Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương I. §1. Tứ giác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Bích Thu
  Ngày gửi: 23h:50' 13-12-2008
  Dung lượng: 867.5 KB
  Số lượt tải: 298
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày giảng :26-8
  Hình học lớp 7 , các em đã được học những ván đề gì ?
  3chương : + Chương I : Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song .
  + Chương II : Tam giác .
  + Chương III :Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác . Các đường đồng qui .
  Hình học lớp 8 : Học tiếp về tứ giác , đa giác
  Gồm 4 chương : +ChươngI :Tứ giác .
  +Chương II:Đa giác , diện tích của đa giác .
  +Chương III: Tam giác đồng dạng .
  +Chương IV:Hình lăng trụ đứng , hình chóp đều.
  Quan sát các hình dưới đây gồm mấy đoạn thẳng ?Đọc tên các đoạn thẳng ở mỗi hình ?
  Mỗi hình gồm 4 đoạn thẳng , các đoạn thẳng có đặc điểm gì ?
  Hình 1a ,1b, 1c gồm 4 đoạn thẳng "khép kín ", trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng .
  Mỗi hình 1a ,1b ,1c được gọi là một tứ giác .Thế nào là một hình tứ giác ?
  1/ Định nghĩa :
  Định nghĩa tứ giác ABCD ?Vẽ tứ giác đó .
  A
  B
  C
  D
  *Định nghĩa :(SGK-64)
  *Tứ giác ABCD còn được gọi tên là tứ giác BCDA ,BACD ,...
  *Các điểm A,B,C,D gọi là các đỉnh .
  * Các đoạn thẳng AB ,BC,CD , DA gọi là các cạnh .
  Định nghĩa tứ giác MNPQ ?Nêu các yéu tố đỉnh và cạnh của nó .
  Khi đọc tên các đoạn thẳng
  theo một thứ tự xác định
  ?1
  Trong các tứ giác ở hình 1 , tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác ?
  Tứ giác ABCD gọi là tứ giác lồi .Định nghĩa tứ giác lồi ?
  *Định nghĩa : (SGK-65)
  *Chú ý : Từ nay , khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm , ta hiểu đó là tứ giác lồi .
  ?2
  Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống .
  a) Hai đỉnh kề nhau A&B , ...
  Hai đỉnh đối nhau A&C , ...
  b) Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau ):AC , ...
  c) Hai cạnh kề nhau : AB và BC, ...
  Hai cạnh đối nhau AB và CD , ...
  e) Điểm nằm trong tứ giác ( Điểm trong của tứ giác ):M,...
  Điểm nằm ngoài tứ giác ( Điểm ngoài của tứ giác ):N,...
  BC&CD , CD&AD , DA&AB
  Đỉnh B &D
  BD
  AD và BC
  P
  Q
  Đỉnh B &C , C & D , D & A
  Tổng các góc trong một tam giác bằng bằng bao nhiêu ?
  Tổng các góc trong một tứ giác có bằng 1800 ?Có thể bằng bao nhiêu ?Hãy giải thích ?
  2/ Tổng các góc của một tứ giác .
  ?3
  A
  B
  C
  D
  Vẽ tứ giác ABCD , tính tổng
  *Trong tứ giác ABCD , vẽ đường chéo AC .
  Có hai tam giác .
  (Định lý tổng các góc trong một tam giác )
  Phát biểu định lý về tổng các góc của một tứ giác ?
  *Định lý : (SGK-65)
  Hãy nêu dưới dạng GT ,KL ?
  Tứ giác ABCD
  Tự CM .
  Đây là định lý nêu lên tính chất về góc của một tứ giác .
  Nhận xét gì về hai đường chéo AC ,BD của tứ giác ?
  *Hai đường chéo của tứ giác cắt nhau
  3/ Luyện tập .
  *Bốn góc của một tứ giác có thể đều nhọn hoặc đều tù hoặc đều vuông không ?
  Bài 1 (SGK-66)
  Hình 5
  a) x=500
  b) x=900
  c) x=1150
  d) x=750
  a) x=1000
  b) x=360
  Bài tập :
  Bài giải :
  Tứ giác ABCD có :
  (Định lý tổng các góc của tứ giác )
  Bài tập 2 :Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
  * Một tứ giác có nhiều nhất .
  A. 1 góc vuông .
  B. 2 góc vuông .
  C. 3 góc vuông .
  D. 4 góc vuông .
  ** Một tứ giác có nhiều nhất .
  A. 4 góc tù .
  B. 3 góc tù .
  C. 2 góc tù .
  D. 1 góc tù .
  No_avatar

  tôi thấy bài này trả lời không hay

   
  Gửi ý kiến