Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Linh
  Ngày gửi: 19h:57' 13-08-2010
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 131
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 5:
  DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
  1. Dạng nitơ được cây hấp th?:
  NH4+ và NO3-
  2. Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ:
  ? Vai trò chung:
  - Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu.

  I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
  Cây dứa được trồng trong đất đủ các nguyên tố khoáng
  Cây dứa trồng trong đất thiếu nitơ
  Dấu hiệu thiếu nitơ ở cây bắp
  Dấu hiệu thiếu nitơ ở lá cà chua
  ? Vai tr c?u trc:
  - Nito lă thănh ph?n khng th? thay th? c?a nhi?u h?p ch?t sinh h?c quan tr?ng nhu: protein, axit nucleic, di?p l?c, ATP. trong c th? th?c v?t
  I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
   Vai troø ñieàu tieát:
  - Ñieàu tieát caùc quaù trình trao ñoåi chaát.
  - Cung caáp naêng löôïng.
  - Ñieàu tieát traïng thaùi ngaäm nöôùc cuûa caùc phaân töû proâteâin trong teá baøo chaát.
  I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
  II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
  Quá trình khử nitrat:
  - Quá trình chuyển hoá NO3- thành NH4+ theo sơ đồ:
  NO2-
  NH4+
  - Quâ trnh du?c th?c hi?n trong mi tru?ng k? kh, c?n c Mo vă Fe ho?t ha câc enzim.
  NO3-
  II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
  2 - Quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật
  Amin hoá trực tiếp các axít xêtô:
  - Chuyển vị amin:
  Axt xíto
  NH3
  Axt amin
  +
  Axt xeto
  Axt amin
  +
  Axt amin m?i
  Axt xeto m?i
  +
  Theo 3 con du?ng sau:
  VD: Axit ? - xetoglutaric + NH3 -> Axit glutamic
  VD:
  Axit glutamic + Axit piruvic -> Alanin + Axit ? - xetoglutaric
  II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
  2 - Quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật
  Amin hoá trực tiếp các axít xêtô:
  - Chuyển vị amin:
  - Hình thành amit:
  NH3
  Axt amin dicacboxilic
  Amit
  +
  + Kh? d?ng NH3.
  + D? tr? NH3 cho qa trnh t?ng h?p axt amin khi c?n thi?t
  Vai tr hnh thănh amit
  VD: Axit glutamic + NH3 Glutamin
  No_avatar

  cho toi hoi qua trinh chuyen hoa nitotrong dat vaco dinh nito dien ra nhu the nao way.

   

  No_avatar

  do la bai 6 dinh duong nito o thuc vat tt ma khong thay

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng