Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 5. Từ Hán Việt

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Trọng
  Ngày gửi: 14h:01' 11-09-2010
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 1534
  Số lượt thích: 3 người (Đinh Hải Đăng, Võ Trần Nhã Linh, Nguyễn Gia Nhi)
  CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 7
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
  Kiểm tra bài cũ
  Đọc thuộc lòng bài Nam quốc sơn hà.
  SÔNG NÚI NƯỚC NAM
  (Nam quốc sơn hà )
  Nam quốc sơn hà nam đế cư

  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
  Câu hỏi
  Hãy cho biết nghĩa của các tiếng : nam, quốc, sơn ,hà.

  Nam :phương nam
  Quốc : nước
  Sơn : núi
  Hà : sông
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt

  Đặt câu với các yếu tố : nam, quốc,sơn ,hà .
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt

  1.Cụ là nhà thơ yêu nước.
  2.Mới ra tù Bác đã tập leo núi.
  3.Nó nhẩy xuống sông cứu người chết đuối.
  1.Cụ là nhà thơ yêu quốc.
  2.Mới ra tù Bác đã tập leo sơn.
  3.Nó nhẩy xuống hà cứu người chết đuối.
  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
  Học thầy không tày học bạn.
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

  Học , quả
  Hãy ghép yếu tố quả với 1 yếu tố khác và đặt câu, ghép yếu tố học với yếu tố khác và đặt câu.
  Trong 2 câu trên có 2 yếu tố Hán Việt đã được dùng độc lập như từ, đó là yếu tố nào?
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

  Từ việc tìm hiểu 2 câu tục ngữ và ghép yếu tố để đặt câu em rút ra nhận xét gì về các yếu tố hoa , quả , học , tập ?
  Có lúc dùng để tạo từ, có lúc được dùng độc lập như một từ.
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

  Yếu tố thiên trong :
  thiên thư : trời
  thiên niên kỷ:
  thiên đô về Thăng Long:
  nghìn
  dời
  Em có nhận xét gì về các yếu tố Hán Việt trên ?
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
  c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
  :
  Từ ghép thuần việt có mấy loại, đó là những loại nào ?
  Dựa vào kiến thức đã học,em hãy xếp 6 từ Hán Việt sau thành 2 loại từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ
  Sơn hà ,ái quốc ,thạch mã, giang san ,thiên thư ,thủ môn.
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
  c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
  Sơn hà
  Giang sơn
  Ái quốc
  Thủ môn
  Thiên thư
  Thạch mã
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
  c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
  Sơn hà
  Giang sơn
  Ái quốc
  Thủ môn
  Thiên thư
  Thạch mã
  :yêu nước
  :giữ cửa
  :sách trời
  :ngựa đá
  Từ ghép đẳng lập
  Từ ghép chính phụ
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
  c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
  :
  Câu hỏi thảo luận
  1-Em có nhận xét gì về trật tự của các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt trên ?
  2-So sánh trật tự của các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt với trật tự của các tiếng trong từ ghép thuần Việt ?
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
  c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
  Có 2 trường hợp :
  -Yếu tố chính đứng trước.
  -Yếu tố chính đứng sau.
  Bookstore
  ink-pot
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
  c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
  2-Từ ghép Hán Việt có hai loại chính:
  -Từ ghép đẳng lập.
  -Từ ghép chính phụ.
  Từ ghép Hán Việt có mấy loại ? Đó là những loại nào ?
  Trong từ ghép chính phụ Hán Việt có mấy trường hợp ?
  Bài 5-Tiết18
  TỪ HÁN VIỆT
  I.BÀI HỌC:
  1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
  a.Các yếu tố Hán Việt
  b.Đặc điểm:
  Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
  c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
  2-Từ ghép Hán Việt có hai loại chính:
  -Từ ghép đẳng lập.
  -Từ ghép chính phụ.
  II.LUYỆN TẬP:
  :
  Bảng phân loại từ ghép Hán Việt
  Từ ghép đẳng lập
  Từ ghép chính phụ
  Yếu tố chính đứng trước
  Yếu tố chính đứng sau
  Sơn hà
  Giang sơn
  Ái quốc
  Thủ môn
  Thiên thư
  Thạch mã
  Luyện tập
  1.Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ ngữ sau:
  hoa1:hoa quả, hương hoa. tham1:tham vọng, tham lam.
  hoa2:hoa mỹ, hoa lệ. tham2:tham gia, tham chiến.
  phi1:phi công, phi đội. gia1:gia chủ, gia súc.
  phi2:phi pháp, phi nghĩa. gia2:gia vị, gia tăng.
  phi3:cung phi, vương phi.
  Trả lời
  -Hoa1:cơ quan sinh sản của thực vật.
  Hoa2:tốt, đẹp.
  -Phi1:bay.
  Phi2:trái với.
  Phi3:vợ lẻ của vua hay các vương công thời phong kiến.
  -Tham1:ham muốn nhiều.
  Tham2:dự vào.
  -Gia1:nhà.
  Gia2:thêm.
  Luyện Tập
  2.Mở rộng vốn từ với 4 yếu tố :
  -Quốc, sơn, cư ,bại.
  Quốc
  sơn

  ca

  gia
  ngữ
  huy
  lâm
  khê
  thủy
  giang
  chung
  dân

  trú
  định
  cường
  cước
  Mở rộng vốn từ
  Luyện Tập
  3.Xếp các từ ghép hữu ích, thi nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phòng hỏa vào nhóm thích hợp:
  a.Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.
  b.Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau.
  Đáp Án
  -Yếu tố chính đứng trước : hữu ích, phát thanh ,phòng hoả ,bảo mật
  -Yếu tố chính đứng sau : thi nhân ,đại thắng,tân binh, hậu đãi ,
  SINH NHẬT
  NHẬT THỰC
  SINH NHẬT
  : ngày
  : mặt trời
  Bài tập thi đua
  1-Còn trời còn nước còn non
  Còn người ta còn phải lo.
  a-thất hứa b-thất vọng c-thất học d-thất trận

  2-Gửi miền Bắc lòng miền Nam ,
  Đang xông lên đánh Mĩ tuyến đầu.
  a-chung tình b-chung sức c-chung thủy d-chung kết

  3-Đêm nay pháo nổ giao thứa
  Mà người không nhà còn đi.
  a-chiến sĩ b-chiến mã c-chiến trường d-chiến công

  4-Đố ai đếm hết vì sao
  Đố ai kể hết Bác Hồ
  a-công ơn b-công lao c-công đức d-cù lao
  thất học
  chung thủy
  chiến sĩ
  công lao
  Phân loại
  Công lao chiến sĩ
  Chung thuỷ thất học
  Dặn dò về nhà
  Học thuộc bài
  Làm các bài tập vào vở
  Chuẩn bị bài :Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
  Kính chào quý thầy cô
  No_avatar

  hay

  lem

  linhXấu hổ

   

  No_avatar

  nhu cc

  No_avatarf

  hay

  gdfyhjhljhdryy

  No_avatar

  goodCười nhăn răng

   

  No_avatar

  no hay

  Khóc

   

  Avatar

  cug hay

  No_avatarf

  đc ạCười nhăn răng

   
  Gửi ý kiến