Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 3. People s background

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Phú Cương (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:21' 02-08-2010
  Dung lượng: 7.0 MB
  Số lượt tải: 782
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS!
  Famous Scientists
  Isaac Newton
  Louis Pasteur
  Albert Einstein
  Marie Curie
  Louis Pasteur developed the vaccine for preventing rabies.
  bệnh dại
  Isaac Newton is famous for his discovery of gravity.
  trọng lực
  Albert Einstein is famous for his special and general theories of relativity.
  thuyết tương đối
  Marie Curie determined the atomic weight of radium.
  Nguyên tố phóng xạ
  Marie Curie`s Background
  Thursday, September 24th , 2009
  Unit 3: PEOPLE’S BACKGROUND
  Lesson: Reading
  I. Vocabulary:
  brilliant:
  mature:
  private tutor:
  interrupt:
  professor:
  determine:
  (adj) xu?t s?c
  (adj) trưởng thành
  (n) gia sư
  (v) làm gián đoạn
  (n) giáo sư
  (v) xác định
  (v) d?t du?c
  obtain:
  She needs money. She teaches children at home. She is a private tutor.
  She always gets very good mark at tests and exams. She is brilliant.
  He is not a teacher. He teaches in a university. He is a professor.
  I`m watching an interesting program on TV. An advertisement interrupts me. I hate this.
  II. True / false statements:
  1. Marie went to school in Warsaw.
  2. Her dream was to become a
  3. At the Sorbonne, she studied very well.
  4. She married Pierre Curie in
  5. She was the first woman professor at the Sorbonne.
  F
  T
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  scientist.
  1895.
  private tutor.
  1894.
  1. When and where was Marie Curie born?
  2. What kind of student was she?
  3. Why did she work as a private tutor?
  4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?
  5. Was the prize her real joy? Why? Why not?


  III. Answer the questions:
  Lucky
  Number!
  LUCKY NUMBER
  5
  1
  2
  4
  6
  7
  Lucky
  Number!
  3
  Lucky
  Number!
  8
  1. When and where was Marie Curie born?
  She was born in Warsaw on November 7, 1867.
  2. What kind of student was she?
  She was a brilliant and mature student.
  3. Why did she work as a private tutor?
  She worked as a private tutor to save money for a study abroad.
  4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?
  She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.
  5. Was the prize her real joy? Why? Why not?
  No, it wasn`t. Her real joy was "easing human suffering".
  Lucky
  Number !
  Lucky
  Number !
  Lucky
  Number !
  1. When and where was Marie Curie born?
  ? She was born in Warsaw on November 7, 1867
  2. What kind of student was she?
  ? She was a brilliant and mature student.
  3. Why did she work as a private tutor?
  ? She worked as a private tutor to save money for a study abroad.
  4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?
  ? She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.
  5. Was the prize her real joy? Why? Why not?
  ? No, it wasn`t. Her real joy was "easing human suffering".
  Answer keys:
  IV. Retell:
  - Marie Curie/born/Warsaw/Nov 7, 1867.
  - She/go/school/Warsaw/but/studies/interrupted.
  - In 1891/she/go/Sorbonne School.
  - She/marry/Pierre Curie/1895.
  - In 1903/she/become/first woman/receive/PhD /Sorbonne.
  - In 1906/she/become/first woman/be/university professor/France.
  - She/awarded/Nobel Prize/Chemistry/determining/atomic weight/radium.
  V. Homework:
  Write the summary in your notebooks.
  Prepare for section B - Speaking.
  GOODBYE !
  SEE YOU AGAIN !
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng