Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Hồng Hạnh
  Ngày gửi: 16h:29' 17-11-2008
  Dung lượng: 693.5 KB
  Số lượt tải: 1073
  Số lượt thích: 0 người
  Bi 14
  Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất
  Trường THPT - DTNT con cuông
  Tổ: hoá - sinh
  GV: Lương hồng hạnh
  Kiểm tra bài cũ:
  - Năng lượng là gì? Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào?
  Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP?
  Tại sao nói ATP là hợp chất cao năng?
  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  I. ENZIM
  Khái niệm:


  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  I. ENZIM
  Khái niệm:


  Enzim là gì? Kể tên một vài enzim mà em biết?
  I. ENZIM
  Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống.
  Ví dụ: Pepsin, Tripsin, Amilaza...
  1. cấu trúc
  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  Khái niệm:


  Enzim có cấu trúc như thế nào?
  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  I. ENZIM
  Khái niệm:


  1. cấu trúc
  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  I. ENZIM
  Khái niệm:


  1. cấu trúc
  Enzim có thành phần chỉ là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin
  . Mỗi enzim có 1 trung tâm hoạt động.Tại đây cơ chất liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác.
  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  I. ENZIM
  Khái niệm:


  1. cấu trúc
  2. Cơ chế tác động
  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  I. ENZIM
  Khái niệm:


  1. cấu trúc
  2. Cơ chế tác động
  Enzim + cơ chất (tại trung tâm hoạt động)  phức hợp Enzim_cơ chất
  Enzim tương tác với cơ chất  sản phẩm + Enzim.

  Liên kết enzim_cơ chất mang tính đặc thù.

  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  I. ENZIM
  Khái niệm:


  1. cấu trúc
  2. Cơ chế tác động
  3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
  3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
  3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
  Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu.


  Nhiệt độ:  Độ pH:  Mỗi enzim có một độ pH thích hợp.  Nồng độ cơ chất:  Với 1 lượng enzim xác định nếu tăng dần lượng cơ chất trong
  dung dịch thì thoạt đầu hoạt tính của enzim tăng dần sau đó sẽ
  Không tăng.  Nồng độ enzim:  Với 1 lượng cơ chất xác định, nồng độ enzim tăng thì hoạt tính
  của enzim tăng.  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  I. ENZIM
  Khái niệm:


  1. cấu trúc
  2. Cơ chế tác động
  3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
  II. Vai trß cña enzim trong qu¸ tr×nh chuyÓn hãa vËt chÊt
  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  II.Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  Enzim có vai trò như thế nào trong quá trình chuyển hóa vật chất?
  _ Enzim xúc tác làm tăng tốc độ các phản ứng sinh hóa
  _ Tế bào tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất thông qua điều khiển hoạt tính của các enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.
  _ Ức chế ngược:
  Ức chế ngược: Lµ kiÓu ®iÒu hßa trong ®ã s¶n phÈm cña con ®­êng chuyÓn hãa quay l¹i t¸c ®éng nh­ mét chÊt øc chÕ lµm bÊt ho¹t enzim
  ức ch? ngu?c l gỡ ?
  Sơ đồ dưới đây mô tả con đường chuyển hóa giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào th× nång độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường?
  - G và F dư thừa trong tế bào thì chúng sẽ ức chế phản ứng phía trước làm dư thừa chất C trong tế bào.
  - Do chất C dư thừa sẽ ức chế enzim chuyển hóa A  B nên A sẽ tích lại trong tế bào.
  - A bị dư thừa sẽ chuyển hóa thành chất H làm tăng chất H trong tế bào và gây hại cho tế bào.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ĐA 1
  ĐA 2
  ĐA 3
  ĐA 4
  ĐA 5
  ĐA 6
  ĐA 7
  p
  r
  ô
  t
  ê
  i
  n
  c
  ơ
  c
  h

  t
  t

  c
  đ

  p
  h

  n

  n
  g
  c
  h

  t
  h
  o

  t
  h
  o
  á
  t
  y
  t
  h

  n
  h
  i

  t
  đ

  g
  l
  u
  c
  ô
  z
  ơ
  Từ chìa khóa
  r

  i
  l
  o

  n
  c
  h
  u
  y

  n
  h
  o
  á
  Thành phần cấu tạo chính của enzim
  Chất chịu sự tác động của enzim
  Enzim xúc tác sẽ làm tăng . . . . . . . . . . . . . .
  Chất mà khi liên kết với enzim sẽ
  làm tăng hoạt tính của enzim
  Bào quan du?c ví nhu "nh máy di?n"
  c?a t? bo
  Một yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
  Một sản phẩm được tạo thành khi
  thủy phân đường saccarôzơ
  i
  n
  r
  h
  c

  o
  á
  o


  y
  n
  h
  l
  u
  Giải
  đáp
  ô
  chữ
  Chuẩn bị bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về Enzim
  Chuẩn bị theo nhóm
  Thí nghiệm 1: - 01 củ khoai tây sống
  - 01 củ khoai tây đã luộc chín
  - Dao gọt
  Thí nghiệm 2: - 01 quả dứa (không quá xanh hoặc quá chín)
  - 01 ít gan lợn sống
  - 01 que tre đường kính 1 mm, dài 15 cm
  - Một ít nước rửa bát.
  I. ENZIM
  Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống.

  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  Khái niệm:


  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  1. cấu trúc
  Enzim có thành phần chỉ là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin
  . Mỗi enzim có 1 trung tâm hoạt động.Tại đây cơ chất liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác.
  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  2. Cơ chế tác động
  Enzim + cơ chất (tại trung tâm hoạt động)  phức hợp Enzim_cơ chất
  Enzim tương tác với cơ chất  sản phẩm + Enzim.

  Liên kết enzim_cơ chất mang tính đặc thù.

  Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  II.Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  _ Enzim xúc tác làm tăng tốc độ các phản ứng sinh hóa
  _ Tế bào tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất thông qua điều khiển hoạt tính của các enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.
  _ ức chế ngược
  No_avatar
  good !!! Tuyệt
   
  Gửi ý kiến