Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Linh
  Ngày gửi: 19h:57' 13-08-2010
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 134
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 5:
  DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
  1. Dạng nitơ được cây hấp th?:
  NH4+ và NO3-
  2. Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ:
  ? Vai trò chung:
  - Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu.

  I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
  Cây dứa được trồng trong đất đủ các nguyên tố khoáng
  Cây dứa trồng trong đất thiếu nitơ
  Dấu hiệu thiếu nitơ ở cây bắp
  Dấu hiệu thiếu nitơ ở lá cà chua
  ? Vai tr c?u trc:
  - Nito lă thănh ph?n khng th? thay th? c?a nhi?u h?p ch?t sinh h?c quan tr?ng nhu: protein, axit nucleic, di?p l?c, ATP. trong c th? th?c v?t
  I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
   Vai troø ñieàu tieát:
  - Ñieàu tieát caùc quaù trình trao ñoåi chaát.
  - Cung caáp naêng löôïng.
  - Ñieàu tieát traïng thaùi ngaäm nöôùc cuûa caùc phaân töû proâteâin trong teá baøo chaát.
  I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
  II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
  Quá trình khử nitrat:
  - Quá trình chuyển hoá NO3- thành NH4+ theo sơ đồ:
  NO2-
  NH4+
  - Quâ trnh du?c th?c hi?n trong mi tru?ng k? kh, c?n c Mo vă Fe ho?t ha câc enzim.
  NO3-
  II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
  2 - Quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật
  Amin hoá trực tiếp các axít xêtô:
  - Chuyển vị amin:
  Axt xíto
  NH3
  Axt amin
  +
  Axt xeto
  Axt amin
  +
  Axt amin m?i
  Axt xeto m?i
  +
  Theo 3 con du?ng sau:
  VD: Axit ? - xetoglutaric + NH3 -> Axit glutamic
  VD:
  Axit glutamic + Axit piruvic -> Alanin + Axit ? - xetoglutaric
  II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
  2 - Quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật
  Amin hoá trực tiếp các axít xêtô:
  - Chuyển vị amin:
  - Hình thành amit:
  NH3
  Axt amin dicacboxilic
  Amit
  +
  + Kh? d?ng NH3.
  + D? tr? NH3 cho qa trnh t?ng h?p axt amin khi c?n thi?t
  Vai tr hnh thănh amit
  VD: Axit glutamic + NH3 Glutamin

  No_avatar

  cho toi hoi qua trinh chuyen hoa nitotrong dat vaco dinh nito dien ra nhu the nao way.

   

  No_avatar

  do la bai 6 dinh duong nito o thuc vat tt ma khong thay

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng