Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  thu tu thuc hien cac phep tinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Bằng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:48' 13-08-2010
  Dung lượng: 333.0 KB
  Số lượt tải: 373
  Số lượt thích: 0 người
  GV : Nguyễn Kiên Chinh
  Giáo án Toán 6
  1) Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số (khác 0), ta thực hiện như thế nào ? Viết tổng quát.
  2) Làm bài tập 70/ SGK/ 30 :
  Viết các số: 987; 2564; abcde dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Tiết 15
  1. Nhắc lại về biểu thức :
  Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa) làm thành một biểu thức.
  ♣ Ví duï : 5 + 3 – 2 ; 12 : 6 . 2 ; 42 laø caùc bieåu thöùc
  ● Chuù yù :
  a) Mỗi số cũng được coi là một biểu thức.
  ♣ Ví duï: Soá 5; soá 7 laø caùc bieåu thöùc.
  b) Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  Tiết 15
  1.Nhắc lại về biểu thức
  2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức :
  a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc :
  ♣ Ví duï :
  a) 48 - 32 + 8
  b) 60 : 2 . 5
  c) 4 . 32 - 5 . 6 + 2
  ? Thứ tự thực hiện các phép tính không có dấu ngoặc : Luỹ thừa ? nhân và chia ? cộng và trừ.
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  b) Đối với biểu thức có dấu ngoặc :
  Tiết 15
  ? Ví dụ :
  a) 100 :? 2 . ? 52 - (35 - 8 )? ?
  b) 80 - [ 130 - (12 - 4)2 ?
  Giải
  a) 100 :? 2 . ? 52 - (35 - 8 )? ?
  = 100 :? 2 . ? 52 - 27 ? = 100 :? 2 . 25 ? = 100 : 50 = 2
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  1.Nhắc lại về biểu thức
  Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức :
  a/ Đối với biểu thức không có dấu ngoặc
  b) 80 - [ 130 - (12 - 4)2 ?
  Tiết 15
  = 80 - [130 - 82 ]
  = 80 - [ 130 - 64 ]
  = 80 - 66 = 14
  ■ Thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính ñoái vôùi bieåu thöùc coù daáu ngoaëc:
  ( )  [ ]  { }.
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  Tiết 15
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  ? 1/ SGK / 32 :
  Tính :
  a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52
  b) 2 (5 . 42 - 18)
  Tiết 15
  a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  = 36 : 4 . 3 + 2 . 25
  = 9 . 3 + 2 . 25
  = 27 + 50 = 77
  Giải :
  Tiết 15
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  b) 2 (5 . 42 - 18)
  == 2 (5 . 16 - 18)
  == 2 (80 - 18)
  = 2 . 62
  = 124
  Tiết 15
  Bài tập :
  ? Bạn Lan đã thực hiện phép tính như sau :
  a) 2 . 52 = 102 = 100
  b) 62 : 4 . 3 = 62 : 12 = 36 : 12 = 3
  Theo em bạn Lan đã làm thế đúng hay sai ? Vì sao ? Vậy ta phải làm thế nào?
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  Tiết 15
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  TL : Bạn Lan đã làm sai vì không theo đúng thứ tự thực hiện các phép tính.
  a) 2 . 52 = 2. 25 = 50
  b) 62 : 4 . 3 = 36 : 4 . 3 = 9.3 = 27
  Tiết 15
  ?2 / SGK / 32:
  ■ Tìm soá töï nhieân x , bieát :
  a) (6x - 39) : 3 = 201
  b) 23 + 3x = 56 : 53
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  Tiết 15
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  b) 23 + 3x = 56 : 53
  23 + 3x = 53
  3x = 125 - 23
  x = 102 : 3
  x = 34
  Tiết 15
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  1/ Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc :
  Luỹ thừa ? Nhân và chia ? Cộng và trừ.
  2/ Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc :
  ( ) ? [ ] ? { } .
  Tiết 15
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  Bài 75/ SGK /32 : Điền số thích hợp vào ô vuông
  a) + 3 x 4
  60
  b) x 3 - 4
  11
  15
  12
  15
  5
  Tiết 15
  THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
  : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  - Học thuộc phần đóng khung trong SGK/ 32.
  - Làm bài tập 73; 74; 76 ; 77; 78 / SGK/ 32-33.
  - Tiết sau mang máy tính bỏ túi .
  kính chào quý thầy cô!
  Kính Chào Quý Thầy Cô
  No_avatarf

  hay

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng