Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN TIN HỌC LỚP 9 ĐỀ SỐ 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SƯU TẦM
  Người gửi: Đặng Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:39' 29-09-2010
  Dung lượng: 15.8 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HƯƠNG TRÀ
  -----------------
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2008-2009
  MÔN: TIN HỌC 9.
  PHẦN TRẮC NGHIỆM (Thời gian làm bài: 30 phút)
  –––––––––––––––––––
  
  Họ và tên thí sinh
  ...............................................................
  Học sinh trường THCS
  ...................................
  Số báo danh
  ......................
  Đề số 1
  
  Họ và tên, chữ kí giám thị 1
  ..............................................................
  Họ và tên, chữ kí giám thị 2
  ...........................................
  Mã phách
  .........................
  
  
  ...................................................................................................................................................

  Điểm
  ......................
  Người chấm 1
  .....................................
  Người chấm 2
  ...................................
  Đề số 1
  Mã phách
  .............
  
  
  PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  
  A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  B
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  C
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  D
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất và đánh dấu X vào ô tương ứng với phương án mà em lựa chọn.

  Câu 1: Nhóm kí hiệu nào sau đây chỉ bao gồm các từ khóa?
  A. Program, then, for, mot, hai B. Program, end, begin, do
  C. Progam, readln, lop81, end D. Lop93, uses, begin, end
  Câu 2: Để thoát khỏi chương trình Pascal, ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây?
  A. Ctrl + X B. Ctrl + F8 C. Alt + X D. Alt + F8
  Câu 3: Với x = 5, sau câu lệnh: If(45 mod 3)=0 then x :=x + 3; giá trị của biến x là bao nhiêu?
  A. x = 5 B. x = 3 C. x = 8 D. x = 0
  Câu 4: Để dịch chương trình Pascal sang ngôn ngữ máy ta nhấn tổ hợp phím:
  A. Ctrl + X B. Ctrl + F9 C. Alt + X D. Alt + F9
  Câu 5: Mạng máy tính kết nối các máy tính ở gần nhau là:
  A. Mạng LAN B. Mạng gần nhau C. Mạng WAN D. Câu b và c đúng
  Câu 6: Mạng máy tính nối chung với nhau thiết bị Hub (hay Switch) là:
  A. Mạng hình vuông B. Mạng đường thẳng C. Mạng hình sao D. Cả a, b, c đều đúng
  Câu 7: Dòng lệnh trang Web của tôi ! dùng để:
  A. Thay đổi nền trang Web B. Chèn âm thanh trang Web
  C. Chèn liên kết cho trang Web D. Chèn màu nền trang Web
  Câu 8: Trong Notepad dùng để:
  A. Chèn âm thanh trang Web B. Chèn liên kết cho trang Web
  C. Thay đổi nền trang Web D. Chèn màu nền trang Web

  Câu 9: Cho khai báo sau: Var B : Array[‘A’..’D’] of Char;
  Khai báo trên có nghĩa gì?
  A. Mảng B gồm 2 phân tử, mỗi phần tử là 1 kí tự
  B. Mảng B gồm 4 phần tử, mỗi phần tử là 1 kí tự
  C. Mảng B gồm D phần tử, mỗi phần tử là 1 kí tự
  D. Mảng B gồm A phần tử, mỗi phần tử là 1 kí tự
  Câu 10: Trong các khai báo dưới đây, khai báo nào có kiểu logic?
  A. C=3,75 B. B=TRUE C. A=5M D. A=‘F’
  Câu 11: Thủ tục Assign (biến file, tên file) có nghĩa là:
  A. Mở file mới B. Đóng file đã mở
  C. Gán tên file cho biến file D. Ghi dữ liệu vào file
  Câu 12: Câu lệnh điều kiện gồm có:
  A. Dạng thiếu và dạng đầy đủ B. Chỉ có dạng đầy đủ
  C. Chỉ có dạng thiếu D. Tất cả đều sai
  Câu 13: Con người ra lệnh cho máy tính thực hiện công việc thông qua:
  A. Các số nhị phân B. Các lệnh C. Các hàm chuẩn D. Tất cả đều đúng
  Câu 14: Chương trình thường dùng

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng