Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 14. The world cup

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGK
  Người gửi: Nguyễn Mai Linh
  Ngày gửi: 02h:26' 29-11-2008
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 306
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to class 10A.1 !
  Thursday , April 3rd , 2008
  Unit 14 :
  THE WORLD CUP ( Cont. )
  PART C : LISTENING
   Warm-up : Who is Who ?
   
   
   
   
   
   Listen and Repeat :
  goal-scorer hero ambassador
  Brazil kicking retirement
  promote championship

   New words :
  - Goal-scorer ( n ) : Người ghi bàn .
  Hero ( n ) : Người anh hùng .
  Ambassador ( n ) : Đại sứ .
  Brazil ( n ) : Nước Brazil .
  Kicking ( n ) : Quả đá , cú đá .

  Retirement ( n ) : Sự nghỉ hưu . Retire (v)
  Promote ( v ) : Thăng tiến , thúc đẩy .
  Championship ( n ) : Chức vô địch .
  To participate in sth. ( exp. ) : Tham gia vào.
   Task 1 : You will hear some information about Pelé , a famous Brazilian football player . Listen and complete the table below .
   Answers :
  1940
  Joined a Brazilian football club
  retired
  1974
  1962
   Task 2 : Listen again and answer the following questions .
  1. What was Pelé famous for as a football player ? .
  2. How many World Cups did he participate in ? .
  3. Where did he play football before he retired ? .
  4. What did Pelé do after his retirement ? .
   Answers :

  1.


  2.

  As a football player , Pele? was famous for his powerful kicking and controlling the ball .
  He participated in three World Cups .
  3.

  4.
  He played for an American football club before he retied .
  He became an international ambassador for the sport , working to promote peace and understanding , through friendly sport activity .
   More Exercises :
  A. Give the correct form of the given words to complete the following sentences .
  1. National football teams must compete in -------- within their own regions . ( eliminate )
  2. The 2002 World Cup was held ------------- by Japan and South Korea . ( joint )
  3. Pele? was famous for his ---------- kicking and controlling the ball . ( power )
  4. After his retirement , Pele? became an international ---------- for the sport .
  ( embassy )
  5. Some famous football players continued working to promote peace and ---------- through friendly sport activities.
  ( understand )
  1. National football teams must compete in elimination within their own regions . (eliminate)
  2. The 2002 World Cup was held jointly by Japan and South Korea . (joint)
  3. Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball . (power)
  4. After his retirement , Pelé became an international embassador for the sport (embassy)
  5. Some famous football players continued working to promote peace and understanding through friendly sport activities. (understand)

  B. Complete each of the following sentences , using the words given .
  1. It / not until / sunset / that football match / finish .
  2. France / defeat / Brazil / 3 / 0 / final match / 1998 World Cup / France .

  1. It was not until the sunset that the football match finished .
  2. France defeated Brazil by 3 to 0 in the final match of the 1998 World Cup in France .
  Avatar

  http://violet.vn/domanhha/document/show/entry_id/290396

  bài nghe tiếng Anh trực tuyến: Compassion (tình thương)

   
  Gửi ý kiến