New, xuất hiện cửa sổ New Report
  Chọn cách tạo Report
  Chọn nguồn số liệu để tạo Report
  Chọn một trong các cách tạo Report, để đơn giản, ta chọn Report Wizard.
  Chọn nguồn số liệu để tạo Report (Table hay Query tuỳ theo yêu cầu cụ thể)
  Chọn OK, xuất hiện hộp thoại Report Wizard (a) như sau
  Macro
  113
  Table
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  III. Cách tạo Report
  Available Fields: chứa các trường có sẵn trong nguồn
  1a
  Chọn các trường phù hợp và đưa sang mục Selected Fields (b)
  Chọn Next sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại 
  Macro
  114
  Table
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  III. Cách tạo Report
  Hộp thoại này hỏi bạn muốn hiển thị dữ liệu từ đâu, bạn tuỳ chọn cho phù hợp
  2
  Chọn Next sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại 
  2
  Macro
  115
  Table
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  III. Cách tạo Report
  Cho chọn trường cần kết nhóm (nếu muốn), bạn tuỳ chọn cho phù hợp
  3
  Chọn Next sang bước tiếp theo, xuất hiện hộp thoại 
  Macro
  116
  Table
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  III. Cách tạo Report
  Cho chọn các trường mà danh sách sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, số khoá sắp xếp tối đa là bốn.
  Chọn Summary Options nếu muốn tính toán, xuất hiện hộp thoại 
  4
  Sắp xếp theo bốn khoá tuỳ ý
  Sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm dần
  Macro
  117
  Table
  Mở đầu
  Query
  Report
  Form
  III. Cách tạo Report
  Chọn các trường cần tính toán, kiểu tính (Sum, Avg, Min, Max)
  Show: chọn cách hiển thị: chi tiết và tổng (Detail and Summary) hay chỉ hiện tổng (Summary Only)
  Chọn trường cần tính toán
  Chọn hàm cần tính
  5
  Calculate percent of total for sums: chọn nếu
   
  Gửi ý kiến